open access

Ahead of print
Varia
Published online: 2020-10-13
Get Citation

Uruchomienie laboratorium diagnostycznego COVID-19 w szpitalu onkologicznym – przegląd wytycznych oraz doświadczenia własne

Dagmara Michałowska, Aleksandra Zagrabska, Ewelina Czykałko, Natalia Skowrońska, Dorota Blomka, Krzysztof Szufnarowski, Ireneusz Pawlak, Adam Maciejczyk, Izabela Łaczmańska

open access

Ahead of print
Varia
Published online: 2020-10-13

Abstract

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 został potwierdzony w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w Chinach, skąd w ciągu kilku tygodni wirus rozprzestrzenił się po całym świecie. W związku z alarmującym poziomem zakażeń Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization WHO) ogłosiła 11 marca pandemię SARS-CoV-2. Dynamiczna i bezprecedensowa sytuacja epidemiologiczna wywołała pilną potrzebę wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 u osób spełniających kryteria przypadku z podejrzeniem COVID-19. Według obecnych zaleceń WHO podstawą rozpoznania aktywnego zakażenia SARS-CoV-2 jest diagnostyka molekularna z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (real-time reverse transcription, real time – RT-PCR). Metoda ta jest wysoce specyficzna i czuła, i pozwala na wykrycie w badanej próbce nawet niewielkiej liczby cząsteczek RNA wirusa. Niewątpliwie uruchamianie laboratoriów COVID oraz wdrażanie odpowiednich procedur postępowania ma na celu zwiększenie skuteczności działań w obszarze bezpośredniej walki z pandemią SARS-CoV-2. Populacją szczególnie narażoną na wystąpienie powikłań i zgonu w wyniku zakażenia koronawirusem są pacjenci onkologiczni, dlatego w szpitalach onkologicznych kluczowe jest zapewnienie możliwości szybkiego testowania w kierunku COVID-19. W niniejszej pracy przedstawiono własne doświadczenia oraz merytoryczne i formalne zagadnienia związane z utworzeniem laboratorium do wykrywania zakażenia SARS-CoV-2.

Abstract

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 został potwierdzony w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w Chinach, skąd w ciągu kilku tygodni wirus rozprzestrzenił się po całym świecie. W związku z alarmującym poziomem zakażeń Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization WHO) ogłosiła 11 marca pandemię SARS-CoV-2. Dynamiczna i bezprecedensowa sytuacja epidemiologiczna wywołała pilną potrzebę wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 u osób spełniających kryteria przypadku z podejrzeniem COVID-19. Według obecnych zaleceń WHO podstawą rozpoznania aktywnego zakażenia SARS-CoV-2 jest diagnostyka molekularna z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (real-time reverse transcription, real time – RT-PCR). Metoda ta jest wysoce specyficzna i czuła, i pozwala na wykrycie w badanej próbce nawet niewielkiej liczby cząsteczek RNA wirusa. Niewątpliwie uruchamianie laboratoriów COVID oraz wdrażanie odpowiednich procedur postępowania ma na celu zwiększenie skuteczności działań w obszarze bezpośredniej walki z pandemią SARS-CoV-2. Populacją szczególnie narażoną na wystąpienie powikłań i zgonu w wyniku zakażenia koronawirusem są pacjenci onkologiczni, dlatego w szpitalach onkologicznych kluczowe jest zapewnienie możliwości szybkiego testowania w kierunku COVID-19. W niniejszej pracy przedstawiono własne doświadczenia oraz merytoryczne i formalne zagadnienia związane z utworzeniem laboratorium do wykrywania zakażenia SARS-CoV-2.
Get Citation

Keywords

COVID-19; SARS-CoV-2; diagnostyka; real-time RT-PCR

About this article
Title

Uruchomienie laboratorium diagnostycznego COVID-19 w szpitalu onkologicznym – przegląd wytycznych oraz doświadczenia własne

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Ahead of print

Published online

2020-10-13

Keywords

COVID-19
SARS-CoV-2
diagnostyka
real-time RT-PCR

Authors

Dagmara Michałowska
Aleksandra Zagrabska
Ewelina Czykałko
Natalia Skowrońska
Dorota Blomka
Krzysztof Szufnarowski
Ireneusz Pawlak
Adam Maciejczyk
Izabela Łaczmańska

References (12)
 1. Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases. Interim guidance, 2 March 2020, WHO.
 2. Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim guidance, 12 February 2020, WHO.
 3. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2, aktualizacja 14.04.2020. https://kidl.org.pl/get-file/2671 (13.05.2020).
 4. Rekomendacje NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 Warszawa 24.04.2020. https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-w-zakresie-diagnostyki-molekularnej-SARS-CoV-2.pdf (13.05.2020).
 5. Rekomendacje NIZP-PZH: Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; SARS-CoV-2 – COVID-19). Warszawa 29.02.2020. https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wymagania-dotycz%C4%85ce-materia%C5%82u-do-bada%C5%84-COVID-19-29.02.2020.pdf (13.05.2020).
 6. CDC Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens from Persons for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
 7. Zalecenia i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dla pacjentów onkologicznych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 08.042020.
 8. Leczenie systemowe pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2 — stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 20.03.2020.
 9. Guan WJ, Ni ZY, Hu Yu, et al. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020; 382(18): 1708–1720.
 10. Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/ (13.05.2020).
 11. Matheeussen V, Corman VM, Donoso Mantke O, et al. RECOVER project and collaborating networks. International external quality assessment for SARS-CoV-2 molecular detection and survey on clinical laboratory preparedness during the COVID-19 pandemic, April/May 2020. Euro Surveill. 2020; 25(27).
 12. Rekomendacje dotyczące walidacji badań molekularnych w kierunku SARS-CoV2 w sieci laboratoriów COVID, Ministerstwo Zdrowia 21.04.2020.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl