Vol 9, No 4 (2018)
Review paper
Published online: 2019-03-06

open access

Page views 2006
Article views/downloads 26821
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Therapeutic plasmapheresis in clinical practice

Beata Wiśniewska1
Hematologia 2018;9(4):306-317.

Abstract

Plasmapheresis is a procedure which performed for appropriate indications contributes to the
improvement of patients’ clinical condition and treatment prognosis. Plasmapheresis is also one
of the therapy methods used in acute phases of autoimmune disorders. Hereby, the theoretical and
practical possibilities offered by therapeutic plasma exchange in supportive treatment of various
medical conditions are described. The article is based on the reports of procedures performed at the
Department of Transfusion Medicine of the Institute of Hematology and Transfusion Medicine in
the period 2016–2017. It presents the mechanism of plasmapheresis, the methods used in everyday
practice as well as the effect of the procedure on blood components and plasma. It also emphasizes
the significant role of the nurse in the plasmapheresis procedure particularly in relation to possible
complications and adverse reactions.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Wołyniec W, Urbaniak M. Plazmafereza lecznicza. Via Medica, Gdańsk 2009.
 2. Wiśniewska B. Plazmafereza lecznicza w praktyce pielęgniarskiej. Praca licencjacka. Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawa 2007.
 3. Antoszewski Z, Skalski J. Hemotransfuzja, autohemotransfuzja i hemodylucja sterowana w zastosowaniu klinicznym. "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2000.
 4. Jakóbisiak M, Lasek M, Stokłosa T. (red.). Immunologia — podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Nałęcz M. Sztuczne narządy. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.
 6. Seczyńska B. Plazmafereza możliwe powikłania i ich zapobieganie. Przegl Lek. 2011: 637–640.
 7. Rosiek A. Hemafereza lecznicza. J Transf Med. 2010; 3: 92–98.
 8. Ferenc T, Łukasiewicz B, Ciećwierz J, et al. Zatrucia muchomorem sromotnikowym (amanita phalloides). Medycyna Pracy. 2009; 60(5): 415–426.
 9. Smycz M, Mielczarek-Palacz A, Kondera-Anasz Z, et al. Zastosowanie plazmaferezy w terapii oraz w preparatyce krwi. Ann Acad Med Siles. 2012; 66(1): 67–72.
 10. Schwartz J, Padmanabhan A, Aqui N, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: the Seventh Special Issue. J Clin Apher. 2016; 31(3): 149–162.
 11. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, et al. Grading strength of recommendations and quality of evidence in clinical guidelines: report from an american college of chest physicians task force. Chest. 2006; 129(1): 174–181.
 12. Korsak J, Łętowska M. Transfuzjologia kliniczna. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2009: 261–276.
 13. Mintz D. Leczenie krwią, zasady postępowania klinicznego. Wydawca wydania polskiego — Sekcja Transfuzjologiczna Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa 2001.
 14. Dmoszyńska A, Robak T. Podstawy hematologii. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.
 15. Górska-Kosicka M, Windyga J. Praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia zakrzepowej plamicy małopłytkowej. Hematologia. 2017; 8(1): 12–19.Hematology in Clinical Practice