Vol 77, Supp. II (2019) - Zeszyty Edukacyjne 2/2019

Table of Contents

open access

Zeszyty edukacyjne

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z częstoskurczem nadkomorowym (2019)

Josep Brugada, Demosthenes G. Katritsis, Elena Arbelo, Fernando Arribas, Jeroen J. Bax, Carina Blomstrom‑Lundqvist, Hugh Calkins, Domenico Corrado, Spyridon G. Deftereos, Gerhard‑Paul Diller, Juan J. Gómez‑Doblas, Bulent Gorenek, Andrew Grace, Siew Yen Ho, Juan‑Carlos Kaski, Karl‑Heinz Kuck, Pier David Lambiase, Frédéric Sacher, Georgia Sarquella‑Brugada, Piotr Suwalski, Antonio Zaza

Wpływ sakubitrylu/walsartanu na występowanie arytmii komorowej oraz na ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory

Marcin Grabowski, Krzysztof Ozierański, Paweł Balsam, Rafał Dąbrowski, Michał M. Farkowski, Andrzej Gackowski, Ewa Jędrzejczyk‑Patej, Zbigniew Kalarus, Przemysław Leszek, Jadwiga Nessler, Maciej Sterliński, Grzegorz Opolski, Andrzej Przybylski

Projekt pilotażowy Kompleksowej Opieki nad Osobami z Niewydolnością Serca (KONS) – punkt wyjścia i spodziewane rezultaty

Jadwiga Nessler, Adam Kozierkiewicz, Andrzej Gackowski, Piotr Ponikowski, Tomasz Hryniewiecki, Marcin Gruchała, Mariusz Gąsior, Tomasz Grodzicki, Jarosław Kaźmierczak, Jacek Legutko, Przemysław Leszek, Maciej Miłkowski, Piotr Rozentryt, Radosław Sierpiński, Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Śliwczyński, Izabella Uchmanowicz, Adam Windak, Adam Witkowski, Andrzej Zapaśnik, Łukasz Szumowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl