Hem 2 2013-1

 

nowe%20zdjecie%20do%20Wstepu.tif 

Szanowni Czytelnicy,

 

niniejszy numer „Hematologii” jest w znacznym stopniu poświęcony problematyce nowotworów układu chłonnego. Otwiera go obszerny artykuł poglądowy na temat praktycznych aspektów diagnostyki i leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową niekwalifikujących się do immunochemioterapii w pełnych dawkach tak zwanych chorych slow go. W osobnym artykule przeglądowym omówiono sposoby leczenia u pacjentów w starszym wieku chorych na chłoniaka Hodgkina. W dobie dynamicznie rozwijającej się terapii celowanej istotnym wydawało się także przedstawienie ważnych z patogenetycznego punktu widzenia szlaków sygnałowych w komórkach chłoniakowych. Tej tematyki dotyczy pierwsza część artykułu przeglądowego dotyczącego roli PI3K-AKT w ontogenezie prawidłowych i nowotworowych limfocytów B. Oddzielny artykuł traktuje o diagnostyce hematopatologicznej chłoniaków „szarej strefy”, a kolejny przedstawia rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B stosowane w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Cennym uzupełnieniem artykułów poglądowo-przeglądowych jest opis przypadku klinicznego rzadko występującej wrodzonej niedokrwistości dyserytropoetycznej, której właściwe rozpoznanie może przysparzać istotnych problemów różnicowych, w tym przeszkód w dostępności do odpowiedniej bazy laboratoryjnej. Państwa lekturze polecam także obszerny raport z VII Ogólnopolskiej Konferencji po ASH dokumentujący najważniejsze doniesienia z 54. Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów. Należy mieć nadzieję, że niektóre z nich staną się wkrótce podstawą do aktualizacji zaleceń diagnostycznych i leczniczych w poszczególnych chorobach hematologicznych. Sposobnością do ich zaprezentowania będzie IV Konferencja Edukacyjna czasopisma „Hematologia”. Wszystkim Czytelnikom „Hematologii” już teraz życzę dobrego wypoczynku wakacyjnego.

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

5416.png 

Redaktor Naczelny

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.