Vol 68, No 1 (2010)
Other
Published online: 2010-02-03

open access

Page views 210
Article views/downloads 389
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Evidence-based cardiology
Pomostowanie tętnic wieńcowych z zastosowaniem oraz bez zastosowania krążenia pozaustrojowego

Grzegorz Suwalski
Kardiol Pol 2010;68(1):125-127.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

Download PDF file

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)