84th Spring Conference of the Polish Cardiac Society / 84 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dear Authors, Reviewers, and Readers,

Thank you very much for your participation in the 84th Spring Conference of the Polish Cardiac Society (PTK) and XIII Conference of Polish Heart Journal, which was held between 11 and 12 June, in particular for your participation during the Friday session "The year 2020 in Polish Heart Journal". We took a closer look at our journal, it’s performance in the last, pandemic year and we examined how to publish articles in the most efficient way.

The access to the session recordings will be available soon on the Conference website. Until then, we invite you to read the materials prepared by the Editorial Team (available in Polish).

***

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy,

bardzo dziękujemy za Waszą obecność podczas 84 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XIII Konferencji „Kardiologii Polskiej”, która odbyła się w dniach 11–12 czerwca, a w szczególności podczas piątkowej sesji „Rok 2020 w Kardiologii Polskiej”. Przyjrzeliśmy się z bliska czasopismu, jego losom w ubiegłym, pandemicznym roku i przeanalizowaliśmy, jak efektywnie publikować w „Kardiologii Polskiej”.

Niedługo na stronie konferencji zostaną odostępnione nagrania z poszczególnych sesji. Do tego czasu zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, przygotowanymi przez zespół redakcyjny (materiały dostępne w języku polskim):

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl