Vol 79, Supp. III (2021) - Zeszyty Edukacyjne 3/2021

Date published: 2021-09-16

Table of Contents

open access

Zeszyty edukacyjne

Opinia ekspertów Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotycząca diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego u pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej

Tatiana Mularek-Kubzdela, Michał Ciurzyński, Otylia Kowal-Bielecka, Jarosław D Kasprzak, Grzegorz Kopeć, Katarzyna Mizia-Stec, Ewa Mroczek, Ewa Lewicka, Ilona Skoczylas, Marek Grabka, Michał Furdal, Michał Florczyk, Marek Brzosko, Bogdan Batko, Hanna Przepiera-Będzak, Włodzimierz Samborski, Eugeniusz J Kucharz

Opinie i stanowiska ekspertów

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna podstawą prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Opinia ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Anna Jegier, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Tadeusz Bednarczyk, Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek, Artur Mamcarz, Anna Mierzyńska, Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz, Krzysztof Smarż, Edyta Smolis-Bąk, Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Wolszakiewicz

Opinie i stanowiska ekspertów

Diagnostyka i postępowanie w spontanicznym rozwarstwieniu tętnicy wieńcowej. Opinia ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jacek Kądziela, Janusz Kochman, Marek Grygier, Ilona Michałowska, Mariusz Tomaniak, Wojciech Wojakowski, Aleksander Araszkiewicz, Maciej Dąbrowski, Michał Hawranek, Zenon Huczek, Paweł Kralisz, Jacek Kusa, Tomasz Roleder, Andrzej Januszewicz, Adam Witkowski, David Adlam, Stanisław Bartuś

Opinie i stanowiska ekspertów

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl