Vol 70, No 9 (2012)

Date published: 2012-09-20

Table of Contents

open access

Editorial

Słowo Redakcyjne

Krzysztof J. Filipiak

Kardiol Pol 2012;70(9):876-876.
Original articles - new methods

Value of rotational angiography (3D−ATG) with contrast agent administration into the right atrium during atrial fibrillation ablation procedures: a preliminary report

Artur Baszko, Magdalena Łanocha, Piotr Kałmucki, Marek Michalski, Olga Jerzykowska, Waldemar Elikowski, Anna Kociemba, Małgorzata Pyda, Tomasz Siminiak, Andrzej Szyszka

Kardiol Pol 2012;70(9):924-930.
Original articles

May dual−source computed tomography angiography replace invasive coronary angiography in the evaluation of patients referred for valvular disease surgery?

Anna Galas, Tomasz Hryniewiecki, Cezary Kępka, Ilona Michałowska, Elżbieta Abramczuk, Ewa Orłowska−Baranowska, Marcin Demkow, Witold Rużyłło

Kardiol Pol 2012;70(9):877-882.

Effects of biventricular pacing on right ventricular function assessed by standard echocardiography

Aleksander Kusiak, Jerzy Wiliński, Wiktoria Wojciechowska, Marek Jastrzębski, Tomasz Sondej, Bogumiła Bacior, Małgorzata Kloch−Badełek, Danuta Czarnecka

Kardiol Pol 2012;70(9):883-888.

Quality of life in patients after minimally invasive endoscopic atraumatic coronary artery bypass grafting: a long−term follow−up

Łukasz J. Krzych, Małgorzata Lach, Sara Mustafa, Michał Joniec, Marcelina Niemiec, Rafik Abu Samra, Andrzej Bochenek, Marek Cisowski

Kardiol Pol 2012;70(9):890-896.

Homocysteine concentration and the risk of death in the adult Polish population

Anna Waśkiewicz, Elżbieta Sygnowska, Grażyna Broda

Kardiol Pol 2012;70(9):897-902.

Increased epicardial adipose tissue in patients with slow coronary flow phenomenon

Turan Erdogan, Aytun Canga, Sinan Altan Kocaman, Mustafa Cetin, Murtaza Emre Durakoglugil, Yuksel Cicek, Yavuz Ugurlu, Sahin Bozok

Kardiol Pol 2012;70(9):903-909.

Impedance cardiography as a tool for haemodynamic monitoring at high altitude: a preliminary study

Paweł Krzesiński, Narcyz Michał Sadłoń, Kamil Tomasz Grudzień, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk

Kardiol Pol 2012;70(9):911-917.

CD36 gene is associated with thickness of atheromatous plaque and ankle−brachial index in patients with early coronary artery disease

Monika Ewa Rać, Krzysztof Safranow, Michał Rać, Grzegorz Kurzawski, Andrzej Krzystolik, Dagmara Sagasz−Tysiewicz, Katarzyna Jakubowska, Wojciech Poncyljusz, Dariusz Chlubek

Kardiol Pol 2012;70(9):918-923.
Reviews

Plasma phosphorus as cardiovascular risk factor in persons with preserved kidney function

Piotr Rozentryt, Jacek Niedziela, Jolanta Nowak, Janusz Iwiński, Bożena Szyguła−Jurkiewicz, Edyta Kawecka, Krzysztof Myrda, Lech Poloński

Kardiol Pol 2012;70(9):938-942.

Postconditioning — can the modified reperfusion improve the results of primary coronary angioplasty?

Aleksander Araszkiewicz, Marek Grygier, Maciej Lesiak, Stefan Grajek

Kardiol Pol 2012;70(9):943-947.

Prevention of stroke in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease: difficult choices and clinical decisions

Iwona Gorczyca−Michta, Maciej Kluk, Beata Wożakowska−Kapłon

Kardiol Pol 2012;70(9):948-952.
Case studies

Constrictive pericarditis in echocardiography

Lidia Pawłowicz

Kardiol Pol 2012;70(9):932-934.

Dysfunction of aortic mechanical prosthetic valve — difficulties with establishing diagnosis

Anna Lisowska, Anna Tomaszuk−Kazberuk, Małgorzata Knapp, Bożena Sobkowicz

Kardiol Pol 2012;70(9):935-937.
Invasive electrophysiology

Do the guidelines always show us the ideal treatment of patients for cardiac resynchronisation therapy?

Zbigniew Orski, Dariusz Michałkiewicz, Krystian Krzyżanowski, Karol Makowski, Robert Ryczek

Kardiol Pol 2012;70(9):968-970.
Invasive cardiology

Primary coronary angioplasty: beyond regular facilities

Tomasz Pawłowski, Tomasz Kulawik

Kardiol Pol 2012;70(9):962-963.

Percutaneous left atrial appendage closure with WatchmanŸ LAA occluder device in a patient with persistent atrial fibrillation

Paweł Kleczyński, Danuta Sorysz, Barbara Zawiślak, Saleh Arif, Stanisław Bartuś, Jacek Legutko, Jacek Dubiel, Dariusz Dudek

Kardiol Pol 2012;70(9):965-967.
EBM in cardiology
In Poland

New oral anticoagulants in the prevention of embolic complications in patients with atrial fibrillation. Polish Cardiac Society, Polish Neurological Society and Working Group on Haemostasis of the Polish Society of Haematologists and Transfusiologists consensus statement

Piotr Pruszczyk, Janina Stępińska, Waldemar Banasiak, Anna Członkowska, Grzegorz Opolski, Maciej Niewada, Piotr Ponikowski, Michał Tendera, Jerzy Windyga

Kardiol Pol 2012;70(9):979-988.

Prawa komora w CRT — skomplikować, co proste, czy uprościć, co skomplikowane?

Zbigniew Kalarus, Mariola Szulik

Kardiol Pol 2012;70(9):889-889.
Echokardiogram miesiąca
Commentary

Niedoceniana rola EKG w rozpoznawaniu arytmogennej kardiomiopatii prawej komory

Elżbieta Katarzyna Biernacka

Kardiol Pol 2012;70(9):960-961.

Komentarz redakcyjny

Tomasz Rakowski, Dariusz Dudek

Kardiol Pol 2012;70(9):964-964.

Riwaroksaban w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo−zatorowej

Piotr Pruszczyk

Kardiol Pol 2012;70(9):976-976.
Letters to the Editor

Cocaine, what else cardiologist should know?

Rafał Skowronek

Kardiol Pol 2012;70(9):977-978.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl