Vol 68, No 8 (2010)

Date published: 2010-08-21

Table of Contents

open access

Editorial

Od redakcji

Redakcja KP

Kardiol Pol 2010;68(8).
Original articles

Is the transvenous extraction of cardioverter-defibrillator leads more hazardous than that of pacemaker leads?

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski, Marcin Grabowski

Kardiol Pol 2010;68(8):884-890.

High concentrations of B-type natriuretic peptide and left ventricular diastolic dysfunction in patients with paroxysmal/persistent atrial fibrillation as possible markers of conversion into permanent form of arrhythmia: 1-year prospective evaluation

Rafał Dąbrowski, Anna Borowiec, Jadwiga Janas, Bohdan Firek, Ilona Kowalik, Edyta Smolis-Bąk, Dariusz Łuczak, Cezary Sosnowski, Barbara Kazimierska, Hanna Szwed

Kardiol Pol 2010;68(8):893-900.

Comment to article
Dysfunkcja rozkurczowa a migotanie przedsionków

Krystyna Łoboz-Grudzień

Kardiol Pol 2010;68(8):901-902.

Success rate of transvenous left ventricular lead implantation for cardiac resynchronisation therapy - recent experience of a single centre

Maciej Sterliński, Aleksander Maciąg, Ilona Kowalik, Michał Lewandowski, Dariusz Zając, Paweł Syska, Cezary Sosnowski, Andrada Łabęcka, Krzysztof Kuśmierski, Mariusz Pytkowski, Hanna Szwed

Kardiol Pol 2010;68(8):903-909.

Do depressive symptoms adversely affect the lifestyle? Results of the WOBASZ study

Jerzy Piwoński, Aleksandra Piwońska, Elżbieta Sygnowska

Kardiol Pol 2010;68(8):912-918.

Comment to article
To są trudni pacjenci

Agnieszka Maryniak

Kardiol Pol 2010;68(8):919-919.

Distribution of the Trp64Arg polymorphism in the β3-adrenergic receptor gene in athletes and its influence on cardiovascular function

Sung Min Kim, Sang Duk Oh, In Geun Jung, Jin Lee, Young Je Sim, Jae Koo Lee, Byung Yong Kang

Kardiol Pol 2010;68(8):920-926.
Reviews

Zaburzenia genetycznych struktur mitochondrialnych i procesów energetycznych oraz ich rola w etiologii choroby niedokrwiennej serca

Paweł Burchardt, Alicja Warowicka, Anna Gożdzicka-Józefiak, Henryk Wysocki

Kardiol Pol 2010;68(8):947-950.

Ocena aktywności autonomicznego układu nerwowego związanej z odruchową regulacją układu sercowo-naczyniowego i oddychania

Agnieszka Rydlewska, Beata Ponikowska, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Waldemar Banasiak, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski

Kardiol Pol 2010;68(8):951-957.
Electrocardiogram of the month

Broad QRS complex tachykardia - what is the mechanizm?

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski

Kardiol Pol 2010;68(8):958-960.

Comment to article

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol 2010;68(8):961-962.
Invasive electrophysiology

Parahisian atrial tachycardia or atrioventricular nodal reentrant tachycardia with tendon of Todaro breakthrough?

Michał Orczykowski, Maria Jaworska-Wilczyńska, Piotr Urbanek, Robert Bodalski, Paweł Derejko, Jacek Gajek, Tomasz Hryniewiecki, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak

Kardiol Pol 2010;68(8):969-972.
Echokardiogram miesiąca

Aneurysm of the anterior mitral leaflet - echocardiographic description

Włodzimierz P. Bąkała

Kardiol Pol 2010;68(8):963-964.
Angiogram miesiąca

Inferior ST elevation myocardial infarction with two infarction-related arteries

Wojciech Izdebski, Marcin Łyczywek, Robert Kowalski

Kardiol Pol 2010;68(8):965-967.

Comment to article

Robert J. Gil

Kardiol Pol 2010;68(8):968-968.
Kardiologia oparta na faktach

Comment to article

Andrzej Lubiński

Kardiol Pol 2010;68(8):979-979.
Nasze forum - kardiolodzy i kardiochirurdzy razem

"Vale-in-valve" - first Polish experience in transcatheter treatment of patient with high-risk of redo surgery for degenerative disease of aortic bioprosthesis, using tranaxillary access

Krzysztof Wilczek, Piotr Chodór, Ryszard Walas, Marcin Krasoń, Roman Przybylski, Tomasz Niklewski, Jan Głowacki, Paweł Nadziakiewicz, Violetta Kowalik, Marek Motyka, Jean-Claude Laborde, Marian Zembala

Kardiol Pol 2010;68(8):980-984.
Przegląd doniesień naukowych

Scientific reports review
No 8, July 2010

Redakcja KP

Kardiol Pol 2010;68(8):986-993.
Chorzy trudni nietypowi

Cardiac magnetic resonance imaging in patients with Fabry’s disease

Łukasz A. Małek, Lidia Chojnowska, Mateusz Śpiewak, Mariusz Kłopotowski, Jolanta Miśko, Joanna Petryka, Barbara Miłosz, Witold Rużyłło

Kardiol Pol 2010;68(8):929-934.

Inappropriate sinus tachycardia - successful treatment with ivabradine

Ozlem Ozcan Celebi, Alper Canbay, Savas Celebi, Sinan Aydogdu, Erdem Diker

Kardiol Pol 2010;68(8):935-937.
Chorzy trudni typowi

Staphylococcal sepsis due to ventricular septal defect patch infection 14 years after its closure

Magdalena Maj, Michał Wojtalik, Bartłomiej Mroziński, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Rafał Bartkowski

Kardiol Pol 2010;68(8):938-940.

Comment to article

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol 2010;68(8):941-941.

Wstrząs kardiogenny w przebiegu zespołu tako-tsubo u młodego mężczyzny

Magdalena Rostek, Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Witold Pikto-Pietkiewicz, Konrad Tkaczewski, Mirosław Dłużniewski

Kardiol Pol 2010;68(8):942-945.

Comment to article

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol 2010;68(8):946-946.
Rehabilitacja kardiologiczna

SF-36 questionnaire - final part of discussion

Jan Tylka

Kardiol Pol 2010;68(8):985-985.
Epidemiologia i prewencja

Periodontitis and the risk of cardiovascular diseases - review of epidemiological studies

Anna Kłosińska, Magdalena Nowacka, Grzegorz Kopeć, Joanna Zarzecka, Bartłomiej Loster, Andrzej Pająk, Piotr Podolec

Kardiol Pol 2010;68(8):973-976.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl