open access

Vol 10, No 2 (2017)
Research paper
Published online: 2017-07-05
Get Citation

Evaluation of fully automated Elecsys® Anti-HCV II, Elecsys® HIV combi PT, Elecsys® HBsAg II, Elecsys® HBsAg Confirmatory Test and Elecsys® Syphilis performed on cobas e 601 Roche analizer — immune assays used for donor screening

Aneta Kopacz, Dorota Kubicka-Russel, Grzegorz Liszewski, Paulina Zwolińska, Ewa Sulkowska, Magdalena Łętowska, Piotr Grabarczyk
Journal of Transfusion Medicine 2017;10(2):35-51.

open access

Vol 10, No 2 (2017)
ORIGINAL PAPERS
Published online: 2017-07-05

Abstract

Background. Electrochemiluminescence (ECLIA) immunoassays Elecsys®: Anti-HCV II, HBsAg II, HIV and Syphilis combi PT produced by Roche Diagnostics are dedicated to blood donor screening and clinical sample testing on a fully automated cobas e 601 analyzer.
The aim was to evaluate the usefulness of the Elecsys® assays for blood donor screening in Poland; analysis of assay specificity, sensitivity, repeatability and reproducibility (S/CO).
Material and methods. Specificity evaluation was based on analysis of 2 508 donations from first-time and repeat donors. Clinical sensitivity was estimated on the basis of test results of: 1) seroconversion panels (SeraCare, BBI), 2) panel of seropositive samples (confirmed) infected with genotypes most common in Poland; panels included dilutions of several seropositive samples, 3) donations positive in NAT Assays/negative in routine serological screening (NAT yields). With the exception of NAT yield samples, all studies were performed in parallel with reference CMIA tests.
Results. Test specificity was as follows: anti-HCV II — 99.8%, HBsAg II — 100%, HIV combi PT — 99.6%, Syphilis — 99.9%. The number of reactive results obtained with HBsAg II, HIV combi PT and Syphilis assays in seroconversion panels was the same as with reference tests. In SeraCare seroconversion panels the Anti-HCV II assay detected HCV antibodies in two earlier panel samples which went undetected in the reference test. For undiluted seropositive samples, the clinical sensitivity was estimated at 100%. Reactive results were obtained in HCV infected samples with dilutions from 1 : 50 to 1 : 1600 (18 reactive /18 tested dilutions), whereas in the reference CMIA test reactive results were reported in samples diluted up to 1 : 200 (9 reactive/18 tested dilutions). For HIV reactivity was detected in 9/18 dilutions, for HBV in 11/15, and for Syphilis in 7/9. The reference test detected infectious markers less frequently; 7/18, 10/15 and 6/9 for HIV, HBV and Syphilis respectively. Clinical sensitivity based on NAT yields was 12% for HCV (11/91), 6% for HBV (6/99) and 14% for HIV (1/7). The coefficient variation (CV) for repeatability and reproducibility of results expressed in S/CO was < 20%. During the evaluation period no invalid result was obtained and no analyzer failure was reported.
Conclusions. Automated Elecsys® assays: Anti-HCV II, HBsAg II, HIV and Syphilis combi PT performed on the cobas e601 analyzer (Roche) present satisfactory specificity, sensitivity and reproducibility and repeatability of results (S/CO). They can therefore be used for screening of Polish blood donors.

Abstract

Background. Electrochemiluminescence (ECLIA) immunoassays Elecsys®: Anti-HCV II, HBsAg II, HIV and Syphilis combi PT produced by Roche Diagnostics are dedicated to blood donor screening and clinical sample testing on a fully automated cobas e 601 analyzer.
The aim was to evaluate the usefulness of the Elecsys® assays for blood donor screening in Poland; analysis of assay specificity, sensitivity, repeatability and reproducibility (S/CO).
Material and methods. Specificity evaluation was based on analysis of 2 508 donations from first-time and repeat donors. Clinical sensitivity was estimated on the basis of test results of: 1) seroconversion panels (SeraCare, BBI), 2) panel of seropositive samples (confirmed) infected with genotypes most common in Poland; panels included dilutions of several seropositive samples, 3) donations positive in NAT Assays/negative in routine serological screening (NAT yields). With the exception of NAT yield samples, all studies were performed in parallel with reference CMIA tests.
Results. Test specificity was as follows: anti-HCV II — 99.8%, HBsAg II — 100%, HIV combi PT — 99.6%, Syphilis — 99.9%. The number of reactive results obtained with HBsAg II, HIV combi PT and Syphilis assays in seroconversion panels was the same as with reference tests. In SeraCare seroconversion panels the Anti-HCV II assay detected HCV antibodies in two earlier panel samples which went undetected in the reference test. For undiluted seropositive samples, the clinical sensitivity was estimated at 100%. Reactive results were obtained in HCV infected samples with dilutions from 1 : 50 to 1 : 1600 (18 reactive /18 tested dilutions), whereas in the reference CMIA test reactive results were reported in samples diluted up to 1 : 200 (9 reactive/18 tested dilutions). For HIV reactivity was detected in 9/18 dilutions, for HBV in 11/15, and for Syphilis in 7/9. The reference test detected infectious markers less frequently; 7/18, 10/15 and 6/9 for HIV, HBV and Syphilis respectively. Clinical sensitivity based on NAT yields was 12% for HCV (11/91), 6% for HBV (6/99) and 14% for HIV (1/7). The coefficient variation (CV) for repeatability and reproducibility of results expressed in S/CO was < 20%. During the evaluation period no invalid result was obtained and no analyzer failure was reported.
Conclusions. Automated Elecsys® assays: Anti-HCV II, HBsAg II, HIV and Syphilis combi PT performed on the cobas e601 analyzer (Roche) present satisfactory specificity, sensitivity and reproducibility and repeatability of results (S/CO). They can therefore be used for screening of Polish blood donors.

Get Citation

Keywords

anti-HCV; anti-HIV 1/2; antigen p24 HIV; antigen HBs; Treponema pallidum; blood donor screening

About this article
Title

Evaluation of fully automated Elecsys® Anti-HCV II, Elecsys® HIV combi PT, Elecsys® HBsAg II, Elecsys® HBsAg Confirmatory Test and Elecsys® Syphilis performed on cobas e 601 Roche analizer — immune assays used for donor screening

Journal

Journal of Transfusion Medicine

Issue

Vol 10, No 2 (2017)

Article type

Research paper

Pages

35-51

Published online

2017-07-05

Bibliographic record

Journal of Transfusion Medicine 2017;10(2):35-51.

Keywords

anti-HCV
anti-HIV 1/2
antigen p24 HIV
antigen HBs
Treponema pallidum
blood donor screening

Authors

Aneta Kopacz
Dorota Kubicka-Russel
Grzegorz Liszewski
Paulina Zwolińska
Ewa Sulkowska
Magdalena Łętowska
Piotr Grabarczyk

References (14)
 1. Brojer E, Grabarczyk P. (red.). Czynniki zakaźne istotne w transfuzjologii. Fundacja Pro Pharmacia Futura 2015: Warszawa.
 2. Grabarczyk P, Kopacz A, Sulkowska E, et al. Blood donors screening for blood born viruses in Poland. Przegl Epidemiol. 2015; 69(3): 473–7, 591.
 3. Rosiek A, Tomaszewska A, Lachert E. Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi w Polsce w 2014 r. J Transf Med. 2015; 8: 119–132.
 4. Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro.
 5. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. ; 211.
 6. Esteban JI, van Helden J, Alborino F, et al. Multicenter evaluation of the Elecsys® anti-HCV II assay for the diagnosis of hepatitis C virus infection. J Med Virol. 2013; 85(8): 1362–1368.
 7. Yoo SJ, Wang LL, Ning HC, et al. Evaluation of the Elecsys(®) Anti-HCV II assay for routine hepatitis C virus screening of different Asian Pacific populations and detection of early infection. J Clin Virol. 2015; 64: 20–27.
 8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 r., poz. 332 ze zm.
 9. Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2002-364-WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro.
 10. Łętowska M. (red.). Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Wyd. 3. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa 2014.
 11. Welzel TM, Miley WJ, Parks TL, et al. Real-time PCR assay for detection and quantification of hepatitis B virus genotypes A to G. J Clin Microbiol. 2006; 44(9): 3325–3333.
 12. Sulkowska E, Liszewski G, Chud-Wiśniewska W, et al. Zastosowania analizatora cobas® p 312 do automatyzacji fazy przedanalitycznej badań wirusologicznych w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. J Transf Med. 2016; 9(1): 24–31.
 13. Schmidt M, Jimenez A, Mühlbacher A, et al. Head-to-head comparison between two screening systems for HBsAG, anti-HBc, anti-HCV and HIV combination immunoassays in an international, multicentre evaluation study. Vox Sang. 2015; 109(2): 114–121.
 14. Yang R, Guan W, Wang Q, et al. Performance evaluation and comparison of the newly developed Elecsys anti-HCV II assay with other widely used assays. Clin Chim Acta. 2013; 426: 95–101.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Journal of Transfusion Medicine dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl