Przeglądaj indeks tytułów
Numer Tytuł
Tom 4, Supl. B (2013) Skuteczne leczenie nilotynibem chorej na przewlekłą białaczkę szpikową z wtórną opornością na imatynib Streszczenie   PDF
Ilona Seferyńska, Krzysztof Warzocha
Tom 8, Supl. B (2017) Skuteczne leczenie nilotynibem pacjenta z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej po niepowodzeniu terapii imatynibem i nietolerancji dazatynibu Streszczenie   PDF
Magdalena Hałasz
Tom 2, Supl. B (2011) Skuteczne leczenie nilotynibem u chorej na przewlekłą białaczkę szpikową po uprzednim leczeniu imatynibem powikłanym aplazją szpiku Streszczenie   PDF
Kinga Kos-Zakrzewska
Tom 9, Nr 1 (2018) Skuteczne leczenie ratunkowe inhibitorami kinaz tyrozynowych chorego na B-komórkową ostrą białaczkę limfoblastyczną Filadelfia-dodatnią Streszczenie   PDF
Ilona Seferyńska, Anna Ejduk, Iwona Solarska, Krzysztof Warzocha
Tom 2, Supl. B (2011) Skuteczne zastosowanie nilotynibu u chorego z suboptymalną odpowiedzią na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej imatynibem przebiegające z toksycznością niehematologiczną Streszczenie   PDF
Tomasz Sacha
Tom 9, Supl. A (2018) Skuteczne zastosowanie nilotynibu u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową po niepowodzeniu leczenia dwoma inhibitorami kinaz tyrozynowych z powodu nietolerancji i oporności Streszczenie
Edyta Paczkowska
Tom 5, Nr 2 (2014) Skuteczność bendamustyny i rytuksymabu w leczeniu nawrotowej postaci chłoniaka grudkowego — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Streszczenie   PDF   HTML
Agata Malenda, Agnieszka Kołkowska-Leśniak, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Warzocha
Tom 10, Supl. C (2019) Skuteczność brentuksymabu vedotin w czwartej linii leczenia chorego na pierwotnie opornego chłoniaka Hodgkina Streszczenie
Beata Kania-Zembaczyńska
Tom 5, Nr 4 (2014) Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych u starszych chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Streszczenie   PDF   HTML
Krzysztof Lewandowski
Tom 8, Supl. B (2017) Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nilotynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej współistniejącej z cukrzycą typu 2 Streszczenie   PDF
Katarzyna Kotwica-Mojzych, Mariusz Mojzych, Barbara Jodłowska-Jędrych, Marek Hus
Tom 8, Supl. B (2017) Skuteczność inhibitorów kinazy tyrozynowej po wieloletniej terapii cytoredukcyjnej w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej Streszczenie   PDF
Małgorzata Raźny, Paweł Szwedyk
Tom 4, Nr 3 (2013) Skuteczność leczenia pierwotnej mielofi brozy inhibitorami kinazy JAK2 Streszczenie   PDF   HTML
Tomasz Sacha
Tom 8, Supl. A (2017) Skuteczność leczenia pomalidomidem nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego — opis przypadku Streszczenie   PDF
Grzegorz Charliński, Elżbieta Wiater
Tom 7, Nr 1 (2016) Skuteczność lenalidomidu u chorego na szpiczaka plazmocytowego współistniejącego z zespołem mielodysplastycznym związanym z izolowaną delecją chromosomu 5q– Streszczenie   PDF   HTML
Agata Malenda, Agnieszka Kołkowska-Leśniak, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Warzocha
Tom 2, Nr 2 (2011) Skuteczność minimalnej dawki lenalidomidu w leczeniu nawrotowej postaci szpiczaka plazmocytowego Streszczenie   PDF
Hanna Ciepłuch, Jan Maciej Zaucha
Tom 6, Supl. A (2015) Skuteczność ponownego zastosowania bortezomibu w leczeniu wznowy szpiczaka plazmocytowego po auto-HSCT Streszczenie
Adam Nowicki, Mieczysław Komarnicki
Tom 8, Supl. C (2017) Skuteczność ruksolitynibu w leczeniu chorych na mielofibrozę z chorobami współistniejącymi Streszczenie
Katarzyna Kotwica-Mojzych, Iwona Hus, Barbara Jodłowska-Jędrych, Mariusz Mojzych, Marek Hus
Tom 2, Nr 1 (2011) Skuteczność rytuksymabu w opornej na leczenie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej Streszczenie   PDF
Agnieszka Kopacz
Tom 1, Nr 4 (2010) Skuteczność schematu bendamustyna i rytuksymab w leczeniu nawrotowej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej Streszczenie   PDF
Wioletta Kamińska, Maria Luiza Kusz, Iwona Hus
Tom 2, Nr 2 (2011) Skuteczność schematu rytuksymab–cyklofosfamid– –deksametazon w leczeniu makroglobulinemii Waldenströma mimo niepowodzenia kilku wcześniejszych linii leczenia Streszczenie   PDF
Anna Waszczuk-Gajda, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Piotr Boguradzki, Jolanta Wieczorek, Grzegorz Hensler, Małgorzata Paszkowska-Kowalewska, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Laretta Grabowska-Derlatka, Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Tom 10, Supl. A (2019) Skuteczność terapii ruksolitynibem u chorej na pierwotne włóknienie szpiku Streszczenie
Agata Obara, Marcin Pasiarski
Tom 8, Supl. C (2017) Skuteczność terapii ruksolitynibem u pacjentki z mielofibrozą wtórną do czerwienicy prawdziwej Streszczenie
Anna Masternak, Dariusz Woszczyk
Tom 6, Supl. A (2015) Skuteczność, tolerancja i powikłania towarzyszące leczeniu za pomocą VMP u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym Streszczenie
Aleksandra Anna Łanocha, Katarzyna Stankiewicz
Tom 10, Supl. A (2019) Skuteczność zastosowania ruksolitynibu u chorej z wtórnym włóknieniem szpiku w przebiegu wieloletniej czerwienicy prawdziwej powikłanej zakrzepicą w układzie wrotnym Streszczenie
Ewa Bodzenta, Sebastian Grosicki
Tom 5, Nr 3 (2014) Splenektomia w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych Streszczenie   PDF   HTML
Krzysztof Chojnowski
301 - 325 z 428 pozycji <<   <   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   >   >> 

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl