Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019
Zeszyty edukacyjne
Get Citation

Interwencyjne zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO) w prewencji incydentów zakrzepowo-zatorowych

Aleksander Araszkiewicz, Stanisław Bartuś, Marcin Demkow, Marek Grygier, Zenon Huczek, Monika Komar, Radosław Pracoń, Tadeusz Przewłocki, Robert Sabiniewicz, Grzegorz Smolka, Maria Olszowska, Wojciech Wojakowski

paid access

Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019
Zeszyty edukacyjne

Abstract

Przetrwały otwór owalny (PFO) to połączenie między przedsionkami serca, które jest pozostałością po krążeniu płodowym. Udowodniono, że obecność PFO wiąże się z częstszym występowaniem wielu schorzeń, w tym udaru niedokrwiennego mózgu i nawracających przejściowych incydentów niedokrwiennych na tle zakrzepowo‑zatorowym. Zamykanie PFO budziło kontrowersje, lecz w ostatnio opublikowanym stanowisku Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo‑Naczyniowych (EAPCI) we współpracy z 7 towarzystwami naukowymi, odwołując się do najnowszych badań klinicznych z randomizacją, wyraźnie zalecili przezskórne zamknięcie PFO w zapobieganiu nawrotom incydentów zakrzepowo‑zatorowych. W związku z powyższym oraz przez wzgląd na spodziewane częstsze wykonywanie zabiegów przezskórnego zamykania PFO grupa ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo‑Naczyniowych oraz Sekcji Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowała poniższą opinię, ujednolicając zasady dotyczące diagnostyki PFO, wskazań oraz metod wykonywania zabiegów i odnosząc je do polskich warunków i doświadczeń.

Abstract

Przetrwały otwór owalny (PFO) to połączenie między przedsionkami serca, które jest pozostałością po krążeniu płodowym. Udowodniono, że obecność PFO wiąże się z częstszym występowaniem wielu schorzeń, w tym udaru niedokrwiennego mózgu i nawracających przejściowych incydentów niedokrwiennych na tle zakrzepowo‑zatorowym. Zamykanie PFO budziło kontrowersje, lecz w ostatnio opublikowanym stanowisku Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo‑Naczyniowych (EAPCI) we współpracy z 7 towarzystwami naukowymi, odwołując się do najnowszych badań klinicznych z randomizacją, wyraźnie zalecili przezskórne zamknięcie PFO w zapobieganiu nawrotom incydentów zakrzepowo‑zatorowych. W związku z powyższym oraz przez wzgląd na spodziewane częstsze wykonywanie zabiegów przezskórnego zamykania PFO grupa ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo‑Naczyniowych oraz Sekcji Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowała poniższą opinię, ujednolicając zasady dotyczące diagnostyki PFO, wskazań oraz metod wykonywania zabiegów i odnosząc je do polskich warunków i doświadczeń.
Get Citation

Keywords

przetrwały otwór owalny, prewencja incydentów zakrzepowo‑zatorowych, interwencyjne zamykanie

About this article
Title

Interwencyjne zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO) w prewencji incydentów zakrzepowo-zatorowych

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019

Pages

90-104

Keywords

przetrwały otwór owalny
prewencja incydentów zakrzepowo‑zatorowych
interwencyjne zamykanie

Authors

Aleksander Araszkiewicz
Stanisław Bartuś
Marcin Demkow
Marek Grygier
Zenon Huczek
Monika Komar
Radosław Pracoń
Tadeusz Przewłocki
Robert Sabiniewicz
Grzegorz Smolka
Maria Olszowska
Wojciech Wojakowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl