open access

Vol 67, No 4 (2009)
Other
Published online: 2009-04-21
Get Citation

Electrocardiogram of the month
Sinus node activity retrogradely blocked by active atrioventricular nodal rhythm

Tomasz Kryński, Ewa Makowska, Marek Pawliński, Piotr Kułakowski
Kardiol Pol 2009;67(4):440-441.

open access

Vol 67, No 4 (2009)
Other
Published online: 2009-04-21

Abstract

U 49-letniego chorego w EKG stwierdzono rytm zatokowy miarowy 80/min z zespołami QRS o morfologii niezupełnego bloku prawej odnogi pęczka Hisa (nRBBB), bez zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego (p-k) oraz z częstymi wstawkami rytmu o częstotliwości 75/min, o zespołach QRS 120 ms, o morfologii niezupełnego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (nLBBB) z przewodzeniem wstecznym. Czynny rytm rozpoczynają pobudzenia przedwczesne przewiedzione wstecznie, blokujące aktywność węzła zatokowego. Po ustąpieniu przewodzenia wstecznego powraca rytm zatokowy. W kontrolnym badaniu EKG podczas leczenia beta-adrenolitykiem stwierdzono bradykardię zatokową 50/min, zakłóconą pojedynczą ekstrasystolią o morfologii zespołów QRS jak w czynnym rytmie w pierwszym EKG. W zespołach QRS lub tuż przed nimi widoczne są załamki P pochodzenia zatokowego.

Abstract

U 49-letniego chorego w EKG stwierdzono rytm zatokowy miarowy 80/min z zespołami QRS o morfologii niezupełnego bloku prawej odnogi pęczka Hisa (nRBBB), bez zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego (p-k) oraz z częstymi wstawkami rytmu o częstotliwości 75/min, o zespołach QRS 120 ms, o morfologii niezupełnego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (nLBBB) z przewodzeniem wstecznym. Czynny rytm rozpoczynają pobudzenia przedwczesne przewiedzione wstecznie, blokujące aktywność węzła zatokowego. Po ustąpieniu przewodzenia wstecznego powraca rytm zatokowy. W kontrolnym badaniu EKG podczas leczenia beta-adrenolitykiem stwierdzono bradykardię zatokową 50/min, zakłóconą pojedynczą ekstrasystolią o morfologii zespołów QRS jak w czynnym rytmie w pierwszym EKG. W zespołach QRS lub tuż przed nimi widoczne są załamki P pochodzenia zatokowego.
Get Citation

Keywords

rytm pozazatokowy; przewodzenie wsteczne

About this article
Title

Electrocardiogram of the month
Sinus node activity retrogradely blocked by active atrioventricular nodal rhythm

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 67, No 4 (2009)

Pages

440-441

Published online

2009-04-21

Page views

240

Article views/downloads

2293

Bibliographic record

Kardiol Pol 2009;67(4):440-441.

Keywords

rytm pozazatokowy
przewodzenie wsteczne

Authors

Tomasz Kryński
Ewa Makowska
Marek Pawliński
Piotr Kułakowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl