Vol 69, No 2 (2011)

Date published: 2011-02-17

Table of Contents

open access

Original articles

Transcatheter aortic valve implantation using transfemoral/transsubclavian or transapical approach: 30-day follow-up of the initial 30 patients

Adam Witkowski, Maciej Dąbrowski, Zbigniew Chmielak, Marcin Demkow, Janina Stępińska, Zbigniew Juraszyński, Krzysztof Kuśmierski, Piotr Michałek, Ilona Michałowska, Mirosław Dziekiewicz, Ewa Sitkowska-Rysiak, Piotr Wolski, Ewa Księżycka, Katarzyna Czerwińska, Tomasz Hryniewiecki, Stefania Lidia Chojnowska, Witold Rużyłło

Kardiol Pol 2011;69(2):105-119.

Comment to article
Nowa era w leczeniu nabytej stenozy aortalnej

Jerzy Sadowski, Janusz Konstanty-Kalandyk, Karol Wierzbicki

Kardiol Pol 2011;69(2):115-115.

Comment to article
Wpływ ablacji AVNRT i AVRT na funkcję lewego przedsionka

Agata Duszańska, Zbigniew Kalarus

Kardiol Pol 2011;69(2):123-124.

Redo percutaneous mitral valvuloplasty for mitral restenosis: a comparison with first procedure for de novo mitral stenosis

Osama Rifaie, Mohamed Ismail, Mohamed Helmy, Mohamed El-Bialy, Wail Nammas

Kardiol Pol 2011;69(2):125-131.

Phospholamban gene mutations are not associated with hypertrophic cardiomyopathy in patients from southern Poland

Paweł Petkow-Dimitrow, Beata Kieć-Wilk, Małgorzata Kwaśniak, Magdalena Mikołajczyk, Aldona Dembińska-Kieć

Kardiol Pol 2011;69(2):134-137.

Double-orifice mitral valve - echocardiographic findings

Anna Wójcik, Anna Klisiewicz, Piotr Szymański, Jacek Różański, Piotr Hoffman

Kardiol Pol 2011;69(2):139-143.

Prenatal diagnosis of major aortopulmonary collateral arteries

Tomasz Moszura, Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Anna Mazurek-Kula, Paweł Dryżek, Jacek Moll, Andrzej Sysa

Kardiol Pol 2011;69(2):146-151.
Reviews

Atrial fibrillation and chronic kidney disease

Piotr Dąbrowski, Katarzyna Mizia-Stec, Jerzy Chudek

Kardiol Pol 2011;69(2):167-172.

Coffee and caffeine - enemies or alliantes of a cardiologist?

Wojciech Dworzański, Franciszek Burdan, Michał Szumiło, Anna Jaskólska, Ewa Anielska

Kardiol Pol 2011;69(2):173-176.
Electrocardiogram of the month

Comment to article

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol 2011;69(2):180-180.
Invasive electrophysiology

Ablation of incessant ventricular tachycardia with the use of epicardial approach in a patient after CABG - a case report

Piotr Buchta, Arash Arya, Gerhard Hindricks, Christopher Piorkowski, Lech Poloński, Mariusz Gąsior, Marian Zembala

Kardiol Pol 2011;69(2):191-194.
Echokardiogram miesiąca
Angiogram miesiąca

Comment to article

Robert J. Gil

Kardiol Pol 2011;69(2):187-187.

Cutting balloon angioplasty for the treatment of multivessel coronary artery disease in a patient with unstable angina

Tomasz Pawłowski, Katarzyna Dejryng, Artur Zalewski, Wojciech Wąsek

Kardiol Pol 2011;69(2):188-189.

Comment to article

Robert J. Gil

Kardiol Pol 2011;69(2):190-190.
Kardiologia oparta na faktach
Nasze forum - kardiolodzy i kardiochirurdzy razem
Przegląd doniesień naukowych

Scientific reports review No 2, February 2011

Redakcja KP

Kardiol Pol 2011;69(2):213-220.
Chorzy trudni nietypowi

Percutaneous removal of a broken central venous catheter from the right atrium

Marcin Wojtczak, Artur Telichowski, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak, Krzysztof Reczuch

Kardiol Pol 2011;69(2):153-155.
Chorzy trudni typowi

Aortic dissection - a rare complication of primary aldosteronism - a case report

Maciej Podgórski, Arkadiusz Derkacz, Rafał Poręba, Kinga Belowska-Bień, Katarzyna Gruber, Andrzej Szuba, Ryszard Andrzejak

Kardiol Pol 2011;69(2):156-158.

Comment to article

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol 2011;69(2):159-159.

Changes in electrocardiographic and angiographic images in the course of myocardial infarction

Arkadiusz Derkacz, Edward Bajkacz, Anna Kotynia, Marcin Protasiewicz, Anna Jurczyk, Roman Szełemej

Kardiol Pol 2011;69(2):160-162.

Comment to article

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol 2011;69(2):163-163.

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy

Anna Lisowska, Małgorzata Knapp, Marta Kamińska, Bożena Sobkowicz

Kardiol Pol 2011;69(2):164-166.
Rehabilitacja kardiologiczna
Epidemiologia i prewencja

Polish Forum for Prevention of Cardiovascular Diseases Guidelines on prophylactic pharmacotherapy

Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć, Anetta Undas, Andrzej Pająk, Maciej Godycki-Ćwirko, Tomasz Zdrojewski, Piotr Jankowski, Wojciech Drygas, Andrzej Rynkiewicz, Ryszard Piotrowicz, Danuta Czarnecka, Marek Naruszewicz, Grzegorz Opala, Jerzy Stańczyk, Elżbieta Kozek, Adam Windak, Waldemar Banasiak, Tomasz Guzik

Kardiol Pol 2011;69(2):195-197.
Letters to the Editor

Percutaneous PFO with long tunnel closure with Premere system. First Polish experience

Dariusz Dudek, Paweł Kleczyński, Danuta Sorysz, Stanisław Bartuś, Jacek S. Dubiel

Kardiol Pol 2011;69(2):206-209.

Implantation of a pacemaker - a surgical procedure performed by a cardiologist

Barbara Małecka, Janusz Małecki

Kardiol Pol 2011;69(2):210-212.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl