Tom 11, Nr 1 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-06-30
Pobierz cytowanie

Czy zastosowanie autologicznych preparatów krwiopochodnych będzie złotym standardem w różnych specjalizacjach medycyny XXI wieku?

Jacek Nowak, Marcin Adamiec, Bartłomiej Iwańczyk, Maciej Czerniuk
DOI: 10.5603/Hem.2020.0002
·
Hematologia 2020;11(1):22-29.

dostęp płatny

Tom 11, Nr 1 (2020)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2020-06-30

Streszczenie

Korzystny wpływ zastosowania koncentratów płytkowych sprawia, iż ich zastosowanie obejmuje większość dziedzin zabiegowych w medycynie. Dotychczas najczęściej stosowana była pierwsza generacja tego autogenicznego materiału - osocze bogatopłytkowe. Wyjątkiem były dziedziny stomatologii - chirurgia stomatologiczna, szczękowo-twarzowa, periodontologiczna oraz implantologia, gdzie od początku większe zastosowanie znajdowała fibryna bogatopłytkowa (Platelet Rich Fibrin, PRF). Jednak widoczna jest zmieniająca się tendencja również na innych polach medycyny, gdzie coraz większe znaczenie zyskuje PRF. Niezmiernie ważna jest przyczyna zastosowania koncentratów płytkowych oraz umiejętność dopasowania ich rodzaju do konkretnego zabiegu chirurgicznego, ze względu na różne właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne. W niniejszym artykule przedstawione zostanie zastosowanie krwiopochodnych materiałów autologicznych. Mnogości potencjalnych zastosowań w medycynie świadczy o uniwersalności, minimalnym ryzyku powikłań związanych z zastosowaniem koncentratów płytkowych, a przede wszystkim – poprawie wszelkich parametrów dotyczących gojenia, regeneracji tkanek czy zapobieganiu występowania powikłań po zabiegach chirurgicznych. Niewątpliwie zakres wskazań do stosowania omawianych preparatów będzie się zwiększał, a protokoły ich otrzymywania będą ulepszane.

Streszczenie

Korzystny wpływ zastosowania koncentratów płytkowych sprawia, iż ich zastosowanie obejmuje większość dziedzin zabiegowych w medycynie. Dotychczas najczęściej stosowana była pierwsza generacja tego autogenicznego materiału - osocze bogatopłytkowe. Wyjątkiem były dziedziny stomatologii - chirurgia stomatologiczna, szczękowo-twarzowa, periodontologiczna oraz implantologia, gdzie od początku większe zastosowanie znajdowała fibryna bogatopłytkowa (Platelet Rich Fibrin, PRF). Jednak widoczna jest zmieniająca się tendencja również na innych polach medycyny, gdzie coraz większe znaczenie zyskuje PRF. Niezmiernie ważna jest przyczyna zastosowania koncentratów płytkowych oraz umiejętność dopasowania ich rodzaju do konkretnego zabiegu chirurgicznego, ze względu na różne właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne. W niniejszym artykule przedstawione zostanie zastosowanie krwiopochodnych materiałów autologicznych. Mnogości potencjalnych zastosowań w medycynie świadczy o uniwersalności, minimalnym ryzyku powikłań związanych z zastosowaniem koncentratów płytkowych, a przede wszystkim – poprawie wszelkich parametrów dotyczących gojenia, regeneracji tkanek czy zapobieganiu występowania powikłań po zabiegach chirurgicznych. Niewątpliwie zakres wskazań do stosowania omawianych preparatów będzie się zwiększał, a protokoły ich otrzymywania będą ulepszane.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

Preparaty krwiopochodne; fibryna bogatopłytkowa; osocze bogatopłytkowe; implantologia; ortopedia; okulistyka; medycyna estetyczna

Informacje o artykule
Tytuł

Czy zastosowanie autologicznych preparatów krwiopochodnych będzie złotym standardem w różnych specjalizacjach medycyny XXI wieku?

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 11, Nr 1 (2020)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

22-29

Data publikacji on-line

2020-06-30

DOI

10.5603/Hem.2020.0002

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2020;11(1):22-29.

Słowa kluczowe

Preparaty krwiopochodne
fibryna bogatopłytkowa
osocze bogatopłytkowe
implantologia
ortopedia
okulistyka
medycyna estetyczna

Autorzy

Jacek Nowak
Marcin Adamiec
Bartłomiej Iwańczyk
Maciej Czerniuk

Referencje (73)
 1. Jameson CA. Autologous platelet concentrate for the production of platelet gel. Laboratory Medicine. 2007; 38(1): 39–42.
 2. Whitman DH, Berry R, Green D. Platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with applications in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg. 1997; 55(11): 1294–1299.
 3. Nugraha HK, Muljanti M, Hernaningsih Y, et al. Platelet rich plasma preparation protocols: a preliminary study. Infect Dis Trop Med. 2012; 3(2): 104–107.
 4. Chmielewska MCK, Iwańczyk B, Wojtowicz A. Możliwości zastosowania PRP i PRF w sterowanej regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Dental Tribune 2014. https://pl.dental-tribune.com/news/mozliwosci-zastosowania-prp-i-prf-w-sterowanej-regeneracji-tkanek-w-chirurgii-stomatologicznej/ (February 3, 2020).
 5. Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part V: histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 101(3): 299–303.
 6. Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part IV: clinical effects on tissue healing. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 101(3): e56–e60.
 7. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part II: platelet-related biologic features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 101(3): e45–e50.
 8. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part III: leucocyte activation: a new feature for platelet concentrates? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 101(3): e51–e55.
 9. Su CY, Kuo YaPo, Tseng YuH, et al. In vitro release of growth factors from platelet-rich fibrin (PRF): a proposal to optimize the clinical applications of PRF. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 108(1): 56–61.
 10. Dohan Ehrenfest DM, de Peppo GM, Doglioli P, et al. Slow release of growth factors and thrombospondin-1 in Choukroun's platelet-rich fibrin (PRF): a gold standard to achieve for all surgical platelet concentrates technologies. Growth Factors. 2009; 27(1): 63–69.
 11. Dohan Ehrenfest DM, Bielecki T, Jimbo R, et al. Do the fibrin architecture and leukocyte content influence the growth factor release of platelet concentrates? An evidence-based answer comparing a pure platelet-rich plasma (P-PRP) gel and a leukocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). Curr Pharm Biotechnol. 2012; 13(7): 1145–1152.
 12. Kang YH, Jeon SH, Park JY, et al. Platelet-rich fibrin is a Bioscaffold and reservoir of growth factors for tissue regeneration. Tissue Eng Part A. 2011; 17(3-4): 349–359.
 13. Lundquist R, Dziegiel MH, Agren MS. Bioactivity and stability of endogenous fibrogenic factors in platelet-rich fibrin. Wound Repair Regen. 2008; 16(3): 356–363.
 14. Kobayashi E, Flückiger L, Fujioka-Kobayashi M, et al. Comparative release of growth factors from PRP, PRF, and advanced-PRF. Clin Oral Investig. 2016; 20(9): 2353–2360.
 15. Nishimoto S, Fujita K, Sotsuka Y, et al. Growth factor measurement and histological analysis in platelet rich fibrin: a pilot study. J Maxillofac Oral Surg. 2015; 14(4): 907–913.
 16. Takeda Y, Katsutoshi K, Matsuzaka K, et al. The effect of concentrated growth factor on rat bone marrow cells in vitro and on calvarial bone healing in vivo. Int J Oral Maxillofac Implants. 2015; 30(5): 1187–1196.
 17. Masuki H, Okudera T, Watanebe T, et al. Growth factor and pro-inflammatory cytokine contents in platelet-rich plasma (PRP), plasma rich in growth factors (PRGF), advanced platelet-rich fibrin (A-PRF), and concentrated growth factors (CGF). Int J Implant Dent. 2016; 2(1): 19.
 18. Dohan Ehrenfest DM, Diss A, Odin G, et al. In vitro effects of Choukroun's PRF (platelet-rich fibrin) on human gingival fibroblasts, dermal prekeratinocytes, preadipocytes, and maxillofacial osteoblasts in primary cultures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 108(3): 341–352.
 19. He L, Lin Ye, Hu X, et al. A comparative study of platelet-rich fibrin (PRF) and platelet-rich plasma (PRP) on the effect of proliferation and differentiation of rat osteoblasts in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 108(5): 707–713.
 20. Kobayashi E, Flückiger L, Fujioka-Kobayashi M, et al. Comparative release of growth factors from PRP, PRF, and advanced-PRF. Clin Oral Investig. 2016; 20(9): 2353–2360.
 21. Giannini S, Cielo A, Bonanome L, et al. Comparison between PRP, PRGF and PRF: lights and shadows in three similar but different protocols. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015; 19(6): 927–930.
 22. Murray PE. Platelet-rich plasma and patelet-rich fibrin can induce apical closure more frequently than blood-clot revascularization for the regeneration of immature permanent teeth: a meta-analysis of clinical efficacy. Front Bioeng Biotechnol. 2018; 6: 139.
 23. Ulusoy AT, Turedi I, Cimen M, et al. Evaluation of blood clot, platelet-rich plasma, platelet-rich fibrin, and platelet pellet as scaffolds in regenerative endodontic treatment: a prospective randomized trial. J Endod. 2019; 45(5): 560–566.
 24. Patidar S, Kalra N, Khatri A, et al. Clinical and radiographic comparison of platelet-rich fibrin and mineral trioxide aggregate as pulpotomy agents in primary molars. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2017; 35(4): 367–373.
 25. Nageh M, Ahmed GM, El-Baz AA. Assessment of regaining pulp sensibility in mature necrotic teeth using a modified revascularization technique with platelet-rich fibrin: a clinical study. J Endod. 2018; 44(10): 1526–1533.
 26. Zhou R, Wang Y, Chen Y, et al. Radiographic, hstologic, and biomechanical evaluation of combined application of platelet-rich fibrin with blood clot in regenerative endodontics. J Endod. 2017; 43(12): 2034–2040.
 27. Singh S, Singh A, Singh S, et al. Application of PRF in surgical management of periapical lesions. Natl J Maxillofac Surg. 2013; 4(1): 94–99.
 28. Bambal D, Manwar NU, Chandak M, et al. A comparative evaluation of the healing ability of bilateral periapical lesions treated with and without the use of platelet-rich fibrin. Todays FDA. 2012; 24(6): 54–57.
 29. Romesh SAP, Himanshi Y, Nitesh M, et al. Bone augmentation with sticky bone and platelet-rich fibrin by ridge-split technique and nasal floor engagement for immediate loading of dental implant after extracting impacted canine. Natl J Maxillofac Surg. 2019; 10(1): 98–101.
 30. Aprajita B. Guided bone regeneration using a platelet-rich fibrin membrane and sticky bone graft along with implant placement in maxillary anterior region: a case report. J Adv Med Dental Sci Res. 2018; 6(5): 2.
 31. Toffler M. Guided bone regeneration (GBR) using cortical bone pins in combination with leukocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). Compend Contin Educ Dent. 2014; 35(3): 192–198.
 32. Cortese A, Pantaleo G, Amato M, et al. Platelet-rich fbrin (PRF) in implants dentistry in combination with new bone regenerative fapless technique: evolution of the technique and final results. Open Med (Wars). 2017; 12: 24–32.
 33. Toffler M, Toscano N, Holtzclaw D. Osteotome-mediated sinus floor elevation using only platelet-rich fibrin: an early report on 110 patients. Implant Dent. 2010; 19(5): 447–456.
 34. Tajima N, Ohba S, Sawase T, et al. Evaluation of sinus floor augmentation with simultaneous implant placement using platelet-rich fibrin as sole grafting material. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013; 28(1): 77–83.
 35. Öncü E, Kaymaz E. Assessment of the effectiveness of platelet rich fibrin in the treatment of Schneiderian membrane perforation. Clin Implant Dent Relat Res. 2017; 19(6): 1009–1014.
 36. Al-Juboori MJ, Al-Attas MA, Magno Filho LC. Treatment of chronic oroantral fistula with platelet-rich fibrin clot and collagen membrane: a case report. Clin Cosmet Investig Dent. 2018; 10: 245–249.
 37. Hancı M, Karamese M, Tosun Z, et al. Intra-articular platelet-rich plasma injection for the treatment of temporomandibular disorders and a comparison with arthrocentesis. J Craniomaxillofac Surg. 2015; 43(1): 162–166.
 38. Albilia JB, Herrera-Vizcaino C, Weisleder H, et al. Liquid platelet-rich fibrin injections as a treatment adjunct for painful temporomandibular joints: preliminary results. Cranio. 2018 [Epub ahead of print]: 1–13.
 39. Rasmussen J, Ruggeri C, Ciraolo C, et al. Application of fibrin rich in leukocytes and platelets in the reconstruction of endoscopic approaches to the skull base. World Neurosurg. 2018; 118: 32–41.
 40. Elkahwagi M, Elokda M, Elghannam D, et al. Role of autologous platelet-rich fibrin in relocation pharyngoplasty for obstructive sleep apnoea. Int J Oral Maxillofac Surg. 2020; 49(2): 200–206.
 41. Garin P, Mullier F, Gheldof D, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): an autologous packing material for middle ear microsurgery. B-ENT. 2014; 10(1): 27–34.
 42. Ehrenfest DMD, Andia I, Zumstein MA, et al. Classification of platelet concentrates (patelet-rich plasma-PRP, platelet-rich fibrin-PRF) for topical and infiltrative use in orthopedic and sports medicine: current consensus, clinical implications and perspectives. Muscle Ligaments and Tendons Journal. 2019; 04(01): 03.
 43. Alviti F, Gurzì M, Santilli V, et al. Achilles tendon open surgical treatment with platelet-rich fibrin matrix augmentation: biomechanical evaluation. J Foot Ankle Surg. 2017; 56(3): 581–585.
 44. Dietrich F, L Duré G, P Klein C, et al. Platelet-rich fibrin promotes an accelerated healing of Achilles tendon when compared to platelet-rich plasma in rat. World J Plast Surg. 2015; 4(2): 101–109.
 45. Antuña S, Barco R, Martínez Diez JM, et al. Platelet-rich fibrin in arthroscopic repair of massive rotator cuff tears: a prospective randomized pilot clinical trial. Acta Orthop Belg. 2013; 79(1): 25–30.
 46. Hurley ET, Lim Fat D, Moran CJ, et al. The efficacy of platelet-rich plasma and platelet-rich fibrin in arthroscopic rotator cuff repair: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Sports Med. 2019; 47(3): 753–761.
 47. Mao XH, Zhan YJ. The efficacy and safety of platelet-rich fibrin for rotator cuff tears: a meta-analysis. J Orthop Surg Res. 2018; 13(1): 202.
 48. Grecu AF, Reclaru L, Ardelean LC, et al. Platelet-rich fibrin and its emerging therapeutic benefits for musculoskeletal injury treatment. Medicina (Kaunas). 2019; 55(5).
 49. Chien CS, Ho HO, Liang YC, et al. Incorporation of exudates of human platelet-rich fibrin gel in biodegradable fibrin scaffolds for tissue engineering of cartilage. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2012; 100(4): 948–955.
 50. Cieslik-Bielecka A, Choukroun J, Odin G, et al. L-PRP/L-PRF in esthetic plastic surgery, regenerative medicine of the skin and chronic wounds. Curr Pharm Biotechnol. 2012; 13(7): 1266–1277.
 51. Crisci A, Marotta G, Licito A, et al. Use of leukocyte platelet (L-PRF) rich fibrin in diabetic foot ulcer with osteomyelitis (three clinical cases report). Diseases. 2018; 6(2).
 52. Tsai HC, Chang GRL, Fan HC, et al. A mini-pig model for evaluating the efficacy of autologous platelet patches on induced acute full thickness wound healing. BMC Vet Res. 2019; 15(1): 191.
 53. Zhang S, Cao D, Xie J, et al. Platelet-rich fibrin as an alternative adjunct to tendon-exposed wound healing: A randomized controlled clinical trial. Burns. 2019; 45(5): 1152–1157.
 54. Yu Y, Shen J, Fang G, et al. Use of autologous platelet rich fibrin-based bioactive membrane in pressure ulcer healing in rats. J Wound Care. 2019; 28(Sup4): S23–S30.
 55. Pinto NR, Ubilla M, Zamora Y, et al. Leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF) as a regenerative medicine strategy for the treatment of refractory leg ulcers: a prospective cohort study. Platelets. 2018; 29(5): 468–475.
 56. Passaretti F, Tia M, D'Esposito V, et al. Growth-promoting action and growth factor release by different platelet derivatives. Platelets. 2014; 25(4): 252–256.
 57. Alser OH, Goutos I. The evidence behind the use of platelet-rich plasma (PRP) in scar management: a literature review. Scars Burn Heal. 2018; 4: 2059513118808773.
 58. Elghblawi E. Platelet-rich plasma, the ultimate secret for youthful skin elixir and hair growth triggering. J Cosmet Dermatol. 2018; 17(3): 423–430.
 59. Gawdat HI, Tawdy AM, Hegazy RA, et al. Autologous platelet-rich plasma versus readymade growth factors in skin rejuvenation: A split face study. J Cosmet Dermatol. 2017; 16(2): 258–264.
 60. Ariyati N, Handono K, Nurdiana N, et al. What is the best degree of hyaluronic acid crosslinking in increasing growth factors level of platelet-rich fibrin lysate? J Stem Cells Regen Med. 2019; 15(1): 3–7.
 61. Qu Q, Shi P, Yi Y, et al. Efficacy of platelet-rich plasma for treating androgenic alopecia of varying grades. Clin Drug Investig. 2019; 39(9): 865–872.
 62. Mao G, Zhang G, Fan W. Platelet-rich plasma for treating androgenic alopecia: a systematic review. Aesthetic Plast Surg. 2019; 43(5): 1326–1336.
 63. Lotti T, Goren A, Verner I, et al. Platelet rich plasma in androgenetic alopecia: a systematic review. Dermatol Ther. 2019; 32(3): e12837.
 64. Khademi F, Tehranchinia Z, Abdollahimajd F, et al. The effect of platelet rich plasma on hair regrowth in patients with alopecia areata totalis: A clinical pilot study. Dermatol Ther. 2019; 32(4): e12989.
 65. Orliac S, Serfaty JM, Perozziello A, et al. Efficacy of subcutaneous injection of platelet-rich plasma in alopecia: a clinical and histological pilot study on a rat model with a six-month long-term follow-up experience. J Cosmet Dermatol. 2018; 17(2): 214–219.
 66. Keyhan SO, Hemmat S, Badri AA, et al. Use of platelet-rich fibrin and platelet-rich plasma in combination with fat graft: which is more effective during facial lipostructure? J Oral Maxillofac Surg. 2013; 71(3): 610–621.
 67. Gorlero F, Glorio M, Lorenzi P, et al. New approach in vaginal prolapse repair: mini-invasive surgery associated with application of platelet-rich fibrin. Int Urogynecol J. 2012; 23(6): 715–722.
 68. Soyer T, Ayva Ş, Boybeyi Ö, et al. The effect of platelet rich fibrin on growth factor levels in urethral repair. J Pediatr Surg. 2013; 48(12): 2545–2549.
 69. Soyer T, Çakmak M, Aslan MK, et al. Use of autologous platelet rich fibrin in urethracutaneous fistula repair: preliminary report. Int Wound J. 2013; 10(3): 345–347.
 70. Cakmak HB, Dereli Can G, Can ME, et al. A novel graft option after pterygium excision: platelet-rich fibrin for conjunctivoplasty. Eye (Lond). 2017; 31(11): 1606–1612.
 71. Can ME, Dereli Can G, Cagil N, et al. Urgent therapeutic grafting of platelet-rich fibrin membrane in descemetocele. Cornea. 2016; 35(9): 1245–1249.
 72. Sun CK, Zhen YY, Leu S, et al. Direct implantation versus platelet-rich fibrin-embedded adipose-derived mesenchymal stem cells in treating rat acute myocardial infarction. Int J Cardiol. 2014; 173(3): 410–423.
 73. Chen YL, Sun CK, Tsai TH, et al. Adipose-derived mesenchymal stem cells embedded in platelet-rich fibrin scaffolds promote angiogenesis, preserve heart function, and reduce left ventricular remodeling in rat acute myocardial infarction. Am J Transl Res. 2015; 7(5): 781–803.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl