Vol 8, Supp. B (2017)
Case report
Published online: 2017-12-21

open access

Page views 1522
Article views/downloads 922
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skuteczne leczenie nilotynibem pacjenta z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej po niepowodzeniu terapii imatynibem i nietolerancji dazatynibu

Magdalena Hałasz1

Abstract

Inhibitory kinaz tyrozynowych (TKI) II generacji pozwalają uzyskać bardzo dobry efekt leczenia u znacznego odsetka chorych z przewlekłą białaczką szpikową (CML) po niepowodzeniu leczenia imatynibem (IM). Leki te, na ogół dobrze tolerowane, mają charakterystyczne profile toksyczności, a ich zaletą jest niewielka krzyżowa nietolerancja. W artykule opisano przypadek pacjenta od 10 lat leczonego z powodu CML, początkowo IM, a następnie z powodu niepowodzenia leczenia stwierdzonego w 18 miesiącu terapii — dazatynibem. Po 6 latach, z powodu nawracającego płynu w jamach opłucnowych, wymuszającego zmniejszanie dawki (do 80 mg/d., a następnie do 50 mg/d.) i przerwy w leczeniu, doszło do utraty większej odpowiedzi molekularnej (MMR). Z tego powodu u chorego włączono do terapii nilotynib. W chwili wdrożenia tego leku stwierdzono obecność czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w postaci nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii i otyłości brzusznej. Pacjent po 3 miesiącach uzyskał MMR, a po 18 miesiącach — głęboką odpowiedź molekularną (MR4,0) Nie doszło do pojawienia się żadnych objawów niepożądanych w stopniu wymagającym przerwania leczenia nilotynibem bądź zmniejszenia dawki. Pacjent przestrzega zaleceń dotyczących stosowania TKI, a także korekty modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Hahn EA, Glendenning GA, Sorensen MV, et al. IRIS Investigators, IRIS Investigators. Imatinib compared with interferon and low-dose cytarabine for newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2003; 348(11): 994–1004.
 2. Hochhaus A, Saussele S, Rosti G, et al. Chronic myeloid leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2017; 28(Suppl_4): iv41–iv51.
 3. O'Brien S, Deininger M. Imatinib in patients with newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. Seminars in Hematology. 2003; 40: 26–30.
 4. Sacha T. Imatinib in chronic myeloid leukemia: an overview. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2014; 6(1): e2014007.
 5. Hochhaus A, Larson RA, Guilhot F, et al. IRIS Investigators. Nilotinib in imatinib-resistant or imatinib-intolerant patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase: 48-month follow-up results of a phase II study. Leukemia. 2013; 27(1): 107–112.
 6. Hochhaus A, Kantarjian HM, Baccarani M, et al. Dasatinib induces notable hematologic and cytogenetic responses in chronic-phase chronic myeloid leukemia after failure of imatinib therapy. Blood. 2007; 109(6): 2303–2309.
 7. Cortes JE, Nicolini FE, Wetzler M, et al. IRIS Investigators. Imatinib compared with interferon and low-dose cytarabine for newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2003; 348(11): 994–1004.
 8. Giles FJ, Abruzzese E, Rosti G, et al. Nilotinib is active in chronic and accelerated phase chronic myeloid leukemia following failure of imatinib and dasatinib therapy. Leukemia. 2010; 24(7): 1299–1301.
 9. Giles FJ, Yin OQP, Sallas WM, et al. Nilotinib is effective in imatinib-resistant or -intolerant patients with chronic myeloid leukemia in blastic phase. Leukemia. 2012; 26(5): 959–962.
 10. Garg RJ, Kantarjian H, O'Brien S, et al. The use of nilotinib or dasatinib after failure to 2 prior tyrosine kinase inhibitors: long-term follow-up. Blood. 2009; 114(20): 4361–4368.
 11. Saglio G, Hochhaus A, Hughes TP, et al. ENESTnd update: nilotinib vs imatinib in patients with newly diagnosed CML-CP and the impact of early molecular response and sokal risk at diagnosis on long-term outcomes. Blood. 2013; 122: abstrakt.
 12. Gordon MS. Dasatinib versus Imatinib in Newly Diagnosed Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia. Yearbook of Oncology. 2010; 2010: 143–144.
 13. Cortes JE, Kim DW, Kantarjian HM, et al. Bosutinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia: results from the BELA trial. J Clin Oncol. 2012; 30(28): 3486–3492.
 14. Mahon FX. Discontinuation of TKI therapy and 'functional' cure for CML. Best Pract Res Clin Haematol. 2016; 29(3): 308–313.
 15. Sacha T. Choroby współistniejące jako istotny czynnik w wyborze inhibitora kinazy tyrozynowej w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Hematologia 2014, tom 5, nr. ; 2: 122–135.
 16. Hughes T, Saglio G, Branford S, et al. Impact of baseline BCR-ABL mutations on response to nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. J Clin Oncol. 2009; 27(25): 4204–4210.
 17. Müller MC, Cortes JE, Kim DW, et al. Dasatinib treatment of chronic-phase chronic myeloid leukemia: analysis of responses according to preexisting BCR-ABL mutations. Blood. 2009; 114(24): 4944–4953.
 18. Sacha T, Wącław J. Aktualne miejsce nilotynibu i dazatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Acta Haematol Pol. 2015; 46(4): 286–291.
 19. Marin D, Bazeos A, Mahon FX, et al. Adherence is the critical factor for achieving molecular responses in patients with chronic myeloid leukemia who achieve complete cytogenetic responses on imatinib. J Clin Oncol. 2010; 28(14): 2381–2388.
 20. Zakrzewski D, Hryniewiecki T. Bezpieczeństwo leczenia TKI w zakresie układu sercowo-naczyniowego. Hematologia. 2014; 5(4): 265–271.
 21. Racil Z, Cetkovsky P, et al. Comparison of glucose and lipid metabolism abnormality during nilotinib, imatinib and dasatinib therapy — results of Enigma 2 study. Blood. 2014; 124: abstract 1813.
 22. Giles FJ, Mauro MJ, Hong F, et al. Rates of peripheral arterial occlusive disease in patients with chronic myeloid leukemia in the chronic phase treated with imatinib, nilotinib, or non-tyrosine kinase therapy: a retrospective cohort analysis. Leukemia. 2013; 27(6): 1310–1315.
 23. Kim TD, Rea D, Schwarz M, et al. Peripheral artery occlusive disease in chronic phase chronic myeloid leukemia patients treated with nilotinib or imatinib. Leukemia. 2013; 27(6): 1316–1321.
 24. Baccarani M, Saglio G, Goldman J, et al. European LeukemiaNet. Evolving concepts in the management of chronic myeloid leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood. 2006; 108(6): 1809–1820.
 25. Sacha T, Lewandowski K, Hellmann A, et al. Rekomendacje PALG dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki szpikowej w 2013 r. Acta Haematol Pol. 2013; 44(4): 345–362.
 26. Baccarani M, Deininger MW, Rosti G, et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: 2013. Blood. 2013; 122(6): 872–884.
 27. Eskazan AE, Eyice D, Kurt EA, et al. Chronic myeloid leukemia patients who develop grade I/II pleural effusion under second-line dasatinib have better responses and outcomes than patients without pleural effusion. Leuk Res. 2014; 38(7): 781–787.
 28. Montani D, Bergot E, Günther S, et al. Pulmonary arterial hypertension in patients treated by dasatinib. Circulation. 2012; 125(17): 2128–2137.Hematology in Clinical Practice