Tom 11, Nr 4 (2020)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-03-30
Pobierz cytowanie

Leczenie wenetoklaksem młodego pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p i nawrotem choroby po pierwszej linii leczenia — opis przypadku i przegląd literatury

Anna Dąbrowska-Iwanicka, Katarzyna Błachnio, Renata Woroniecka, Grzegorz Rymkiewicz, Jan Walewski
DOI: 10.5603/Hem.2020.0044
·
Hematologia 2020;11(4):240-252.

dostęp płatny

Tom 11, Nr 4 (2020)
OPISY PRZYPADKÓW
Opublikowany online: 2021-03-30

Streszczenie

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) jest najczęściej występującą chorobą limfoproliferacyjną wywodzącą się z limfocytów B i białaczką w populacji osób dorosłych w krajach zachodnich. Populacja pacjentów obejmuje głównie starszych chorych, z medianą wieku zachorowań wynoszącą 72 lata. Czas przeżycia waha się od 2 do około 15 lat i zależy od czynników kliniczno-patologicznych, takich jak: stopień zaawansowania, wiek, obecność aberracji genetycznych, z których najbardziej niekorzystny wpływ mają aberracje genu TP53. Rozpoczęcie leczenia jest uwarunkowane obecnością choroby aktywnej i objawowej zdefiniowanej przez grupę roboczą CLL oraz wysokim stopniem zaawansowania klinicznego ocenianym w skali Raia lub Bineta. Terapię CLL w ostatnich latach zrewolucjonizowano, wprowadzając substancje będące inhibitorami małych cząsteczek i działających na szlaki sygnałowe w komórce. Leki te wykazały się znacznie większą skutecznością niż tradycyjna immunochemioterapia — zarówno u pacjentów nieleczonych, jak i postaciach nawrotowych — co przejawia się przede wszystkim poprawą parametrów przeżycia i doprowadziło do zmiany zaleceń terapeutycznych. Dzięki nowym lekom poprawiło się rokowanie pacjentów z postaciami CLL najwyższego ryzyka — z aberracjami TP53 i złożonym kariotypem, ale nadal pozostaje ono gorsze niż w pozostałych grupach chorych. Otwarte pozostają kwestie optymalnego sekwencjonowania terapii i miejsca allogenicznego przeszczepienia szpiku u tych chorych.

Streszczenie

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) jest najczęściej występującą chorobą limfoproliferacyjną wywodzącą się z limfocytów B i białaczką w populacji osób dorosłych w krajach zachodnich. Populacja pacjentów obejmuje głównie starszych chorych, z medianą wieku zachorowań wynoszącą 72 lata. Czas przeżycia waha się od 2 do około 15 lat i zależy od czynników kliniczno-patologicznych, takich jak: stopień zaawansowania, wiek, obecność aberracji genetycznych, z których najbardziej niekorzystny wpływ mają aberracje genu TP53. Rozpoczęcie leczenia jest uwarunkowane obecnością choroby aktywnej i objawowej zdefiniowanej przez grupę roboczą CLL oraz wysokim stopniem zaawansowania klinicznego ocenianym w skali Raia lub Bineta. Terapię CLL w ostatnich latach zrewolucjonizowano, wprowadzając substancje będące inhibitorami małych cząsteczek i działających na szlaki sygnałowe w komórce. Leki te wykazały się znacznie większą skutecznością niż tradycyjna immunochemioterapia — zarówno u pacjentów nieleczonych, jak i postaciach nawrotowych — co przejawia się przede wszystkim poprawą parametrów przeżycia i doprowadziło do zmiany zaleceń terapeutycznych. Dzięki nowym lekom poprawiło się rokowanie pacjentów z postaciami CLL najwyższego ryzyka — z aberracjami TP53 i złożonym kariotypem, ale nadal pozostaje ono gorsze niż w pozostałych grupach chorych. Otwarte pozostają kwestie optymalnego sekwencjonowania terapii i miejsca allogenicznego przeszczepienia szpiku u tych chorych.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

przewlekła białaczka limfocytowa, CLL, aberracje TP53, delecja 17p, inhibitory kinazy tyrozynowej Brutona, inhibitory BCL2, allogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego

Informacje o artykule
Tytuł

Leczenie wenetoklaksem młodego pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p i nawrotem choroby po pierwszej linii leczenia — opis przypadku i przegląd literatury

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 11, Nr 4 (2020)

Typ artykułu

Opis przypadku

Strony

240-252

Data publikacji on-line

2021-03-30

DOI

10.5603/Hem.2020.0044

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2020;11(4):240-252.

Słowa kluczowe

przewlekła białaczka limfocytowa
CLL
aberracje TP53
delecja 17p
inhibitory kinazy tyrozynowej Brutona
inhibitory BCL2
allogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego

Autorzy

Anna Dąbrowska-Iwanicka
Katarzyna Błachnio
Renata Woroniecka
Grzegorz Rymkiewicz
Jan Walewski

Referencje (40)
 1. Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2020 update on diagnosis, risk stratification and treatment. Am J Hematol. 2019; 94(11): 1266–1287.
 2. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018; 131(25): 2745–2760.
 3. An international prognostic index for patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis of individual patient data. Lancet Oncol. 2016; 17(6): 779–790.
 4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma. Version.2.2021. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cll.pdf (December 3, 2020.).
 5. Gelder Mv, Wreede LCde, Bornhäuser M, et al. Long-term survival of patients with CLL after allogeneic transplantation: a report from the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplant. 2016; 52(3): 372–380.
 6. Gribben JG. How and when I do allogeneic transplant in CLL. Blood. 2018; 132(1): 31–39.
 7. Woroniecka R, Rymkiewicz G, Grygalewicz B, et al. Cytogenetic and flow cytometry evaluation of Richter syndrome reveals MYC, CDKN2A, IGH alterations with loss of CD52, CD62L and increase of CD71 antigen expression as the most frequent recurrent abnormalities. Am J Clin Pathol. 2015; 143(1): 25–35.
 8. Parikh SA, Rabe KG, Kay NE, et al. Chronic lymphocytic leukemia in young (≤ 55 years) patients: a comprehensive analysis of prognostic factors and outcomes. Haematologica. 2014; 99(1): 140–147.
 9. Zenz T, Eichhorst B, Busch R, et al. TP53 mutation and survival in chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2010; 28(29): 4473–4479.
 10. Crombie J, Davids MS. IGHV mutational status testing in chronic lymphocytic leukemia. Am J Hematol. 2017; 92(12): 1393–1397.
 11. Zalcberg I, D'Andrea MG, Monteiro L, et al. Multidisciplinary diagnostics of chronic lymphocytic leukemia: European Research Initiative on CLL — ERIC recommendations. Hematol Transfus Cell Ther. 2020; 42(3): 269–274.
 12. Tsimberidou AM, Keating MJ. Richter syndrome: biology, incidence, and therapeutic strategies. Cancer. 2005; 103(2): 216–228.
 13. Thompson PA, Tam CS, O'Brien SM, et al. Fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab treatment achieves long-term disease-free survival in IGHV-mutated chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2016; 127(3): 303–309.
 14. Fischer K, Bahlo J, Fink AM, et al. Long-term remissions after FCR chemoimmunotherapy in previously untreated patients with CLL: updated results of the CLL8 trial. Blood. 2016; 127(2): 208–215.
 15. Dimier N, Delmar P, Ward C, et al. A model for predicting effect of treatment on progression-free survival using MRD as a surrogate end point in CLL. Blood. 2018; 131(9): 955–962.
 16. O'Brien S, Jones JA, Coutre SE, et al. Ibrutinib for patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia with 17p deletion (RESONATE-17): a phase 2, open-label, multicentre study. Lancet Oncol. 2016; 17(10): 1409–1418.
 17. Brown JR, Hillmen P, O'Brien S, et al. Extended follow-up and impact of high-risk prognostic factors from the phase 3 RESONATE study in patients with previously treated CLL/SLL. Leukemia. 2018; 32(1): 83–91.
 18. Munir T, Brown JR, O'Brien S, et al. Final analysis from RESONATE: Up to six years of follow-up on ibrutinib in patients with previously treated chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma. Am J Hematol. 2019; 94(12): 1353–1363.
 19. Ahn IE, Tian X, Ipe D, et al. Prediction of outcome in patients with chronic lymphocytic leukemia treated with ibrutinib: development and validation of a four-factor prognostic model. J Clin Oncol. 2021; 39(6): 576–585.
 20. Stilgenbauer S, Eichhorst B, Schetelig J, et al. Venetoclax for patients with chronic lymphocytic leukemia with 17p deletion: results from the full population of a phase II pivotal trial. J Clin Oncol. 2018; 36(19): 1973–1980.
 21. Kater AP, Seymour JF, Hillmen P, et al. Fixed duration of venetoclax-rituximab in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia eradicates minimal residual disease and prolongs survival: post-treatment follow-up of the MURANO phase III study. J Clin Oncol. 2019; 37(4): 269–277.
 22. Kater AP, Wu JQ, Kipps T, et al. Venetoclax plus rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia: 4-year results and evaluation of impact of genomic complexity and gene mutations from the MURANO phase III study. J Clin Oncol. 2020; 38(34): 4042–4054.
 23. Eyre TA, Lamanna N, Roeker LE, et al. Comparative analysis of targeted novel therapies in relapsed, refractory chronic lymphocytic leukaemia. Haematologica. 2021; 106(1): 284–287.
 24. Davids MS, Hallek M, Wierda W, et al. Comprehensive safety analysis of venetoclax monotherapy for patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. Clin Cancer Res. 2018; 24(18): 4371–4379.
 25. Roeker LE, Fox CP, Eyre TA, et al. Tumor lysis, adverse events, and dose adjustments in 297 venetoclax-treated CLL patients in routine clinical practice. Clin Cancer Res. 2019; 25(14): 4264–4270.
 26. Kater AP, Seymour JF, Hillmen P, et al. Venetoclax-rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2018; 378(12): 1107–1120.
 27. Wierda WG, Tambaro FP. How I manage CLL with venetoclax-based treatments. Blood. 2020; 135(17): 1421–1427.
 28. Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, et al. ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021; 32(1): 23–33.
 29. Jones JA, Mato AR, Wierda WG, et al. Venetoclax for chronic lymphocytic leukaemia progressing after ibrutinib: an interim analysis of a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2018; 19(1): 65–75.
 30. Roberts AW, Ma S, Kipps TJ, et al. Efficacy of venetoclax in relapsed chronic lymphocytic leukemia is influenced by disease and response variables. Blood. 2019; 134(2): 111–122.
 31. Brown JR, Davids M, Chang J, et al. Outcomes of ibrutinib (Ibr) therapy in Ibr-naïve patients (pts) with chronic lymphocytic leukemia (CLL) progressing after venetoclax (Ven). Blood. 2019; 134(Suppl_1): 4320.
 32. Greil R, Fraser G, Leber B, et al. Efficacy and Safety of Ibrutinib (IBR) after Venetoclax (VEN) Treatment in IBR-Naïve Patients with Relapsed/Refractory (R/R) Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): Follow-up of Patients from the MURANO Study. Blood. 2018; 132(Supplement 1): 5548–5548.
 33. Mato AR, Roeker LE, Jacobs R, et al. Assessment of the efficacy of therapies following venetoclax discontinuation in CLL reveals BTK inhibition as an effective strategy. Clin Cancer Res. 2020; 26(14): 3589–3596.
 34. Kharfan-Dabaja MA, Kumar A, Hamadani M, et al. Clinical practice recommendations for use of allogeneic hematopoietic cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia on behalf of the Guidelines Committee of the American Society for Blood and Marrow Transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2016; 22(12): 2117–2125.
 35. Dreger P, Ghia P, Schetelig J, et al. European Research Initiative on CLL (ERIC) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). High-risk chronic lymphocytic leukemia in the era of pathway inhibitors: integrating molecular and cellular therapies. Blood. 2018; 132(9): 892–902.
 36. Krämer I, Stilgenbauer S, Dietrich S, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for high-risk CLL: 10-year follow-up of the GCLLSG CLL3X trial. Blood. 2017; 130(12): 1477–1480.
 37. Kharfan-Dabaja MA, Moukalled N, Reljic T, et al. Reduced intensity is preferred over myeloablative conditioning allogeneic HCT in chronic lymphocytic leukemia whenever indicated: A systematic review/meta-analysis. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2018; 11(2): 53–64.
 38. Hahn M, Böttcher S, Dietrich S, et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for poor-risk CLL: dissecting immune-modulating strategies for disease eradication and treatment of relapse. Bone Marrow Transplant. 2015; 50(10): 1279–1285.
 39. Roeker LE, Dreger P, Brown JR, et al. Allogeneic stem cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia in the era of novel agents. Blood Adv. Blood Adv. 2020; 25(16): 3977–3989.
 40. van Gorkom G, van Gelder M, Eikema DJ, et al. CLL subcommittee, Chronic Malignancies Working Party of the EBMT. Outcomes of haploidentical stem cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia: a retrospective study on behalf of the chronic malignancies working party of the EBMT. Bone Marrow Transplant. 2018; 53(3): 255–263.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl