Vol 68, No 1 (2010)
Other
Published online: 2010-02-03

open access

Page views 211
Article views/downloads 507
Get Citation

Connect on Social Media

Komentarz redakcyjny
Nowa era w leczeniu czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej?

Alicja Dąbrowska-Kugacka
DOI: 10.33963/v.kp.79973
Kardiol Pol 2010;68(1).

Abstract

Not available

Article available in PDF format

Download PDF file

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)