Vol 70, No 11 (2012)

Date published: 2012-11-21

Table of Contents

open access

Original articles

Determinants of patient survival rate after implantation of a cardioverter−defibrillator without resynchronisation capability

Jacek Lelakowski, Justyna Piekarz, Anna Rydlewska, Jacek Majewski, Tomasz Senderek, Andrzej Ząbek, Barbara Małecka

Kardiol Pol 2012;70(11):1099-1110.

Usefulness of dual−source computed tomography for the evaluation of coronary arteries in heart transplant recipients

Cezary Kępka, Małgorzata Sobieszczańska−Małek, Jerzy Pręgowski, Mariusz Kruk, Paweł Bekta, Maksymilian Opolski, Krzysztof Komuda, Tomasz Zieliński, Adam Witkowski, Marcin Demkow

Kardiol Pol 2012;70(11):1111-1119.

Factors affecting long−term survival after aortic valve replacement

Ewa Orłowska−Baranowska, Elżbieta Abramczuk, Maciej Grabowski, Dariusz Zakrzewski, Małgorzata Miłkowska, Anna Galas, Katarzyna Czerwińska, Tomasz Hryniewiecki, Rafał Baranowski, Jarosław Piskorski

Kardiol Pol 2012;70(11):1120-1129.

Medium−term results of transcatheter closure of patent foramen ovale (PFO) with Amplatzer PFO and Cribriform occluders

Jacek Białkowski, Maciej Wawrzyńczyk, Blandyna Karwot, Roland Fiszer, Mateusz Knop, Małgorzata Szkutnik

Kardiol Pol 2012;70(11):1142-1146.

Diagnosis of malignant pericarditis: a single centre experience

Anna Pawlak−Cieślik, Monika Szturmowicz, Anna Fijałkowska, Juliusz Gątarek, Renata Gralec, Katarzyna Błasińska−Przerwa, Ewa Szczepulska−Wójcik, Agnieszka Skoczylas, Anna Bilska, Witold Tomkowski

Kardiol Pol 2012;70(11):1147-1153.

Regional and transmural dispersion of repolarisation in patients with Emery−Dreifuss muscular dystrophy

Gerardo Nigro, Vincenzo Russo, Anna Rago, Andrea Antonio Papa, Nicola Carboni, Michal Marchel, Alberto Palladino, Irena Hausmanowa−Petrusewicz, Maria Giovanna Russo, Luisa Politano

Kardiol Pol 2012;70(11):1154-1159.
Reviews

Genetic factors influencing efficacy of clopidogrel treatment

Marta Karaźniewicz−Łada, Dorota Danielak, Franciszek Główka

Kardiol Pol 2012;70(11):1177-1181.

Mechanical circulatory support: not only a bridge to heart transplantation

Małgorzata Sobieszczańska−Małek, Tomasz Zieliński, Jerzy Korewicki

Kardiol Pol 2012;70(11):1182-1186.
Case studies

Should the patient with myocardial bridge be advised not to performe extreme sport effort? Case of a patient with troponin I elevation after exercise

Krzysztof Jankowski, Ewa Ożdżeńska−Milke, Łukasz Jankowski, Ewa Rzewuska, Przemysław Dul, Edyta Ilnicka, Małgorzata Kobylecka, Piotr Pruszczyk

Kardiol Pol 2012;70(11):1161-1163.

Is establishing diagnosis of perivalvular abscess still difficult?

Anna Tomaszuk−Kazberuk, Anna Lisowska, Bożena Sobkowicz, Elżbieta Młodawska, Paulina Łopatowska, Urszula Kosacka, Włodzimierz Musiał

Kardiol Pol 2012;70(11):1164-1166.

Sudden cardiac death in thrombotic thrombocytopenic purpura

Marek Muszytowski, Anna Szachta, Joanna Seifert

Kardiol Pol 2012;70(11):1168-1169.
Invasive electrophysiology
ECG

Exercise-induced sudden syncope in competitive runner with latent Wolff-Parkinson-White syndrome

Marek Kuch, Andrzej Światowiec, Witold Pikto−Pietkiewicz

Kardiol Pol 2012;70(11):1187-1189.
Invasive cardiology

The role of haemodynamic factors in the development of in-stent restenosis

Jarosław Wasilewski, Tadeusz Osadnik, Sylwia Peryt−Stawiarska, Lech Poloński

Kardiol Pol 2012;70(11):1194-1198.
Noninvasive cardiovascular imaging

The Gerbode defect — a frequent echocardiographic pitfall

Redakcja KP

Kardiol Pol 2012;70(11):1191-1193.

Rzadkie choroby serca — w jedności siła

Grzegorz Opolski

Kardiol Pol 2012;70(11):1160-1160.
Clinical vignettes

The relationship between subaortic membrane and aortic cusps evaluated by three−dimensional transthoracic echocardiography

Murat Unlu, Sait Demirkol, Sevket Balta, Zekeriya Arslan

Kardiol Pol 2012;70(11):1205-1205.

Coronary-subclavian steal syndrome: endovascular treatment

Rafał Maciąg, Mikołaj Wojtaszek, Krzysztof Korzeniowski, Olgierd Rowiński

Kardiol Pol 2012;70(11):1206-1206.
Commentary

Komentarz redakcyjny

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol 2012;70(11):1167-1167.

Migotanie przedsionków z preekscytacją — niebezpieczna koincydencja

Jerzy K. Wranicz, Paweł Ptaszyński

Kardiol Pol 2012;70(11):1190-1190.
Letters to the Editor

Błędna interpretacja eksperymentalnych badań diagnostycznych w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory

Elżbieta Katarzyna Biernacka, Elżbieta Czarnowska

Kardiol Pol 2012;70(11):1207-1209.

Odpowiedź

Przemysław Mitkowski

Kardiol Pol 2012;70(11):1209-1209.

Opóźnienia leczenia u chorych włączanych do badań klinicznych

Zbigniew Siudak, Łukasz Partyka, Wojciech Zasada, Dariusz Dudek

Kardiol Pol 2012;70(11):1211-1212.

Kodowanie przyczyn zgonów wymaga bardzo szybkich zmian

Lech Poloński, Krzysztof Brożek

Kardiol Pol 2012;70(11):1212-1213.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl