Contest

Szanowni Państwo,

postanowiliśmy ufundować nagrodę Nowotwory Journal of Oncology – Best Original Paper Award za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w danym roczniku czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology – oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, a także Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Wybór nagrodzonej pracy będzie odbywał się w oparciu o dyskusję redakcji z udziałem przedstawicieli wymienionych instytucji i organizacji – PTO, NIO-PBI oraz PTChO – w pierwszym kwartale kolejnego roku. Autorzy wybranej pracy będą honorowani podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nagroda będzie miała także wymiar finansowy. Regulamin znajdą Państwo w linku poniżej.

Wojciech M. Wysocki

Redaktor Naczelny

Regulamin konkursu

Competition Regulations

Klauzula informacyjna RODO

Information Clause RODO

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl