Konkurs na Redaktora Naczelnego oficjalnego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Polska”

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwracamy się z zaproszeniem do udziału w konkursie na Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej” na okres od 1 czerwca 2022 do 31 grudnia 2023, z możliwością bezkonkursowego przedłużenia umowy o następne 2 lata (do 31 grudnia 2025).

Ogólne zasady przeprowadzania konkursu i inne dokumenty związane z prowadzonym konkursem, dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.ptkardio.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prosi wszystkich chętnych o przygotowanie oferty konkursowej z uwzględnieniem następujących elementów:

  1. listu motywacyjnego z deklaracją uczestnictwa w konkursie
  2. życiorysu ze spisem dorobku naukowego
  3. krótkiego opisu dotychczasowej działalności na polu wydawniczym

Kandydaci na Redaktora Naczelnego powinni:

  1. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego nauk medycznych
  2. posiadać duży dorobek naukowy w zakresie kardiologii udokumentowany opublikowanymi pracami w czasopismach z listy filadelfijskiej
  3. posiadać pozycję międzynarodową gwarantującą prawidłowe kierowanie pismem.

Termin wpłynięcia ofert do siedziby ZG PTK upływa 16 maja 2022 roku o godz. 10.00. 

Szczegóły, regulamin oraz harmonogram konkursu są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl