Vol 57, No 3 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 379
Article views/downloads 901
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Program mitomycyna, ifosfamid, cisplatyna (MIC) – jego zastosowanie u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu zaawansowania IIIB i IV

R. Ramlau, Ł. Spychalski, J. Kuczek, E. Marcinkowska-Kania
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(3):273.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology