dostęp otwarty

Tom 9, Nr 4 (2018)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2019-03-06
Pobierz cytowanie

Inotuzumab ozogamycyny w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Aleksandra Gołos, Joanna Góra-Tybor
DOI: 10.5603/Hem.2018.0036
·
Hematologia 2018;9(4):297-305.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 4 (2018)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2019-03-06

Streszczenie

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastice leukemia, ALL) stanowi około 20% wszystkich białaczek u dorosłych. Mimo wysokich odsetków całkowitych remisji (complete remission, CR) po chemioterapii 1. linii, wyleczenie możliwe jest tylko u około 30-40% chorych. Rokowanie w przypadku nawrotu/oporności choroby jest bardzo złe, z 5-letnim czasem przeżycia (overall survival, OS) wynoszącym zaledwie 7-10%. W ostatnich latach podejmowane są próby leczenia celowanego ALL, z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko antygenom charakterystycznym dla białaczkowych limfoblastów. Inotuzumab ozogamycyny jest humanizowanym przeciwciałem anty-CD22 skojarzonym z lekiem alkilującym – kalicheamycyną. Lek został zarejestrowany w leczeniu opornych/nawrotowych postaci ALL u dorosłych na podstawie randomizowanego badania III fazy INO-VATE, porównującego skuteczność inotuzumabu i standardowej chemioterapii u chorych z nawrotową/oporną ALL. W badaniu tym obserwowano znamiennie wyższe odsetki CR, dłuższy czas do progresji (progression-free survival, PFS) oraz OS w grupie pacjentów leczonych inotuzumabem. Ponadto w grupie tej istotnie większy odsetek chorych został poddany allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku (allogeneic hematopoietic cell transplantation, alloHCT). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi inotuzumabu były neutropenia i małopłytkowość. Spośród powikłań niehematologicznych najistotniejsza była żylno-okluzyjną choroba wątroby (veno-occlusive disease, VOD), której częstość wzrastała zwłaszcza u chorych poddawanych alloHCT. W artykule omówiono najistotniejsze badania kliniczne z zastosowaniem inotuzumabu ozogamycyny w leczeniu ALL oraz toksyczność leku.

Streszczenie

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastice leukemia, ALL) stanowi około 20% wszystkich białaczek u dorosłych. Mimo wysokich odsetków całkowitych remisji (complete remission, CR) po chemioterapii 1. linii, wyleczenie możliwe jest tylko u około 30-40% chorych. Rokowanie w przypadku nawrotu/oporności choroby jest bardzo złe, z 5-letnim czasem przeżycia (overall survival, OS) wynoszącym zaledwie 7-10%. W ostatnich latach podejmowane są próby leczenia celowanego ALL, z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko antygenom charakterystycznym dla białaczkowych limfoblastów. Inotuzumab ozogamycyny jest humanizowanym przeciwciałem anty-CD22 skojarzonym z lekiem alkilującym – kalicheamycyną. Lek został zarejestrowany w leczeniu opornych/nawrotowych postaci ALL u dorosłych na podstawie randomizowanego badania III fazy INO-VATE, porównującego skuteczność inotuzumabu i standardowej chemioterapii u chorych z nawrotową/oporną ALL. W badaniu tym obserwowano znamiennie wyższe odsetki CR, dłuższy czas do progresji (progression-free survival, PFS) oraz OS w grupie pacjentów leczonych inotuzumabem. Ponadto w grupie tej istotnie większy odsetek chorych został poddany allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku (allogeneic hematopoietic cell transplantation, alloHCT). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi inotuzumabu były neutropenia i małopłytkowość. Spośród powikłań niehematologicznych najistotniejsza była żylno-okluzyjną choroba wątroby (veno-occlusive disease, VOD), której częstość wzrastała zwłaszcza u chorych poddawanych alloHCT. W artykule omówiono najistotniejsze badania kliniczne z zastosowaniem inotuzumabu ozogamycyny w leczeniu ALL oraz toksyczność leku.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

inotuzumab ozogamycyny, ostra białaczka limfoblastyczna, VOD

Informacje o artykule
Tytuł

Inotuzumab ozogamycyny w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 9, Nr 4 (2018)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

297-305

Data publikacji on-line

2019-03-06

DOI

10.5603/Hem.2018.0036

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2018;9(4):297-305.

Słowa kluczowe

inotuzumab ozogamycyny
ostra białaczka limfoblastyczna
VOD

Autorzy

Aleksandra Gołos
Joanna Góra-Tybor

Referencje (37)
 1. Seferyńska I. Zachorowania na ostre białaczki szpikowe i limfoblastyczne u dorosłych w Polsce w latach 2004–2010. Hematologia. 2015; 6(B): 1–40.
 2. Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 2013; 381(9881): 1943–1955.
 3. Fielding AK, Richards SM, Chopra R, et al. Medical Research Council of the United Kingdom Adult ALL Working Party, Eastern Cooperative Oncology Group. Outcome of 609 adults after relapse of acute lymphoblastic leukemia (ALL); an MRC UKALL12/ECOG 2993 study. Blood. 2007; 109(3): 944–950.
 4. Maury S, Chevret S, Thomas X, et al. for GRAALL. Rituximab in B-lineage adult acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 2016; 375(11): 1044–1053.
 5. Sawczuk-Chabin J, Ejduk A, Lech-Marańda E. Blinatumomab — nowy lek u chorych na nawrotową/ /oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną. Hematologia. 2017; 7(4): 312–326.
 6. Topp MS, Kufer P, Gökbuget N, et al. Targeted therapy with the T-cell-engaging antibody blinatumomab of chemotherapy-refractory minimal residual disease in B-lineage acute lymphoblastic leukemia patients results in high response rate and prolonged leukemia-free survival. J Clin Oncol. 2011; 29(18): 2493–2498.
 7. Kantarjian H, Stein A, Gökbuget N, et al. Blinatumomab versus chemotherapy for advanced acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 2017; 376(9): 836–847.
 8. Brentjens RJ, Rivière I, Park JH, et al. Safety and persistence of adoptively transferred autologous CD19-targeted T cells in patients with relapsed or chemotherapy refractory B-cell leukemias. Blood. 2011; 118(18): 4817–4828.
 9. Brudno JN, Somerville RPT, Shi V, et al. Allogeneic T cells that express an anti-CD19 chimeric antigen receptor induce remissions of B-cell malignancies that progress after allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation without causing graft-versus-host disease. J Clin Oncol. 2016; 34(10): 1112–1121.
 10. Park JH, Rivière I, Gonen M, et al. Long-term follow-up of CD19 CAR therapy in acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 2018; 378(5): 449–459.
 11. Gardner RA, Finney O, Annesley C, et al. Intent-to-treat leukemia remission by CD19 CAR T cells of defined formulation and dose in children and young adults. Blood. 2017; 129(25): 3322–3331.
 12. Agency. Kymirah EM. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kymriah (21 Dec 2018).
 13. Haso W, Lee DW, Shah NN, et al. Anti-CD22-chimeric antigen receptors targeting B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2013; 121(7): 1165–1174.
 14. FDA. Besponsa U. (inotuzumab ozogamicin) for injection, for inntravenous use: US prescribing information. 2017. https://www.fda.gov/ (17 Oct 2018).
 15. Agency. Besponsa EM. (inotuzumab ozogamicin): EU summary of product characteristics. 2017. https://www.ema.europa.eu/ (17 Oct 2018).
 16. Besponsa. Charakterystyka produktu leczniczego 2017. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170629138094/anx_138094_pl.pdf (17 Oct 2018).
 17. Moyron-Quiroz JE, Partida-Sánchez S, Donís-Hernández R, et al. Expression and function of CD22, a B-cell restricted molecule. Scand J Immunol. 2002; 55(4): 343–351.
 18. Hinman LM, Hamann PR, Wallace R, et al. Preparation and characterization of monoclonal antibody conjugates of the calicheamicins: a novel and potent family of antitumor antibiotics. Cancer Res. 1993; 53(14): 3336–3342.
 19. DiJoseph JF, Armellino DC, Boghaert ER, et al. Antibody-targeted chemotherapy with CMC-544: a CD22-targeted immunoconjugate of calicheamicin for the treatment of B-lymphoid malignancies. Blood. 2004; 103(5): 1807–1814.
 20. Shor B, Gerber HP, Sapra P. Preclinical and clinical development of inotuzumab-ozogamicin in hematological malignancies. Mol Immunol. 2015; 67(2 Pt A): 107–116.
 21. de Vries JF, Zwaan CM, De Bie M, et al. The novel calicheamicin-conjugated CD22 antibody inotuzumab ozogamicin (CMC-544) effectively kills primary pediatric acute lymphoblastic leukemia cells. Leukemia. 2012; 26(2): 255–264.
 22. Thota S, Advani A. Inotuzumab ozogamicin in relapsed B-cell acute lymphoblastic leukemia. Eur J Haematol. 2017; 98(5): 425–434.
 23. Advani A, Coiffier B, Czuczman MS, et al. Safety, pharmacokinetics, and preliminary clinical activity of inotuzumab ozogamicin, a novel immunoconjugate for the treatment of B-cell non-Hodgkin's lymphoma: results of a phase I study. J Clin Oncol. 2010; 28(12): 2085–2093.
 24. DeAngelo DJ, Stock W, Stein AS, et al. Inotuzumab ozogamicin in adults with relapsed or refractory CD22-positive acute lymphoblastic leukemia: a phase 1/2 study. Blood Adv. 2017; 1(15): 1167–1180.
 25. Kantarjian H, Thomas D, Jorgensen J, et al. Inotuzumab ozogamicin, an anti-CD22–calecheamicin conjugate, for refractory and relapsed acute lymphocytic leukaemia: a phase 2 study. Lancet Oncol. 2012; 13(4): 403–411.
 26. Kantarjian H, Thomas D, Jorgensen J, et al. Results of inotuzumab ozogamicin, a CD22 monoclonal antibody, in refractory and relapsed acute lymphocytic leukemia. Cancer. 2013; 119(15): 2728–2736.
 27. Advani AS, Stein AS, Kantarjian HM, et al. et al.. A phase II study of weekly inotuzumab ozogamicin (InO) in adult patients with CD22-positive acute lymphoblastic leukemia (ALL) in second or later salvage. Blood. 2014; 124(21): 2255–2255.
 28. Jabbour E, Ravandi F, Kebriaei P, et al. Salvage chemoimmunotherapy with inotuzumab ozogamicin combined with mini-hyper-CVD for patients with relapsed or refractory Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia: a phase 2 clinical trial. JAMA Oncol. 2018; 4(2): 230–234.
 29. Kantarjian H, Ravandi F, Short N, et al. Inotuzumab ozogamicin in combination with low-intensity chemotherapy for older patients with Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukaemia: a single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol. 2018; 19(2): 240–248.
 30. Kantarjian HM, DeAngelo DJ, Stelljes M, et al. Inotuzumab ozogamicin versus standard therapy for acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 2016; 375(8): 740–753.
 31. Jabbour EJ, DeAngelo DJ, Stelljes M, et al. Efficacy and safety analysis by age cohort of inotuzumab ozogamicin in patients with relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia enrolled in INO-VATE. Cancer. 2018; 124(8): 1722–1732.
 32. Oostrum Iv, Su Y, Heeg B, et al. Quality-adjusted life years (QALY) for inotuzumab ozogamicin vs standard of care for relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia (R/R ALL). J Clin Oncol. 2017; 35(15 Suppl): e18506–e18506.
 33. Assi R, Kantarjian H, Ravandi F, et al. Inotuzumab ozogamicin (IO) combined with mini-hyper-CVD as salvage therapy for patients (pts) with R/R acute lymphoblastic leukemia (ALL). J Clin Oncol. 2017; 35(15 Suppl): 7025–7025.
 34. Kebriaei P, Cutler C, de Lima M, et al. Management of important adverse events associated with inotuzumab ozogamicin: expert panel review. Bone Marrow Transplant. 2018; 53(4): 449–456.
 35. Mohty M, Malard F, Abecassis M, et al. Sinusoidal obstruction syndrome/veno-occlusive disease: current situation and perspectives-a position statement from the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplant. 2015; 50(6): 781–789.
 36. Dalle JH, Giralt SA. Hepatic veno-occlusive disease after hematopoietic stem cell transplantation: risk factors and stratification, prophylaxis, and treatment. Biol Blood Marrow Transplant. 2016; 22(3): 400–409.
 37. Rajvanshi P. Hepatic sinusoidal obstruction after gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) therapy. Blood. 2002; 99(7): 2310–2314.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl