Vol 46, No 4 (2012)

Date published: —

Table of Contents

open access

ARTYKUŁ ORYGINALNY

Fatigue and its association with sleep disorders, depressive symptoms and anxiety in patients with multiple sclerosis

Beata Łabuz-Roszak, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Krystyna Pierzchała, Agnieszka Machowska-Majchrzak, Michał Skrzypek

DOI: 10.5114/ninp.2012.30261
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):309-317.

Poor insight into memory impairment in patients with Huntington disease

Emilia J. Sitek, Witold Sołtan, Piotr Robowski, Michał Schinwelski, Dariusz Wieczorek, Jarosław Sławek

DOI: 10.5114/ninp.2012.30262
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):318-325.

Statistical analysis of the intracranial procedures in Poland in 2008–2009

Tomasz Tykocki, Tomasz Mandat, Wiesław Bonicki, Sławomir Barszcz, Radosław Michalik, Jacek Kunicki, Artur Oziębło, Bogusław Kostkiewicz, Paweł Nauman

DOI: 10.5114/ninp.2012.29565
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):326-332.

Surgical treatment of intraventricular ependymomas and subependymomas

Arkadiusz Nowak, Andrzej Marchel

DOI: 10.5114/ninp.2012.30263
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):333-343.

Finite element method for analysis of stresses arising in the skull after external loading in cranio-orbital fractures

Hubert Wanyura, Piotr Kowalczyk, Maciej Bossak, Danuta Samolczyk-Wanyura, Zygmunt Stopa

DOI: 10.5114/ninp.2012.30267
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):344-350.

Cross-cultural adaptation and reliability evaluation of Iranian version of Functional Assessment Measure in spinal cord injury patients

Mohammad Reza Hadian, Mir Saeed Yekaninejad, Forough Salehin, Seyed Hasan Emami Razavi, Abbas Norouzi Javidan, Amir H. Pakpour, Hooshang Saberi, Parivash Safa

DOI: 10.5114/ninp.2012.30268
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):351-356.
ARTYKUŁ POGLĄDOWY

Post-polio syndrome: Part II. Therapeutic management

Ewa Matyja

DOI: 10.5114/ninp.2012.30270
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):372-378.

Joubert syndrome and related disorders

Justyna Paprocka, Ewa Jamroz

DOI: 10.5114/ninp.2012.30457
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):379-383.

TDP-43 proteinopathies – from frontotemporal lobar degeneration to inclusion body myositis

Biruta Kierdaszuk, Mariusz Berdyński, Cezary Żekanowski, Anna Kamińska

DOI: 10.5114/ninp.2012.30271
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):384-391.
OPIS PRZYPADKU

Wyniki leczenia lekoopornej depresji stymulacją lewego nerwu błędnego – opis dwóch przypadków

Marcin Rudaś, Marek Harat, Aleksander Araszkiewicz, Katarzyna Szabert, Paweł Sokal, Marcin Birski

DOI: 10.5114/ninp.2012.30272
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):392-395.

Schwannoma of the common peroneal nerve. A differential diagnosis versus rare popliteal cyst

Jarosław Andrychowski, Zbigniew Czernicki, Piotr Jasielski

DOI: 10.5114/ninp.2012.30273
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):396-402.

Occipito-cervical fixation in plasmocytoma. Method modification. Technical report

Jarosław Andrychowski, Zbigniew Czernicki, Piotr Jasielski

DOI: 10.5114/ninp.2012.30274
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):403-406.

Fulminant adhesive arachnoiditis

Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Jacek Staszewski, Marta Sadowska, Romana Bogusławska-Walecka

DOI: 10.5114/ninp.2012.30275
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):407-410.
Other

Professor Jerzy Szapiro

Witold Mazurowski, Marek Zawirski

DOI: 10.5114/ninp.2012.30276
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):414-417.

CALENDAR OF EVENTS

Wojciech Turaj

DOI: 10.5114/ninp.2012.30458
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):418.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl