Obraz strony głównej czasopisma

Adres korespondencyjny

Nadciśnienie Tętnicze
VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk
redakcja@viamedica.pl
tel: +48 58 320 94 94

Główna osoba kontaktowa

Dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
E-mail: ntp.journals@viamedica.pl

Pomoc techniczna

Justyna Łapińska
E-mail: ntp.journals@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce