Tom 11, Nr 4 (2020)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2021-03-30
Pobierz cytowanie

Kompleks polimaltozy z wodorotlenkiem żelaza w leczeniu niedoboru żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza w okresie ciąży

Ibrahim A. Abdelazim, Mohamed Farghali, Osama O. Amer
DOI: 10.5603/Hem.2020.0041
·
Hematologia 2020;11(4):212-218.

dostęp płatny

Tom 11, Nr 4 (2020)
PRACA ORYGINALNA
Opublikowany online: 2021-03-30

Streszczenie

Wstęp. Niedobór żelaza (ID) i niedokrwistość z niedoboru żelaza (IDA) wiążą się z pogorszeniem funkcji poznawczych i zwiększonym ryzykiem zaburzeń depresyjnych u matki. Ponadto zgłaszano niekorzystne skutki ID i IDA dla noworodków, poród przedwczesny i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu. Celem niniejszego badania była ocena skuteczności polimaltozy wodorotlenku żelazowego (FPM) w leczeniu ID i IDA podczas ciąży. Materiały i metody. Do badania włączono 122 kobiety z ID (ferrytyna < 15 μg/l) i umiarkowaną IDA (hemoglobina 7 i < 10 g/dl) w czasie ciąży. Badane kobiety przyjmowały FPM w tabletkach przez co najmniej 3 miesiące. Stężenia ferrytyny i hemoglobiny, średnią objętość (MCV) krwinek czerwonych (RBC) i średnią masę hemoglobiny (MCH) w RBC przed leczeniem porównano z wartościami po leczeniu. Wyniki. Średnie stężenia ferrytyny i hemoglobiny przed leczeniem istotnie wzrosły z 12,4 ± 5,6 μg/l i 7,8 ± 3,3 g/dl, odpowiednio, do 116,5 ± 6,9 μg/l i 11,1 ± 2,8 g/dl, odpowiednio, 3 miesiące po leczeniu FPM (p = 0,02 i 0,0002 odpowiednio). Ponadto średnie RBC MCV i MCH przed leczeniem istotnie się zwiększyły z 73,5 ± 4,6 fl i 24,2 ± 7,7 pg, odpowiednio, do 94,0 ± 3,8 fl i 31,7 ± 6,3 pg, odpowiednio, 3 miesiące po leczeniu FPM (p = 0,02 i 0,01 odpowiednio). Wniosek. Polimaltoza wodorotlenku żelazowego (Ferose®) jest skuteczną opcją terapeutyczną w leczeniu ID i IDA u kobiet w ciąży, ponieważ lek ten cechują wysoki profil bezpieczeństwa i niewielkie działania niepożądane. Doskonała tolerancja FPM jest ważną zaletą, ponieważ nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych dotyczących stosowania doustnych soli żelaza jest główną przeszkodą w skutecznym leczeniu ID i IDA w okresie ciąży.

Streszczenie

Wstęp. Niedobór żelaza (ID) i niedokrwistość z niedoboru żelaza (IDA) wiążą się z pogorszeniem funkcji poznawczych i zwiększonym ryzykiem zaburzeń depresyjnych u matki. Ponadto zgłaszano niekorzystne skutki ID i IDA dla noworodków, poród przedwczesny i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu. Celem niniejszego badania była ocena skuteczności polimaltozy wodorotlenku żelazowego (FPM) w leczeniu ID i IDA podczas ciąży. Materiały i metody. Do badania włączono 122 kobiety z ID (ferrytyna < 15 μg/l) i umiarkowaną IDA (hemoglobina 7 i < 10 g/dl) w czasie ciąży. Badane kobiety przyjmowały FPM w tabletkach przez co najmniej 3 miesiące. Stężenia ferrytyny i hemoglobiny, średnią objętość (MCV) krwinek czerwonych (RBC) i średnią masę hemoglobiny (MCH) w RBC przed leczeniem porównano z wartościami po leczeniu. Wyniki. Średnie stężenia ferrytyny i hemoglobiny przed leczeniem istotnie wzrosły z 12,4 ± 5,6 μg/l i 7,8 ± 3,3 g/dl, odpowiednio, do 116,5 ± 6,9 μg/l i 11,1 ± 2,8 g/dl, odpowiednio, 3 miesiące po leczeniu FPM (p = 0,02 i 0,0002 odpowiednio). Ponadto średnie RBC MCV i MCH przed leczeniem istotnie się zwiększyły z 73,5 ± 4,6 fl i 24,2 ± 7,7 pg, odpowiednio, do 94,0 ± 3,8 fl i 31,7 ± 6,3 pg, odpowiednio, 3 miesiące po leczeniu FPM (p = 0,02 i 0,01 odpowiednio). Wniosek. Polimaltoza wodorotlenku żelazowego (Ferose®) jest skuteczną opcją terapeutyczną w leczeniu ID i IDA u kobiet w ciąży, ponieważ lek ten cechują wysoki profil bezpieczeństwa i niewielkie działania niepożądane. Doskonała tolerancja FPM jest ważną zaletą, ponieważ nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych dotyczących stosowania doustnych soli żelaza jest główną przeszkodą w skutecznym leczeniu ID i IDA w okresie ciąży.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

kompleks polimaltozy żelazowej, żelazo, niedobór, anemia, ciąża

Informacje o artykule
Tytuł

Kompleks polimaltozy z wodorotlenkiem żelaza w leczeniu niedoboru żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza w okresie ciąży

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 11, Nr 4 (2020)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

212-218

Data publikacji on-line

2021-03-30

DOI

10.5603/Hem.2020.0041

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2020;11(4):212-218.

Słowa kluczowe

kompleks polimaltozy żelazowej
żelazo
niedobór
anemia
ciąża

Autorzy

Ibrahim A. Abdelazim
Mohamed Farghali
Osama O. Amer

Referencje (37)
 1. Api O, Breyman C, Çetiner M, et al. Diagnosis and treatment of iron deficiency anemia during pregnancy and the postpartum period: Iron deficiency anemia working group consensus report. Turk J Obstet Gynecol. 2015; 12(3): 173–181.
 2. World Health Organization. Iron and folate supplementation: standards for maternal and neonatal care. Integrated Management of Pregnancy and Childbirth (IMPAC). Department of Making Pregnancy Safer. WHO, 2007. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/iron_folate_supplementation.pdf (November 10, 2020).
 3. Bothwell TH. Iron requirements in pregnancy and strategies to meet them. Am J Clin Nutr. 2000; 72(1 Suppl): 257S–264S.
 4. Meyron-Holtz EG, Moshe-Belizowski S, Cohen LA. A possible role for secreted ferritin in tissue iron distribution. J Neural Transm (Vienna). 2011; 118(3): 337–347.
 5. Khalafallah AA, Dennis AE. Iron deficiency anaemia in pregnancy and postpartum: pathophysiology and effect of oral versus intravenous iron therapy. J Pregnancy. 2012; 2012: 630519.
 6. Stafford I, Dildy GA, Clark SL, et al. Visually estimated and calculated blood loss in vaginal and cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2008; 199(5): 519.e1–519.e7.
 7. Breymann C, Bian XM, Blanco-Capito LR, et al. Expert recommendations for the diagnosis and treatment of iron-deficiency anemia during pregnancy and the postpartum period in the Asia-Pacific region. J Perinat Med. 2011; 39(2): 113–121.
 8. Kalaivani K. Prevalence & consequences of anaemia in pregnancy. Indian J Med Res. 2009; 130(5): 627–633.
 9. Shafi D, Purandare SV, Sathe AV. Iron deficiency anemia in pregnancy: intravenous versus oral route. J Obstet Gynaecol India. 2012; 62(3): 317–321.
 10. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 95: anemia in pregnancy. Obstet Gynecol. 2008; 112(1): 201–207.
 11. Abdelazim IA, Abu-Faza M, Bou Hamdan S. Intravenous iron saccharate infusion for treatment of iron deficiency anemia before labor. ARC Journal of Gynecology and Obstetrics. 2016; 1(3): 16–20.
 12. Froessler B, Gajic T, Dekker G, et al. Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose in pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2018; 298(1): 75–82.
 13. Roberts CL, Nippita T. International caesarean section rates: the rising tide. Lancet Glob Health. 2015; 3(5): e241–e242.
 14. Patterson JA, Roberts CL, Isbister JP, et al. What factors contribute to hospital variation in obstetric transfusion rates? Vox Sang. 2015; 108(1): 37–45.
 15. Froessler B, Palm P, Weber I, et al. The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial. Ann Surg. 2016; 264(1): 41–46.
 16. Scientific Opinion on the safety of heme iron (blood peptonates) for the proposed uses as a source of iron added for nutritional purposes to foods for the general population, including food supplements. EFSA Journal. 2010; 8(4): 1585.
 17. Pavord S, Myers B, Robinson S, et al. British Committee for Standards in Haematology. UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy. Br J Haematol. 2012; 156(5): 588–600.
 18. Johnson-Wimbley TD, Graham DY. Diagnosis and management of iron deficiency anemia in the 21st century. Therap Adv Gastroenterol. 2011; 4(3): 177–184.
 19. Abdelazim IA, Abu-Faza M, Shikanova S, et al. Heme-bound iron in treatment of pregnancy-associated iron deficiency anemia. J Family Med Prim Care. 2018; 7(6): 1434–1438.
 20. Radhika AG, Sharma AK, Perumal V, et al. Parenteral versus oral iron for treatment of iron deficiency anaemia during pregnancy and post-partum: a systematic review. J Obstet Gynaecol India. 2019; 69(1): 13–24.
 21. Gupta A, Manaktala U, Rathore AM. A randomised controlled trial to compare intravenous iron sucrose and oral iron in treatment of iron deficiency anemia in pregnancy. Indian J Hematol Blood Transfus. 2014; 30(2): 120–125.
 22. Toblli JE, Brignoli R. Iron(III)-hydroxide polymaltose complex in iron deficiency anemia / review and meta-analysis. Arzneimittelforschung. 2007; 57(6A): 431–438.
 23. Geisser P. Safety and efficacy of iron(III)-hydroxide polymaltose complex / a review of over 25 years experience. Arzneimittelforschung. 2007; 57(6A): 439–452.
 24. Ortiz R, Toblli JE, Romero JD, et al. Efficacy and safety of oral iron(III) polymaltose complex versus ferrous sulfate in pregnant women with iron-deficiency anemia: a multicenter, randomized, controlled study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011; 24(11): 1347–1352.
 25. Ferric polymaltose complex (Ferose) in treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with pregnancy. http://www.ANZCTR.org.au/ACTRN12619000230156.aspx (November 10, 2020).
 26. Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: evaluation and management. Am Fam Physician. 2013; 87(2): 98–104.
 27. Abdelazim IA, Nusair B, Svetlana S, et al. Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose in pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2018; 298(6): 1231–1232.
 28. Kanshaiym S, Abdelazim IA, Starchenko T, et al. Effect of intravenous iron sucrose on hemoglobin level, when administered in a standard dose, to anemic pregnant women in rural Northern India. J Family Med Prim Care. 2019; 8(2): 769–770.
 29. Kanshaiym S, Zhurabekova G, Abdelazim IA, et al. Intravenous ferric carboxymaltose for the treatment of iron deficiency anemia: Letter to Editor. Hematol Transfus Cell Ther. 2020; 42(1): 98–99.
 30. Geisser P, Burckhardt S. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of iron preparations. Pharmaceutics. 2011; 3(1): 12–33.
 31. Yee J, Besarab A. Iron sucrose: the oldest iron therapy becomes new. Am J Kidney Dis. 2002; 40(6): 1111–1121.
 32. Teucher B, Olivares M, Cori H. Enhancers of iron absorption: ascorbic acid and other organic acids. Int J Vitam Nutr Res. 2004; 74(6): 403–419.
 33. Alleyne M, Horne MK, Miller JL. Individualized treatment for iron-deficiency anemia in adults. Am J Med. 2008; 121(11): 943–948.
 34. Yasmeen S, Aktar N, Azim E, et al. Iron polymaltose complex in the treatment of iron deficiency anemia in pregnancy . Mymensingh Med J. 2016; 25(3): 506–513.
 35. Saha L, Pandhi P, Gopalan S, et al. Comparison of efficacy, tolerability, and cost of iron polymaltose complex with ferrous sulphate in the treatment of iron deficiency anemia in pregnant women. MedGenMed. 2007; 9(1): 1.
 36. Al-Momen AK, Al-Meshari A, Al-Nuaim L, et al. Intravenous iron sucrose complex in the treatment of iron deficiency anemia during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996; 69(2): 121–124.
 37. Toblli JE, Cao G, Angerosa M. Ferrous sulfate, but not iron polymaltose complex, aggravates local and systemic inflammation and oxidative stress in dextran sodium sulfate-induced colitis in rats. Drug Des Devel Ther. 2015; 9: 2585–2597.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl