Pytania testowe

PYTANIA TESTOWE

 

 

Pytania testowe

 

poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy obejmującej zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.

 

Pytanie 1.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenia dotyczące nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria): 1) zapadalność wynosi około 1,3 przypadków/mln/rok; 2) nie u wszystkich chorych na PNH obserwuje się hemoglobinurię; 3) rzadko są obserwowa­-ne powikłania zakrzepowo-zatorowe; 4) rozpoznanie PNH istotnie wpływa na czas przeżycia chorych; 5) mutacja genu PIGA dotyczy komórki ukierunkowanej na linię erytroidalną

A. 1), 2), 3)

B. 2), 3), 5)

C. 1), 2) 4)

D. 2), 4), 5)

E. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytanie 2.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenia dotyczące zastosowania ekulizumabu w nocnej napadowej heoglobinurii (PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria): 1) jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko składowej C4 układu dopełniacza; 2) obniża ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych; 3) chroni przed hemolizą zewnątrznaczyniową; 4) zmniej­sza wielkość klonu PNH poprzez jego niszczenie w mechanizmie fagocytozy zależnej od przeciwciał; 5) może być stosowany podskórnie

A. 1), 2), 3)

B. 2), 3), 4)

C. 3), 4), 5)

D. 2), 4), 5)

E. Tylko stwierdzenie 2) jest prawidłowe

Pytanie 3.

Spośród translokacji obejmujących locus 14q32 genu łańcucha ciężkiego immunoglobulin (IGH) w szpiczaku plazmocytowym najczęściej występują:

A. t(4;14) i t(14;20)

B. t(11,14) i t(14,16)

C. t(4;14) i t(11;14)

D. t(6;14) i t(14;20)

E. t(6;14) i t(14;16)

Pytanie 4.

Dazatynib — inhibitor kinazy tyrozynowej BCR-ABL1 II generacji — hamuje między innymi aktywność kinazy c-KIT, PDGFR oraz kinaz z rodziny SRC. Która z wymienionych niżej kinaz jest jednym z głównych regulatorów odpowiedzi immunologicznej?

A. c-KIT

B. PDGFR

C. Kinazy z rodziny SRC

D. Wszystkie wymienione kinazy uczestniczą w regulacji odpowiedzi immunologicznej

E. Żadna z wymienionych kinaz nie uczestniczy w regulacji odpowiedzi immunologicznej

Pytanie 5.

Stosowanie dazatynibu może prowadzić do wystąpienia limfocytozy we krwi chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. W tych przypadkach limfocyty te mogą mieć fenotyp:

A. Komórek NK

B. Komórek NK T

C. Limfocytów B

D. Komórek T γδ+

E. Wszystkie wyżej wymienione fenotypy

Pytanie 6.

Najczęściej wykrywanym rodzajem mutacji sprawczej hemofilii B jest:

A. Insercja w intronie 1

B. Inwersja w intronie 22

C. Mutacja zmiany sensu

D. Mutacja splicingowa

E. Delecja w intronie 7

Pytanie 7.

Przyczyną hemofilii B typu Leiden jest:

A. Wzrost stężenia androgenów w okresie dojrzewania płciowego mężczyzn i przejściowe zwiększenie aktywności i/lub zawartości czynnika IX krzepnięcia (fIX, factor IX) w osoczu

B. Współistnienie u mężczyzny z hemofilią B prozakrzepowej mutacji czynnika V typu Leiden (R534Q)

C. Mutacja w specyficznym miejscu wiązania czynnika transkrypcyjnego w regionie promotora F9 powodująca trwałe zmniejszenie aktywności i/lub zawartości fIX w osoczu

D. Mutacja sprawcza w regionie promotora F9, której wynikiem jest przejściowe zmniejszenie aktywności i/lub zawartości fIX w osoczu

E. Wzrost stężenia androgenów w okresie dojrzewania płciowego mężczyzn i przejściowe zmniejszenie aktywności i/lub zawartości fIX w osoczu

Pytanie 8.

Czynnik XI krzepnięcia jest dobrym celem terapii przeciwzakrzepowej gdyż: 1) wykazuje stosunkowo niewielki wpływ na procesy fizjologicznej hemostazy; 2) uczestniczy w inicjowaniu i podtrzymywaniu procesów patogenetycznych prowadzących do zakrzepicy

A. Oba stwierdzenia są prawdziwe

B. Pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, a drugie fałszywe

C. Pierwsze stwierdzenie jest fałszywe, a drugie prawdziwe

D. Oba stwierdzenia są fałszywe

E. Czynnik XI krzepnięcia nie jest dobrym celem terapii przeciwzakrzepowej

Pytanie 9.

Do środków hamujących czynnik XI krzepnięcia (fXI, factor XI), nad którymi trwają badania kliniczne, należą: 1) antysensowne oligonukleotydy hamujące syntezę fXI; 2) przeciwciała monoklonalne hamujące aktywację fXI; 3) syntetyczne cząsteczki hamujące miejsce aktyw­ne (fXIa, activated); 4) inhibitory allosteryczne powodujące zmianę konformacji miejsca aktywnego fXI; 5) naturalne inhibitory miejsca aktywnego fXIa

A. 1), 2)

B. 1), 2), 3)

C. 1), 2), 3), 4)

D. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

E. 1)

Pytanie 10.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenia dotyczące rekomendacji z 2014 roku Międzynarodowej Grupy Roboczej z Lugano: 1) u chorych na chłoniaka Hodgkina za zmianę bulky uznaje się pojedynczą masę węzłową, której wymiar jest większy bądź równy 7 cm; 2) za powiększenie śledziony uznaje się jej pionowy wymiar powyżej 13 cm; 3) w wybranych przypadkach badanie metodą pozytonowej tomografii emisyjnej–tomografii komputerowej (PET-CT, positron emission tomography–computed tomography) może zastąpić badanie trepanobiopsyjne szpiku kostnego u chorych na chłoniaka Hodgkina lub chłoniaka rozlanego z dużych komórek B; 4) ocenę zajęcia pozawęzłowego (E) stosuje się przy ocenie stopnia zaawansowania klinicznego w stadiach II–IV; 5) tylko jeden punkt wychwytu fluorodeoksyglukozy (FDG, fluorodeoxyglucose) według 5PS (5-point scale) oznacza całkowitą odpowiedź metaboliczną zarówno w oceny etapowej, jak w ocenie po zakończeniu leczenia

A. 1), 2)

B. 2), 3)

C. 3), 4)

D. 4), 5)

E. 1), 5)

 

 

Prawidłowe odpowiedzi:

1C, 2E, 3C, 4C, 5E, 6C, 7D, 8A, 9D, 10B

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl