open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-01-08
Get Citation

Wyniki leczenia lekoopornej depresji stymulacją lewego nerwu błędnego – opis dwóch przypadków

Marcin Rudaś, Marek Harat, Aleksander Araszkiewicz, Katarzyna Szabert, Paweł Sokal, Marcin Birski
DOI: 10.5114/ninp.2012.30272
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):392-395.

open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-01-08

Abstract

Zaburzenia depresyjne zajmują 4. miejsce pod względem częstości występowania na świecie wśród chorób powodujących niepełnosprawność. Są związane ze wzrostem zachorowalności i śmiertelności nie tylko z powodu zwiększonego ryzyka samobójstwa, lecz także wystąpienia powikłań kardiologicznych i udarów mózgu. Depresja powoduje również negatywne skutki ekonomiczne ze względu na wyłączenie, często na zawsze, leczonych osób z aktywności zawodowej. Chorzy na depresję zdecydowanie częściej wymagają konsultacji specjalistycznych i hospitalizacji. Średnio ponad 1/3 chorych słabo lub w ogóle nie odpowiada na leczenie zachowawcze i może być potencjalnie leczona za pomocą stymulacji nerwu błędnego. Procedura ta w marcu 2001 r. została uznana w Europie za metodę leczenia depresji u chorych opornych na leczenie zachowawcze lub nietolerujących leczenia, zarówno w przypadkach dużych epizodów depresyjnych, jak i w chorobie dwubiegunowej. W Stanach Zjednoczonych w lipcu 2005 r. Food and Drag Administration zatwierdziła tę metodę jako leczenie wspomagające długoterminowe przewlekłej lekoopornej depresji bądź nawracających dużych epizodów depresyjnych opornych na leczenie zachowawcze u osób od 18. roku życia, u których nie stwierdzono poprawy po zastosowaniu co najmniej czterech schematów leczenia przeciwdepresyjnego. W poniższym doniesieniu przedstawiono opis dwóch chorych na depresję leczonych stymulacją lewego nerwu błędnego.

Abstract

Zaburzenia depresyjne zajmują 4. miejsce pod względem częstości występowania na świecie wśród chorób powodujących niepełnosprawność. Są związane ze wzrostem zachorowalności i śmiertelności nie tylko z powodu zwiększonego ryzyka samobójstwa, lecz także wystąpienia powikłań kardiologicznych i udarów mózgu. Depresja powoduje również negatywne skutki ekonomiczne ze względu na wyłączenie, często na zawsze, leczonych osób z aktywności zawodowej. Chorzy na depresję zdecydowanie częściej wymagają konsultacji specjalistycznych i hospitalizacji. Średnio ponad 1/3 chorych słabo lub w ogóle nie odpowiada na leczenie zachowawcze i może być potencjalnie leczona za pomocą stymulacji nerwu błędnego. Procedura ta w marcu 2001 r. została uznana w Europie za metodę leczenia depresji u chorych opornych na leczenie zachowawcze lub nietolerujących leczenia, zarówno w przypadkach dużych epizodów depresyjnych, jak i w chorobie dwubiegunowej. W Stanach Zjednoczonych w lipcu 2005 r. Food and Drag Administration zatwierdziła tę metodę jako leczenie wspomagające długoterminowe przewlekłej lekoopornej depresji bądź nawracających dużych epizodów depresyjnych opornych na leczenie zachowawcze u osób od 18. roku życia, u których nie stwierdzono poprawy po zastosowaniu co najmniej czterech schematów leczenia przeciwdepresyjnego. W poniższym doniesieniu przedstawiono opis dwóch chorych na depresję leczonych stymulacją lewego nerwu błędnego.

Get Citation

Keywords

depresja, neuromodulacja, stymulacja nerwu błędnego

About this article
Title

Wyniki leczenia lekoopornej depresji stymulacją lewego nerwu błędnego – opis dwóch przypadków

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 4 (2012)

Pages

392-395

DOI

10.5114/ninp.2012.30272

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):392-395.

Keywords

depresja
neuromodulacja
stymulacja nerwu błędnego

Authors

Marcin Rudaś
Marek Harat
Aleksander Araszkiewicz
Katarzyna Szabert
Paweł Sokal
Marcin Birski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl