Vol 13, No 3 (2020)

Date published: 2020-12-01

Table of Contents

open access

GUIDELINES

Emicizumab (Hemlibra®) u chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII — wytyczne Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Jerzy Windyga, Krzysztof Chojnowski, Anna Klukowska, Paweł Łaguna, Magdalena Łętowska, Andrzej Mital, Wojciech Młynarski, Jacek Musiał, Jacek Treliński, Anetta Undas, Tomasz Urasiński, Joanna Zdziarska, Maria Podolak-Dawidziak

Guidelines / Expert consensus

Journal of Transfusion Medicine 2020;13(3):153-164.

Emicizumab (Hemlibra®) in hemophilia A patients with inhibitors against factor VIII — guidelines of the Group for Haemostasis of the Polish Society of Haematology and Transfusion Medicine

Jerzy Windyga, Krzysztof Chojnowski, Anna Klukowska, Paweł Łaguna, Magdalena Łętowska, Andrzej Mital, Wojciech Młynarski, Jacek Musiał, Jacek Treliński, Anetta Undas, Tomasz Urasiński, Joanna Zdziarska, Maria Podolak-Dawidziak

Guidelines / Expert consensus

DOI: 10.5603/JTM.2020.0006
Journal of Transfusion Medicine 2020;13(3):165-175.
REVIEW ARTICLE

A practical approach to the patient with acquired haemophilia A

Magdalena Górska-Kosicka, Michał Wójciak, Jerzy Windyga

Review paper

Journal of Transfusion Medicine 2020;13(3):176-185.

A practical approach to the patient with acquired haemophilia A in Poland

Magdalena Górska-Kosicka, Michał Wójciak, Jerzy Windyga

Review paper

DOI: 10.5603/JTM.2020.0007
Journal of Transfusion Medicine 2020;13(3):186-194.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Journal of Transfusion Medicine dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl