Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019
Zeszyty edukacyjne
Get Citation

W jaki sposób wyniki badania COMPASS mogą się przysłużyć polskim pacjentom z chorobą wieńcową lub chorobą tętnic obwodowych?

Paul C. Kruger, Tomasz J. Guzik, John W. Eikelboom

paid access

Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019
Zeszyty edukacyjne

Abstract

Kwas acetylosalicylowy (ASA) zmniejsza ryzyko nawrotów zdarzeń zakrzepowych u chorych na chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych. Ryzyko takich zdarzeń jest jednak nadal wysokie. Długoterminowa podwójna terapia przeciwpłytkowa lub połączenie ASA i warfaryny dodatkowo zmniejszają ryzyko nawrotowych zdarzeń zakrzepowych, jakkolwiek kosztem częstszego występowania krwawień. Żadna z tych kombinacji nie zmniejsza jednak śmiertelności. W badaniu z randomizacją i grupą kontrolną COMPASS (Cardiovascular Outcomes in People Using Anticoagulation Strategies), którym objęto 27 395 chorych z 602 ośrodków w 33 krajach (w tym 518 chorych z 9 ośrodków w Polsce), oceniano, czy u osób z przewlekłą stabilną tętnicą wieńcową i/lub chorobą tętnic obwodowych leczenie przeciwzakrzepowe małymi dawkami rywaroksabanu (inhibitora czynnika krzepnięcia Xa), lub rywaroksabanu w połączeniu z ASA, zmniejsza ryzyko zakrzepowe w porównaniu ze stosowaniem samego ASA. W grupie otrzymującej leczenie skojarzone rywaroksabanem w dawce 2,5 mg 2 × dz. i ASA w dawce 100 mg 1 × dz, w porównaniu z monoterapią ASA zmniejszyło się ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo‑naczyniowych, udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego o 24% (hazard względny [HR] 0,76; 95% przedział ufności [CI] 0,66–0,86; p <0,001). O 18% zmniejszyła się także śmiertelność, ale stało się to kosztem 70% zwiększenia ryzyka dużych krwawień, chociaż bez istotnego zwiększenia ryzyka krwawień zakończonych zgonem lub krwawień wewnątrzczaszkowych. U osób z chorobą wieńcową i z chorobą tętnic obwodowych uzyskano podobne wyniki, największe korzyści wyrażone w wartościach bezwzględnych odnotowano natomiast u osób obciążonych największym ryzykiem, w tym u chorych na chorobę wielonaczyniową, łagodną lub umiarkowaną niewydolność serca, przewlekłą chorobę nerek lub cukrzycę. Niniejsze dane dowodzą, że połączenie małej dawki rywaroksabanu z ASA jest bardzo skuteczne i przyczynia się do zmniejszenia chorobowości i śmiertelności u chorych na miażdżycową chorobę naczyń.

Abstract

Kwas acetylosalicylowy (ASA) zmniejsza ryzyko nawrotów zdarzeń zakrzepowych u chorych na chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych. Ryzyko takich zdarzeń jest jednak nadal wysokie. Długoterminowa podwójna terapia przeciwpłytkowa lub połączenie ASA i warfaryny dodatkowo zmniejszają ryzyko nawrotowych zdarzeń zakrzepowych, jakkolwiek kosztem częstszego występowania krwawień. Żadna z tych kombinacji nie zmniejsza jednak śmiertelności. W badaniu z randomizacją i grupą kontrolną COMPASS (Cardiovascular Outcomes in People Using Anticoagulation Strategies), którym objęto 27 395 chorych z 602 ośrodków w 33 krajach (w tym 518 chorych z 9 ośrodków w Polsce), oceniano, czy u osób z przewlekłą stabilną tętnicą wieńcową i/lub chorobą tętnic obwodowych leczenie przeciwzakrzepowe małymi dawkami rywaroksabanu (inhibitora czynnika krzepnięcia Xa), lub rywaroksabanu w połączeniu z ASA, zmniejsza ryzyko zakrzepowe w porównaniu ze stosowaniem samego ASA. W grupie otrzymującej leczenie skojarzone rywaroksabanem w dawce 2,5 mg 2 × dz. i ASA w dawce 100 mg 1 × dz, w porównaniu z monoterapią ASA zmniejszyło się ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo‑naczyniowych, udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego o 24% (hazard względny [HR] 0,76; 95% przedział ufności [CI] 0,66–0,86; p <0,001). O 18% zmniejszyła się także śmiertelność, ale stało się to kosztem 70% zwiększenia ryzyka dużych krwawień, chociaż bez istotnego zwiększenia ryzyka krwawień zakończonych zgonem lub krwawień wewnątrzczaszkowych. U osób z chorobą wieńcową i z chorobą tętnic obwodowych uzyskano podobne wyniki, największe korzyści wyrażone w wartościach bezwzględnych odnotowano natomiast u osób obciążonych największym ryzykiem, w tym u chorych na chorobę wielonaczyniową, łagodną lub umiarkowaną niewydolność serca, przewlekłą chorobę nerek lub cukrzycę. Niniejsze dane dowodzą, że połączenie małej dawki rywaroksabanu z ASA jest bardzo skuteczne i przyczynia się do zmniejszenia chorobowości i śmiertelności u chorych na miażdżycową chorobę naczyń.

Get Citation

Keywords

badanie COMPASS, choroba tętnic obwodowych, choroba wieńcowa, poważne zdarzenia sercowo‑naczyniowe, rywaroksaban

About this article
Title

W jaki sposób wyniki badania COMPASS mogą się przysłużyć polskim pacjentom z chorobą wieńcową lub chorobą tętnic obwodowych?

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019

Pages

105-117

Keywords

badanie COMPASS
choroba tętnic obwodowych
choroba wieńcowa
poważne zdarzenia sercowo‑naczyniowe
rywaroksaban

Authors

Paul C. Kruger
Tomasz J. Guzik
John W. Eikelboom

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl