Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019
Zeszyty edukacyjne
Get Citation

Chorzy z implantowanym urządzeniem do elektroterapii serca poddawani radioterapii w warunkach polskich

Mateusz Tajstra, Sławomir Blamek, Jacek T. Niedziela, Elżbieta Gadula‑Gacek, Andrzej Przybylski, Jarosław Blicharz, Artur Oręziak, Leszek Miszczyk, Katarzyna Gepner, Jacek Fijuth, Krzysztof Składowski, Przemysław Leszek Leszek, Maciej Kempa, Oskar Kowalski, Maciej Sterliński

paid access

Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019
Zeszyty edukacyjne

Abstract

Starszy wiek oraz wysoka chorobowość społeczeństwa powodują, że rosnąca liczba pacjentów z urządzeniem do elektroterapii serca (CIED) wymaga skutecznego leczenia nowotworów, w tym radioterapii (RT). Wpływ RT na CIED może się różnić w zależności od rodzaju i parametrów fizycznych promieniowania, umiejscowienia leczonej zmiany, wskazań do elektroterapii i rodzaju CIED. W najbardziej dramatycznych scenariuszach może powodować nieodwracalne uszkodzenie CIED z poważnymi konsekwencjami klinicznymi. Brak dokładnych wytycznych może skutkować niepotrzebną dyskwalifikacją z RT lub terapią bez zachowania koniecznych środków ostrożności, co może pogorszyć rokowanie. Dlatego jasne i jednoznaczne zalecenia dotyczące kwalifikacji do RT mają pozwolić na podjęcie odpowiednich środków ostrożności oraz umożliwić pacjentom ze współistniejącymi chorobami kardiologicznymi i onkologicznymi bezpieczną i efektywną RT.

Abstract

Starszy wiek oraz wysoka chorobowość społeczeństwa powodują, że rosnąca liczba pacjentów z urządzeniem do elektroterapii serca (CIED) wymaga skutecznego leczenia nowotworów, w tym radioterapii (RT). Wpływ RT na CIED może się różnić w zależności od rodzaju i parametrów fizycznych promieniowania, umiejscowienia leczonej zmiany, wskazań do elektroterapii i rodzaju CIED. W najbardziej dramatycznych scenariuszach może powodować nieodwracalne uszkodzenie CIED z poważnymi konsekwencjami klinicznymi. Brak dokładnych wytycznych może skutkować niepotrzebną dyskwalifikacją z RT lub terapią bez zachowania koniecznych środków ostrożności, co może pogorszyć rokowanie. Dlatego jasne i jednoznaczne zalecenia dotyczące kwalifikacji do RT mają pozwolić na podjęcie odpowiednich środków ostrożności oraz umożliwić pacjentom ze współistniejącymi chorobami kardiologicznymi i onkologicznymi bezpieczną i efektywną RT.

Get Citation

Keywords

urządzenia do elektroterapii serca, radioterapia, stymulatory serca, implantowalne kardiowertery‑defibrylatory, terapia resynchronizująca

About this article
Title

Chorzy z implantowanym urządzeniem do elektroterapii serca poddawani radioterapii w warunkach polskich

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 77, Supp. III (2019): Zeszyty Edukacyjne 3/2019

Pages

82-89

Keywords

urządzenia do elektroterapii serca
radioterapia
stymulatory serca
implantowalne kardiowertery‑defibrylatory
terapia resynchronizująca

Authors

Mateusz Tajstra
Sławomir Blamek
Jacek T. Niedziela
Elżbieta Gadula‑Gacek
Andrzej Przybylski
Jarosław Blicharz
Artur Oręziak
Leszek Miszczyk
Katarzyna Gepner
Jacek Fijuth
Krzysztof Składowski
Przemysław Leszek Leszek
Maciej Kempa
Oskar Kowalski
Maciej Sterliński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl