Kardiologia Polska 2016 nr 8-1

WSPOMNIENIE / IN MEMORIAM

Fenigsen

In memoriam — Ryszard Fenigsen

Najstarszy redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”

 

Z opóźnieniem dotarła do nas wiadomość o śmierci Pana Docenta Ryszarda Fenigsena — redaktora naczelnego „Kardiologii Polskiej” w latach 1967–1968, najstarszego żyjącego naczelnego naszego pisma. Prosząc o chwilę zadumy nad tą ważną postacią polskiej kardiologii, przypominamy poniżej biogram Pana Docenta, na podstawie fragmentu monografii pt. „Sylwetki redaktorów naczelnych Kardiologii Polskiej” (red. K.J. Filipiak, Warszawa 2012).

* * *

Ryszard Fenigsen urodził się 1.01.1925 roku w rodzinie adwokackiej w Radomiu jako syn Ludwika Fenigsteina i Felicji Furstenberg. Ojciec, mec. Ludwik Fenigstein (ur. 1897, zm. 1997), prowadził w Radomiu kancelarię adwokacką. Znany był z udziału w procesach politycznych robotników z PPS i procesach dotyczących pogromów ludności żydowskiej. W 1940 roku wraz z rodziną, w tym z 15-letnim synem Ryszardem, został wywieziony z rosyjskiej strefy okupacyjnej we Lwowie na Syberię, gdzie pracował jako drwal i brygadier leśny. Ryszard uzyskał świadectwo dojrzałości w 1943 roku w Szkole im. Majakowskiego w Joszkar Oła w ZSRR. W latach 1943–1945, wraz z ojcem, służył w Wojsku Polskim sformowanym w ZSRR. Po przyjeździe do Łodzi rodzina w 1947 roku zmieniła nazwisko z Fenigstein na Fenigsen. W latach 1945–1951 Ryszard Fenigsen studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, później Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1951 roku otrzymał dyplom lekarza. Na tej samej uczelni uzyskał w 1959 roku stopień doktora medycyny, a w roku 1963 — habilitację. W tym samym roku objął stanowisko docenta. W latach 1949–1963 pracował w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Łodzi kierowanej przez prof. Jerzego Jakubowskiego (pierwszego redaktora naczelnego „Kardiologii Polskiej”). Od 1963 do 1966 roku pełnił funkcję ordynatora oddziału kardiologicznego w Szpitalu im. H. Wolfa, a w latach 1966–1968 — ordynatora oddziału chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym Szpitala im. dr. Madurowicza w Łodzi. Był równocześnie kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Chorób Układu Krążenia dla m. Łodzi (1961–1968).

Wyemigrował z Polski po marcu 1968 roku. W latach 1969–1972 pracował na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala w Naskov i oddziale kardiologicznym Szpitala Aalborg-Noord w Danii. W 1972 roku przeprowadził się do Holandii, gdzie był zatrudniony początkowo w projekcie badawczym Światowej Organizacji Zdrowia w Rotterdamie, w latach 1974–1976 w klinice kardiologicznej Uniwersytetu w Lejdzie, a następnie od roku 1976 do 1990 jako ordynator oddziału kardiologii Szpitala Willem-Alexander w ’s-Hertogenbosch. Po przejściu na emeryturę w 1990 roku zamieszkał w Cambridge, Massachusetts (Stany Zjednoczone).

W okresie po 1990 roku rozwinął zwłaszcza swoje zainteresowania etyką medyczną, eutanazją (był jej gorącym przeciwnikiem). Był wielokrotnie ekspertem stanowym w słynnych procesach dotyczących eutanazji w sądach Florydy i Oregonu. W Polsce ukazały się przekłady jego książek: „Eutanazja. Śmierć z wyboru?” oraz „Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji”.

Z punktu widzenia kardiologii na szczególną uwagę zasługuje monografia pt. „Osłuchiwanie serca i inne kliniczne metody badania narządu krążenia”, wydana przez PZWL w 1968 roku. To „książka o dużej wartości praktycznej i poznawczej, w której umiejętnie wykorzystano badania instrumentalne dla wzbogacenia badania klinicznego, interpretacji zjawisk osłuchowych, palpacyjnych i graficznych, która po upływie 45 lat nie straciła na aktualności” — ocenia prof. Maria Krzemińska-Pakuła z Łodzi.

* * *

Ryszard Fenigsen zmarł w Stanach Zjednoczonych w kwiet­niu 2016 roku. W jedynym polskim nekrologu, jaki ukazał się na łamach „Gazety Wyborczej” w maju, przyjaciele z Polski, Szwecji i Francji żegnają „erudytę i humanistę o wszechstronnej wiedzy, znawcę literatury, należącego do elitarnej Societé des Amis de Marcel Proust”. Na nekrolog ten zwróciła nam uwagę dr Krystyna Jazienicka-Wytyczak, której serdecznie dziękujemy. My żegnamy znakomitego lekarza, drugiego w historii redaktora naczelnego „Kardiologii Polskiej”, któremu nie było dane pracować w Polsce po 1968 roku. W dzisiejszych, niespokojnych czasach, w których zatracamy etyczne drogowskazy i wypieramy niewygodną nam historię, to postać szczególnie ważna, by ją wspominać.

 

Cześć Jego pamięci!

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl