Zakres tematyczny

"Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce" (NTwP) jest półrocznikiem o charakterze edukacyjno-naukowym. Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, w którym publikowane są artykuły poglądowe, oryginalne i kazuistyczne.

Proces recenzji

Nadesłane prace są oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja NtwP. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, którego należy używać w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Zachęca się autorów do wskazywania nazwisk recenzentów, jednak Redakcja zastrzega sobie jednak prawo ostatecznego ich wyboru. Akceptacja do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.

Kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów:

Tytuł odzwierciedla tematykę pracy
Prawidłowość założeń pracy
Praktyczny wymiar pracy
Edukacyjne walory pracy
Jasne określenie celów pracy
Poprawność metodologii*
Spełnione kryteria etyczne*
Praca oparta na wynikach przeprowadzonych badań*
Poprawność prezentacji wyników*
Właściwa analiza statystyczna*
Dyskusja nawiązująca do wyników*
Wnioski na podstawie uzyskanych wyników*
Wnioski odnoszą się do celów pracy*
Właściwy dobór, liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa
Właściwa długość manuskryptu
Właściwe wykorzystanie rycin i tabel
Poprawność językowa

Oświadczenie autorów

Autorzy, w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zobowiązani są do dołączenia do przesyłanego manuskryptu Oświadczenia autorów. Oświadczenie autorów należy wydrukować i podpisać, a następnie podpisaną kopię zeskanować i przesłać na adres redakcji.

UWAGA! Brak kopii skanu oświadczenia autorów przesłanego pocztą na adres Redakcji spowoduje, że manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.

Zasady otwartego dostępu

W przypadku artykułów, do których dostęp jest otwarty (open access), czasopismo zapewnia dostęp on-line do treści zgodnie z licencją Creative Common Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych).

Dla czasopism wydawanych w trybie Open Access, Via Medica wyraża zgodę na samodzielną archiwizację zaakceptowanych do druku manuskryptów (finalna wersja PDF lub/i "ahead of print") w dowolnych repozytoriach. Autorzy zobowiązani są jednak zamieścić podziękowanie dla wydawcy wraz z odnośnikiem (w postaci linku) do artykułu na stronie internetowej Via Medica. Poza odnośnikiem podziękowanie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne artykułu wraz z DOI.  

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl