Pytania testowe

Pytania testowe

 

Poniżej zamieszczono kilka pytań testowych umożliwiających sprawdzenie wiedzy obejmującej zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.

 

Pytanie 1.

Do czynników potencjalnie wpływających na rozwinięcie się zależnej od leczenia ostrej białaczki szpikowej należą: 1) epipodofilotoksyny; 2) radioterapia; 3) erytropoetyna; 4) azatiopryna; 4) niesteroidowe leki przeciwzapalne

A. Prawidłowa odpowiedź to 1), 2) i 3)

B. Prawidłowa odpowiedź to 1), 2) i 4)

C. Prawidłowa odpowiedź to 1), 4) i 5)

D. Prawidłowa odpowiedź to 2) ,4) i 5)

E. Prawidłowa odpowiedź to 2), 3) 1 4)

Pytanie 2.

Zależna od leczenia ostra białaczka szpikowa związana z wcześniejszym stosowaniem cyklofosfamidu zwykle rozwija się po:

A. Roku

B. 2–3 latach

C. 3–5 latach

D. 5–7 latach

E. Nigdy

Pytanie 3.

Limfocyty Treg naturalne (nTreg):

A. Szpiku kostnym

B. Grasicy

C. Mikrośrodowisku guza nowotworowego

D. Tylko w węzłach chłonnych

E. Obwodowych narządach limfatycznych

Pytanie 4.

Spośród limfocytów CD4+ do Treg można zaliczyć komórki o następującym immunofenotypie:

A. CD25highFOXP3+

B. CD25intFOXP3+CD127–

C. CD25-FOXP3+

D. CD25highFOXP3–

E. CD25highFOXP3+CD127+

Pytanie 5.

Charakterystyczną cechą wczesnej/prefibrotycznej fazy pierwotnej mielofibrozy jest:

A. Obecność mutacji genu CARL

B. Obecność mutacji JAK2 V617F

C. Prawidłowa aktywność dehydrogenazy mleczanowej w osoczu

D. Mniej powikłań zakrzepowych w porównaniu z nadpłytkowością samoistną

E. Obecność typowych zmian w trepanobioptacie szpiku m.in. hipolubulacia jąder megakariocytów

Pytanie 6.

W nadpłytkowości samoistnej prozakrzepowym czynnikiem ryzyka nie jest:

A. Obecność mutacji JAK2 V617F

B. Liczba płytek przekraczająca 1000 G/l

C. Podwyższona liczba krwinek białych we krwi obwodowej

D. Nadciśnienie tętnicze

E. Obecność mutacji genu CARL

 

 

Prawidłowe odpowiedzi:

1B, 2D, 3B, 4A, 5E, 6B

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.