Vol 63, Supp. IV (2005)

Date published: 2006-01-10

Table of Contents

open access

Other

Wieoośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności - projekt WOBASZ. Założenia metodyczne oraz logistyka

Stefan Rywik, Witold Kupść, Walerian Piotrowski, Grażyna Broda, Jerzy Piwoński, Paweł Kurjata, Anna Waśkiewicz, Danuta Gaździk

Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ

Andrzej Tykarski, Anna Posadzy-Małaczyńska, Bogdan Wyrzykowski, Magdalena Kwaśniewska, Andrzej Pająk, Michał Tendera, Stefan Rywik, Grażyna Broda, Tomasz Zdrojewski

Rozpowszechnienie dyslipidemii u mężczyzn i kobiet w wieku 20-74 lat w Polsce. Wyniki programu WOBASZ

Andrzej Pająk, Ewa Wiercińska, Maria Polakowska, Krystyna Kozakiewicz, Krystyna Kaczmarczyk-Chałas, Andrzej Tykarski, Danuta Gaździk, Tomasz Zdrojewski

Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ

Maria Polakowska, Walerian Piotrowski, Andrzej Tykarski, Wojciech Drygas, Bogdan Wyrzykowski, Andrzej Pająk, Krystyna Kozakiewicz, Stefan Rywik

Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wielu 20-74 lat. Wyniki programu WOBASZ

Urszula Biela, Andrzej Pająk, Krystyna Kaczmarczyk-Chałas, Jerzy Głuszek, Michał Tendera, Magdalena Wawrzyńska, Paweł Kurjata, Bogdan Wyrzykowski

Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ

Wojciech Drygas, Magdalena Kwaśniewska, Danuta Szcześniewska, Krystyna Kozakiewicz, Jerzy Głuszek, Ewa Wiercińska, Bogdan Wyrzykowski, Paweł Kurjata

Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wyniki programu WOBASZ

Bogdan Wyrzykowski, Tomasz Zdrojewski, Elżbieta Sygnowska, Urszula Biela, Wojciech Drygas, Andrzej Tykarski, Michał Tendera, Grażyna Broda

Ocena częstości występowania niskiego poziomu wsparcia społecznego oraz objawów depresji w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ

Jerzy Piwoński, Aleksandra Piwońska, Jerzy Głuszek, Wojciech Bielecki, Andrzej Pająk, Krystyna Kozakiewicz, Bogdan Wyrzykowski, Stefan Rywik

Czynniki socjoekonomiczne i ich zróżnicowanie w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ

Krystyna Kozakiewicz, Michał Tendera, Jerzy Piwoński, Jerzy Głuszek, Ewa Wiercińska, Wojciech Bielecki, Tomasz Zdrojewski, Walerian Piotrowski

Stężenie białka C-reaktywnego u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ

Jerzy Głuszek, Katarzyna Pawlaczyk, Paweł Kurjata, Grażyna Broda, Wojciech Drygas, Bogdan Wyrzykowski, Urszula Biela, Krystyna Kozakiewicz

Stężenie homocysteiny w surowicy krwi - nowego czynnika ryzyka wieńcowego - u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ

Andrzej Tykarski, Anna Posadzy-Małaczyńska, Stefan Rywik, Bogdan Jasiński, Wojciech Drygas, Bogdan Wyrzykowski, Krystyna Kozakiewicz, Katarzyna Pająk

Wartość energetyczna i odżywcza diety dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki programu WOBASZ

Anna Waśkiewicz, Elżbieta Sygnowska, Bogdan Jasiński, Krystyna Kozakiewicz, Urszula Biela, Magdalena Kwaśniewska, Jerzy Głuszek, Tomasz Zdrojewski

Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ

Elżbieta Sygnowska, Anna Waśkiewicz, Jerzy Głuszek, Magdalena Kwaśniewska, Urszula Biela, Krystyna Kozakiewicz, Tomasz Zdrojewski, Stefan Rywik

Świadomość zasad zapobiegania chorobom układu krążenia w populacji dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki programu WOBASZ

Wojciech Bielecki, Krystyna Kaczmarczyk-Chałas, Aleksandra Piwońska, Krystyna Kozakiewicz, Jerzy Głuszek, Urszula Biela, Tomasz Zdrojewski, Walerian Piotrowski

Realizacja zasad prewencji chorób układu krążenia przez lekarzy POZ w populacji generalnej. Wyniki programu WOBASZ

Aleksandra Piwońska, Jerzy Piwoński, Walerian Piotrowski, Anna Posadzy-Małaczyńska, Wojciech Drygas, Ewa Wiercińska, Krystyna Kozakiewicz, Tomasz Zdrojewski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl