Vol 63, No 11 (2005)

Date published: 2005-11-18

Table of Contents

open access

Other

Editorial

Redakcja KP

Kardiol Pol 2005;63(11):463-463.

ORIGINAL ARTICLE
Verification of the left ventricular ejection fraction from gated myocardial perfusion studies (GSPECT)

Anna Teresińska, Jacek Wnuk, Stefania Konieczna, Arkadiusz Dąbrowski

Kardiol Pol 2005;63(11):465-475.

ORIGINAL ARTICLE
Cytokines and heart rate variability in patients with chronic heart failure

Ewa Straburzyńska-Migaj, Romuald Ochotny, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Anna Straburzyńska-Lupa, Kinga Leśniewska, Krzysztof Wiktorowicz, Andrzej Cieśliński

Kardiol Pol 2005;63(11):478-485.

ORIGINAL ARTICLE
Invasive treatment of coronary artery disease in octogenarians

Ewa Gaszewska-Żurek, Paweł Żurek, Joanna Ciosek, Marek Deja, Wojciech Domaradzki, Marek Jasiński, Ryszard Bachowski, Dariusz Szurlej, Stanisław Woś, Michał Tendera

Kardiol Pol 2005;63(11):488-496.

Uwagi do zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia przewlekłej niewydolności serca

Jerzy Korewicki, Tomasz Zieliński

Kardiol Pol 2005;63(11):544-548.

Case report
Sleep apnea syndrome as a cause of secondary hypertension. A case report

Rafał Poręba, Arkadiusz Derkacz, Ryszard Andrzejak

Kardiol Pol 2005;63(11):549-551.

Case report
Myocardial infarction in the peripartum period in a 42-year-old multipara with normal coronary arteries

Danuta Gdyra, Katarzyna Sadkowska, Marek Kuch, Włodzimierz Sawicki, Witold Pietkiewicz, Jerzy Stelmachów, Mirosław Dłużniewski

Kardiol Pol 2005;63(11):553-557.

Angiogram of the month
Stentgraft implantation for the treatment of coronary artery aneurysm in a patient with acute coronary syndrome

Marianna Janion, Wojciech Gutkowski, Marcin Sadowski, Krzysztof Pigólak, Agnieszka Janion-Sadowska, Janusz Sielski

Kardiol Pol 2005;63(11):558-561.

Invasive electrophysiology
RF ablation in a patient with recurrent post-infarction ventricular tachycardia requiring multiple cardioverter-defibrillator interventions

Jacek Kuśnierz, Łukasz Szumowski, Łukasz Pastwa, Aleksander Bardyszewski, Bogdan Lech, Robert Gil, Franciszek Walczak

Kardiol Pol 2005;63(11):563-568.

Echocardiogram of the month
Severe right-ventricular heart failure due to malignant pericardial mesothelioma

Anna Lisowska, Małgorzata Knapp, Bożena Sobkowicz, Włodzimierz J. Musiał

Kardiol Pol 2005;63(11):569-570.

In Poland

Adam Torbicki

Kardiol Pol 2005;63(11):578-578.

In the world

Andrzej Budaj

Kardiol Pol 2005;63(11):579-580.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl