The online meeting of the Editorial Team / Spotkanie online Zespołu Redakcyjnego

Dear Friends,

the October Editorial Team meeting is behind us. During the meeting, we discussed the current work on the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), summed up the last six months and discussed plans for the next year.

In the photo: dr. Maciej Polak, prof. Anetta Undas (Editor-in-Chief), prof. Maciej Lesiak, Joanna Małkowska, prof. Maciej Sterliński, prof. Grzegorz Gajos, prof. Mateusz Siedliński, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Piotr Rozentryt, Anna Młynarczyk

 ***

Drodzy Czytelnicy,

za nami październikowe spotkanie zespołu redakcyjnego. Podczas niego omówiliśmy bieżącą pracę nad „Kardiologią Polską”, ale także podsumowaliśmy ostatnie sześć miesięcy i omówiliśmy plany na przyszły rok.

Na zdjęciu: dr Maciej Polak, prof. Anetta Undas (Redaktor Naczelna), prof. Maciej Lesiak, Joanna Małkowska, prof. Maciej Sterliński, prof. Grzegorz Gajos, prof. Mateusz Siedliński, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Piotr Rozentryt, Anna Młynarczyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl