Kardiologia Polska 2016 nr 1-2

 

RECENZENCI 2015 / REVIEWERS 2015

Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, zamiast słowa wstępnego styczniowy numer pisma otwiera lista Recenzentów „Kardiologii Polskiej” z ubiegłego roku. Jak co roku również składamy im serdecznie podziękowania. Na liście znajdują się nie tylko znani kardiolodzy, ale i specjaliści wielu innych dziedzin, ponieważ do każdego nadesłanego i wstępnie zakwalifikowanego do dalszej oceny przez Kolegium Redakcyjne artykułu wyznacza się z reguły trzech recenzentów.

Pomijamy tytuły naukowe Recenzentów, wszystkich traktując jak wielką rodzinę redakcyjną, wszyscy bowiem kształtują aktualne oblicze naszego czasopisma. Symbolicznie przyznajemy im medale za czas poświęcony na merytoryczną ocenę artykułów, dyskusję przy kolejnych etapach recenzji, odwagę w podejmowaniu śmiałych decyzji o odrzucaniu prac słabych, ale i wolę pomocy autorom przy poprawianiu artykułów, które ostatecznie publikujemy.

Nasze symboliczne ZŁOTE medale przyznajemy tym, którzy napisali co najmniej 6 recenzji, SREBRNE — tym, którzy recenzowali 4 lub 5 razy, BRĄZOWE — tym, którzy recenzowali 3-krotnie. Pozostałych Recenzentów wymieniliśmy w następnej grupie.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszej „ZŁOTEJ grupy” — są tu zarówno znani kardiolodzy inwazyjni (prof. Maciej Lesiak, dr hab. med. Zenon Huczek), elektrofizjolodzy (dr hab. med. Przemysław Mitkowski, prof. Piotr Kułakowski, dr med. Marek Kiliszek), polskie autorytety w zakresie elektrokardiografii (prof. Małgorzata Kurpesa), echokardiografii (prof. Piotr Szymański, prof. Olga Trojnarska), najaktywniejszy kardiochirurg wśród recenzentów (dr med. Krzysztof Wróbel), wybitny nefrolog — dość dużo recenzowaliśmy prac z pogranicza tej dziedziny (prof. Tomasz Stompór), jak i, co nas najbardziej cieszy, najmłodsi pokoleniowo adepci polskiej kardiologii ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi (dr hab. med. Filip M. Szymański, dr med. Iwona Gorczyca-Michta, dr Mariusz Tomaniak). Paniom — Iwonie, Małgorzacie, Oldze, a także Panom — Zenkowi, Markowi, Piotrowi, Maciejowi, Przemkowi, Tomaszowi, Filipowi, Piotrowi, Mariuszowi i Krzysztofowi — jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

ZŁOCI RECENZENCI „KARDIOLOGII POLSKIEJ” 2015

211168.jpg 

SREBRNI RECENZENCI „KARDIOLOGII POLSKIEJ” 2015

Bronisław Bednarz

Marek Koziński

Barbara Cybulska

Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Dariusz Dudek

Tomasz Kukulski

Dominika Dudek

Marcin Kurzyna

Anna Fijałkowska

Radosław Lenarczyk

Robert J. Gil

Przemysław Leszek

Marcin Grabowski

Jadwiga Nessler

Piotr Hoffman

Andrzej Ochała

Miłosz Jaguszewski

Agnieszka Serafin

Ewa A. Jankowska

Mateusz Śpiewak

Piotr Jankowski

Maciej Sterliński

Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Maria Trusz-Gluza

Longina Kłosiewicz-Latoszek

Karina Wierzbowska-Drabik

Zdzisława Kornacewicz-Jach

Beata Wożakowska-Kapłon

  BRĄZOWI RECENZENCI „KARDIOLOGII POLSKIEJ” 2015

Marcin Dąda

Joanna Moryś

Jarosław Drożdż

Maciej Niewada

Mariusz Gąsior

Ewa Piotrowicz

Renata Główczyńska

Tadeusz Przybyłowski

Marcin Gruchała

Bożena Sobkowicz

Marek Grygier

Sebastian Stec

Tomasz Jakimowicz

Janina Stępińska

Maria Krzemińska-Pakuła

Ewa Straburzyńska-Migaj

Łukasz Krzych

Grażyna Sygitowicz

Wiktor Kuliczkowski

Dominika Szalewska

Jacek Lewandowski

Radosław Wilimski

Piotr Lipiec

Adam Witkowski

Grzegorz Madycki

Jacek Wolf

Tomasz Mazurek

Tomasz Zieliński

Marcin Michalak

Lidia Ziółkowska

Katarzyna Mizia-Stec

 

  POZOSTALI RECENZENCI „KARDIOLOGII POLSKIEJ” 2015

Marcin Adamczak

Beata Krasińska

Jerzy Aleksandrowicz

Zbigniew Krasiński

Michał Ambroziak

Marek Krzystanek

Janusz Andres

Piotr Kukla

Hanna Bachórzewska-Gajewska

Andrzej Kurowski

Paweł Balsam

Maciej Kurpisz

Joanna Banach

Mariusz Kuśmierczyk

Rafał Baranowski

Andrzej Kutarski

Stanisław Bartuś

Magdalena Lachowska

Marcin Barylski

Jacek Legutko

Grzegorz Basak

Roman Leischik

Artur Baszko

Małgorzata Lelonek

Andrzej Beręsewicz

Jerzy Lewczuk

Barbara Bętkowska-Korpała

Ewa Lewicka

Katarzyna Bieganowska

Barbara Lichodziejewska

Elżbieta Biernacka

Mieczysław Litwin

Krzysztof Błaszyk

Piotr Lodziński

Agata Bronisz

Barbara Lubiszewska

Leszek Bryniarski

Krystyna Łoboz-Grudzień

Grażyna Brzezińska-Rajszys

Paweł Maciejewski

Andrzej Budaj

Ewa Makowska

Pawel Burchardt

Barbara Małecka

Piotr Buszman

Łukasz Małek

Andrzej Cacko

Michał Marchel

Ewa Chabielska

Dagmara Mirowska-Guzel

Zbigniew Chmielak

Tatiana Mularek-Kubzdela

Marzena Chrostowska

Piotr Musiałek

Łukasz Chrzanowski

Krzysztof Narkiewicz

Andrzej Cieśliński

Stanisław Niemczyk

Andrzej Ciszewski

Maria Olszowska

Michał Ciurzyński

Maksymilian Opolski

Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Grzegorz Opolski

Danuta Czarnecka

Artur Oręziak

Marcin Czech

Andrzej Pająk

Maciej Czerniuk

Tomasz Pasierski

Anna Członkowska

Michał Peller

Paweł Czub

Piotr Pieniążek

Leszek Czupryniak

Ryszard Piotrowicz

Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

Grzegorz Piotrowski

Tomasz Darocha

Jerzy Piwoński

Marek Dąbrowski

Grzegorz Placha

Marcin Demkow

Katarzyna Polanowska

Paweł Derejko

Marek Postuła

Sławomir Dobrzycki

Aleksander Prejbisz

Joanna Domagała-Kulawik

Piotr Pruszczyk

Maria Dudziak

Bartosz Puchalski

Magdalena Durlik

Małgorzata Pyda

Grzegorz Dzida

Mariusz Pytkowski

Artur Dziewierz

Michał Rabijewski

Mirosław Dziuk

Grzegorz Raczak

Berkay Ekici

Piotr Radziszewski

Michał Farkowski

Tomasz Rakowski

Piotr Feusette

Adam Rdzanek

Andrzej Folga

Lidia Rudnicka

Marcin Gabriel

Witold Rużyłło

Marek Gierlotka

Jerzy Rybicki

Dominik Golicki

Joanna Rymaszewska

Jarosław Gorący

Tomasz Rywik

Kinga Gościńska-Bis

Jerzy Sacha

Dariusz Górko

Maryam Shahrzad

Urszula Grochowicz

Henryk Siniawski

Barbara Gryglewska

Władysław Sinkiewicz

Tomasz Grzela

Maciej Siński

Grzegorz Grześk

Zbigniew Siudak

Jacek Grzybowski

Cezary Sosnowski

Juan Luis Gutiérrez-Chico

Agata Stanek

Maciej Haberka

Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Tomasz Hirnle

Łukasz Szarpak

Grzegorz J. Horszczaruk

Sebastian Szmit

Anna Hrynkiewicz-Szymańska

Monika Szturmowicz

Marianna Janion

Krzysztof Szydło

Piotr Jarski

Anna Ścibisz

Arkadiusz Jawień

Piotr Ścisło

Tomasz Jaxa-Chamiec

Daniel Śliż

Krystian Jażdżewski

Beata Średniawa

Andrzej Kański

Ewa Tendera

Stefan Karczmarewicz

Anna Teresińska

Michał Karlik

Andrzej Tomasik

Jarosław D. Kasprzak

Michał Tomaszewski

Jarosław Kaźmierczak

Adam Torbicki

Jacek Kądziela

Andrzej Tykarski

Michał Kidawa

Anetta Undas

Andrzej Kleinrok

Tomasz Urbanek

Dominika Klimczak

Wojciech Wąsek

Anna Klisiewicz

Bożena Werner

Adam Kobayashi

Krystyna Widecka

Małgorzata Kobylecka

Krzysztof Wilczek

Wacław Kochman

Agata Włoch

Marek Kochmański

Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka

Agnieszka Kołodzińska

Łukasz Wołowiec

Łukasz Kołtowski

Jerzy Wranicz

Monika Komar

Andrzej Wysokiński

Grzegorz Kopeć

Beata Zaborska

Jacek Kowalczyk

Magdalena Zagrodzka

Robert Kowalik

Michał Zembala

Oskar Kowalski

Agnieszka Zienciuk-Krajka

Dariusz Kozłowski

Tymoteusz Żera

Wojciech Kozubski

Krzysztof Żmudka

Marcin Krakowian

 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl