Vol 64, No 11 (2006)

Date published: 2006-12-04

Table of Contents

open access

Other

Editorial

Redakcja KP

Kardiol Pol 2006;64(11):11-11.

Original article
Prognostic factors in patients with advanced multi-vessel coronary artery disease

Radosław Kręcki, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła

Kardiol Pol 2006;64(11):1179-1185.

Original article
Prospective evaluation of glucose metabolism in patients undergoing coronary artery bypass grafting

Krzysztof Greberski, Przemysław Guzik, Henryk Wysocki, Ryszard Kalawski

Kardiol Pol 2006;64(11):1187-1193.

Original article
Results of one-year anticoagulation in patients with newly detected chronic thromboembolic pulmonary hypertension not treated with pulmonary endarterectomy

Renata Romaszkiewicz, Jerzy Lewczuk, Piotr Piszko, Jacek Jagas, Lucyna Lenartowska, Bartosz Ludwik, Wiesława Sawa, Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol 2006;64(11):1196-1202.

Original article
MinK gene polymorphism in the pathogenesis of lone atrial fibrillation

Andrzej Prystupa, Grzegorz Dzida, Wojciech Myśliński, Grzegorz Małaj, Tomasz Lorenc

Kardiol Pol 2006;64(11):1205-1211.

Case report
Cardioverter-defibrillator implantation in a patient with persistent left superior vena cava – a case report

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Grzegorz Raczak

Kardiol Pol 2006;64(11):1281-1283.

Case reprt
Successful closure of a large PDA with an Amplazter septal occluder in a child with heart failure and pulmonary hypertension – a case report

Tomasz Moszura, Marek Niwald, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa

Kardiol Pol 2006;64(11):1284-1286.

Case reportt
Familial hypertrophic cardiomyopathy – a case report

Dorota Domal-Kwiatkowska, Grażyna Glanowska, Sławomir Smolik, Przemysław Wilczewski, Urszula Mazurek, Ewa Nowalany-Kozielska, Marcin Fudal, Jan Wodniecki

Kardiol Pol 2006;64(11):1287-1291.

Review article
IGF-1 – a new risk factor for coronary atherosclerosis

Paweł Burchardt, Anna Goździcka-Józefiak, Tomasz Siminiak

Kardiol Pol 2006;64(11):1297-1302.

Electrocardiogram of the month
Asymptomatic Brugada sign – diagnostic dilemma

Piotr Kukla, Sebastian Stec, Monika Kukla, Kazimierz Szczuka

Kardiol Pol 2006;64(11):1303-1307.

Comment to article
Asymptomatic Brugada sign – diagnostic dilemma

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol 2006;64(11):1308-1308.

Echocardiogram of the month
Severe tricuspid valve regurgitation due to a permanent pacemaker leads – an echocardiographic case report

Ewa Kowalik, Mirosław Kowalski, Jacek Różański, Piotr Hoffman

Kardiol Pol 2006;64(11):1309-1311.

Angiogram of the month
Pierwotna angioplastyka prawej tętnicy wieńcowej u chorego z przewlekłą pozawałową niewydolnością serca

Sławomir Gołębiewski, Aneta I. Gziut, Piotr Kwiatkowski, Jarosław Rzezak

Kardiol Pol 2006;64(11):1312-1314.

Invasive electrophysiology
Symptomatic recurrent bradycardia – always an indication for pacemaker implantation? The role of RF ablation for incessant focal tachycardia from AV node region and advanced AV nodal block

Maria Miszczak-Knecht, Franciszek Walczak, Łukasz Szumowski, Joanna Rękawek, Jadwiga Daszkowska, Agnieszka Kaszuba, Roman Kępski, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec

Kardiol Pol 2006;64(11):1316-1320.

Epidemiology and prevention
Polish Forum for Prevention Guidelines on the Role of Alcohol Consumption in Cardiovascular Prevention

Artur Mamcarz, Piotr Podolec, Andrzej Pająk, Anetta Undas, Elżbieta Kozek, Andrzej Tykarski, Marek Naruszewicz, Jerzy Stańczyk, Grzegorz Opala, Maciej Godycki-Ćwirko, Grzegorz Kopeć, Adam Torbicki

Kardiol Pol 2006;64(11):1327-1328.

Cardiac surgery and cardiology
Antiplatelet agents – problem for cadiac surgeon

Andrzej Bochenek, Mirosław Wilczyński

Kardiol Pol 2006;64(11):1329-1331.

In Poland
Jak młode jest Twoje serce Światowy Dzień Serca 2006 w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Marian Zembala, Lech Poloński, Grażyna Szymura, Bożena Krymska, Aleksander Jaworski, Gabriela Mercik-Boughalmi

Kardiol Pol 2006;64(11):1336-1336.

In Poland
Jak młode jest Twoje serce Światowy Dzień Serca 2006 w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Marian Zembala, Lech Poloński, Grażyna Szymura, Bożena Krymska, Aleksander Jaworski, Gabriela Mercik-Boughalmi

Kardiol Pol 2006;64(11):1336-1336.

In Poland
Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK. Poznań 26–27 maja 2006 r.

Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

Kardiol Pol 2006;64(11):1337-1337.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl