The recording from the Meeting of Reviewers and the Scientific Board of the Polish Heart Journal / Nagrania ze Spotkania Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej"

It is our pleasure the inform you that the recording from the Meeting of Reviewers and the Scientific Board of the Polish Heart Journal held during the 15th Congress of the Polish Cardiac Society is available here. We cordially invite you to view the video in which there are lectures by the Editor-in-Chief, Prof. Anetta Undas (The Record 3.108 Impact Factor for 2020, how did we make it?) and a Section Editor, Prof. Maciej Sterliński (Practical guidelines for authors submitting their articles to the Polish Heart Journal). During the Meeting, scholars who were most engaged in the development of the Journal received awards. The video can be seen here.

***

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia nagrań ze Spotkania Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”, które odbyło się w trakcie XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia tego wydarzenia, podczas którego swoje wykłady wygłosili redaktor naczelna, prof. Anetta Undas (Rekordowy Impact Factor 2020 3,108, czyli jak to sie udało) oraz redaktor pomocniczy, prof. Maciej Sterliński (Praktyczny poradnik dla autorów zgłaszających artykuł do Kardiologii Polskiej). Podczas spotkania wręczono również nagrody dla osób najbardziej zaangażowanych w rozwój czasopisma. Całość do obejrzenia tutaj.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl