open access

Vol 45, No 3 (2011)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2010-12-01
Get Citation

Approach to the jugular foramen and related structures – an analysis of the surgical technique based on cadaver simulation

Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60079-7
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(3):260-274.

open access

Vol 45, No 3 (2011)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2010-12-01

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu do otworu szyjnego i jego otoczenia.

Przeprowadzono 11 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji były dokumentowane fotograficznie oraz schematami. Punktem wyjścia dla omawianego dostępu jest resekcja części sutkowej i tylnych partii części skalistej kości skroniowej, jak również wyrostka i guzka szyjnego. Pozwala to na penetrację otworu szyjnego od tyłu. Poszerzanie dostępu umożliwia penetrację otworu szyjnego od góry i od przodu.

Dostęp do otworu szyjnego stanowi powtarzalną metodę penetracji tego otworu i jego otoczenia. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych rozrastających się w piramidzie kości skroniowej, otoczeniu odcinka skalistego tętnicy szyjnej wewnętrznej, kącie mostowo-móżdżkowym, dole podskroniowym i pęczku naczyniowo-nerwowym szyi.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu do otworu szyjnego i jego otoczenia.

Przeprowadzono 11 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji były dokumentowane fotograficznie oraz schematami. Punktem wyjścia dla omawianego dostępu jest resekcja części sutkowej i tylnych partii części skalistej kości skroniowej, jak również wyrostka i guzka szyjnego. Pozwala to na penetrację otworu szyjnego od tyłu. Poszerzanie dostępu umożliwia penetrację otworu szyjnego od góry i od przodu.

Dostęp do otworu szyjnego stanowi powtarzalną metodę penetracji tego otworu i jego otoczenia. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych rozrastających się w piramidzie kości skroniowej, otoczeniu odcinka skalistego tętnicy szyjnej wewnętrznej, kącie mostowo-móżdżkowym, dole podskroniowym i pęczku naczyniowo-nerwowym szyi.

Get Citation

Keywords

otwór szyjny, podstawa czaszki, kąt mostowo–móżdżkowy, piramida kości skroniowej, mikrochirurgia

About this article
Title

Approach to the jugular foramen and related structures – an analysis of the surgical technique based on cadaver simulation

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 3 (2011)

Pages

260-274

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60079-7

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(3):260-274.

Keywords

otwór szyjny
podstawa czaszki
kąt mostowo–móżdżkowy
piramida kości skroniowej
mikrochirurgia

Authors

Piotr Ładziński
Mariusz Maliszewski
Wojciech Kaspera
Krzysztof Majchrzak
Michał Tymowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl