Zdaniem konsultanta

ZDANIEM KONSULTANTA

Zbliża się big-bang, czyli wejście w życie ustawy o świadczeniach (Ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych), która wprowadza nowy system finansowania służby zdrowia. Zgodnie z tą ustawą zarówno hematologia, jak i transplantologia (interesująca nas ze względu na przeszczepianie komórek krwiotwórczych) znalazły się we wspólnej oddzielnej grupie z onkologią. Oznacza to, że przynajmniej na razie system finansowania naszych ośrodków się nie zmieni, a ściślej, że się on nie zmieni dla ośrodków, które są albo w strukturze szpitali klinicznych, albo centrów onkologii. Bardziej niepewna jest sytuacja ośrodków znajdujących się w szpitalach miejskich. Również tam zlokalizowane ośrodki powinny być wyłączone z ryczałtu, zgodnie z którym będą finansowane ich macierzyste instytucje. „Diabeł” jak zwykle „tkwi w szczegółach”, ale tych jeszcze nie znamy.

Bardziej niepokoi zamiar jednoczesnej likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Przede wszystkim przestał istnieć główny powód dla tego zamiaru, czyli likwidacja składki zdrowotnej i powrót do finansowania z budżetu. Jeżeli jednak likwidować, to albo NFZ już powinien nie istnieć i powinna być utworzona struktura następcza, albo zamiar powinien być odłożony na później i to powinno być ogłoszone. Chodzi o to, aby rzesza pracowników NFZ, która będzie bezpośrednio wdrażać reformę, miała poczucie stabilizacji zatrudnienia i koncentrowała się na swojej pracy, a nie na szukaniu innego zatrudnienia. Sytuacja niepewności grozi exodusem najlepszych pracowników, którzy będą się starali znaleźć bardziej pewną przyszłość. Rządzący potrzebują sukcesu, a on się sam nie zrobi.

Zbliża się także (21–23 września 2017 r.) kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, którego celem jest — jak zwykle — podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i wytyczenie kierunków rozwoju. Rzeczywiście w hematologii uczestniczymy w fascynującym procesie zwiększania precyzji rozpoznania i skuteczności leczenia. Jako organizator bardzo zapraszam wszystkich zainteresowanych hematologią i transfuzjologią do udziału w tym spotkaniu.

Stopniowo zachodzi zmiana pokoleniowa w hematologii. W najbliższych latach dojdzie do niemal całkowitej zmiany na stanowiskach kierowników klinik. W tym roku zmiany dotyczą Katowic, Wrocławia i Gdańska. Odchodzącym kierownikom życzymy czynnego odpoczynku (to jest, aby przynajmniej w ograniczonym zakresie zostali z nami), nowym zaś, aby utrzymali i rozwinęli dorobek poprzedników.

Konsultant Krajowy dziedzinie hematologii

prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.