open access

Vol 76, No 5 (2018)
Short communications
Published online: 2018-05-11
Submitted: 2017-12-15
Get Citation

Should the family witness cardiopulmonary resuscitation? Perceptions of health professionals in Poland

Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Robert Gałązkowski
DOI: 10.5603/KP.2018.0101
·
Kardiol Pol 2018;76(5):923-925.

open access

Vol 76, No 5 (2018)
Short communications
Published online: 2018-05-11
Submitted: 2017-12-15

Abstract

Wstęp: Obecność rodziny w trakcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej jest koncepcją, która w medycynie pojawiła się po raz pierwszy w 1987 roku w Foot Hospital w Michigan. Jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie opieką holistyczną, ukierunkowaną na satysfakcję pacjenta i jego bliskich. Mimo licznych korzyści płynących z obecności rodziny, koncepcja ta wzbudza wiele kontrowersji, które wynikają z różnic kulturowych i społecznych, przez co w wielu krajach nie jest powszechnie dostępna. Cel: Celem pracy była ocena postrzegania przez pracowników ochrony zdrowia koncepcji obecności członków rodziny podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędziami badawczymi były: Family Presence Risk–Benefit Scale, Family Presence Self-Confidence Scale oraz autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 263 pielęgniarek i 266 ratowników medycznych, pracujących w placówkach ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki: Badana grupa pracowników ochrony zdrowia wykazuje negatywny stosunek oceniając obecność rodziny w trakcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, jako praktykę obarczoną większym ryzykiem i mniejszymi korzyściami (R-BS= 2,74). Mężczyźni, ratownicy medyczni, pracujący w zespołach ratownictwa medycznego, w wieku do 39 lat, z doświadczeniem zawodowym 6 – 10 lat, którzy ukończyli kurs zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, często spotykający obecność rodziny podczas resuscytacji w pracy zawodowej oraz ci, którzy więcej niż 5 razy zaprosili rodzinę postrzegali obecność rodziny jako bardziej korzystną i obarczoną mniejszym ryzykiem. Pracownicy, którzy uczestniczyli w resuscytacji członka własnej rodziny postrzegali obecność rodziny jako bardziej korzystną i obarczoną mniejszym ryzykiem Wnioski: Koncepcja obecności rodziny w trakcie resuscytacji mimo licznych publikacji i rekomendacji ze strony organizacji działających w obszarze medycyny wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego też zasadne jest prowadzenie dalszych badań w celu zweryfikowania pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na postrzeganie obecności rodziny przez pracowników ochrony zdrowia.

Abstract

Wstęp: Obecność rodziny w trakcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej jest koncepcją, która w medycynie pojawiła się po raz pierwszy w 1987 roku w Foot Hospital w Michigan. Jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie opieką holistyczną, ukierunkowaną na satysfakcję pacjenta i jego bliskich. Mimo licznych korzyści płynących z obecności rodziny, koncepcja ta wzbudza wiele kontrowersji, które wynikają z różnic kulturowych i społecznych, przez co w wielu krajach nie jest powszechnie dostępna. Cel: Celem pracy była ocena postrzegania przez pracowników ochrony zdrowia koncepcji obecności członków rodziny podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędziami badawczymi były: Family Presence Risk–Benefit Scale, Family Presence Self-Confidence Scale oraz autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 263 pielęgniarek i 266 ratowników medycznych, pracujących w placówkach ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki: Badana grupa pracowników ochrony zdrowia wykazuje negatywny stosunek oceniając obecność rodziny w trakcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, jako praktykę obarczoną większym ryzykiem i mniejszymi korzyściami (R-BS= 2,74). Mężczyźni, ratownicy medyczni, pracujący w zespołach ratownictwa medycznego, w wieku do 39 lat, z doświadczeniem zawodowym 6 – 10 lat, którzy ukończyli kurs zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, często spotykający obecność rodziny podczas resuscytacji w pracy zawodowej oraz ci, którzy więcej niż 5 razy zaprosili rodzinę postrzegali obecność rodziny jako bardziej korzystną i obarczoną mniejszym ryzykiem. Pracownicy, którzy uczestniczyli w resuscytacji członka własnej rodziny postrzegali obecność rodziny jako bardziej korzystną i obarczoną mniejszym ryzykiem Wnioski: Koncepcja obecności rodziny w trakcie resuscytacji mimo licznych publikacji i rekomendacji ze strony organizacji działających w obszarze medycyny wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego też zasadne jest prowadzenie dalszych badań w celu zweryfikowania pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na postrzeganie obecności rodziny przez pracowników ochrony zdrowia.

Get Citation

Keywords

resuscytacja krążeniowo-oddechowa; Family Presence Risk–Benefit Scale; Family Presence Self-Confidence Scale;

About this article
Title

Should the family witness cardiopulmonary resuscitation? Perceptions of health professionals in Poland

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 76, No 5 (2018)

Pages

923-925

Published online

2018-05-11

DOI

10.5603/KP.2018.0101

Bibliographic record

Kardiol Pol 2018;76(5):923-925.

Keywords

resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Family Presence Risk–Benefit Scale
Family Presence Self-Confidence Scale

Authors

Patryk Rzońca
Ewa Rudnicka-Drożak
Beata Rybojad
Mariusz Panczyk
Joanna Gotlib
Robert Gałązkowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl