dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2018)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2018-10-17
Pobierz cytowanie

Doksycyklina w terapii amyloidozy układowej z zajęciem serca

Justyna Łyczkowska-Piotrowska, Aleksander Salomon-Perzyński, Agnieszka Końska, Krzysztof Jamroziak
DOI: 10.5603/Hem.2018.0027
·
Hematologia 2018;9(3):202-207.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2018)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2018-10-17

Streszczenie

W leczeniu chorych na amyloidozy układowe dominują obecnie strategie ukierunkowane na zmniejszenie produkcji białek prekursorowych amyloidu. Takie podejście jest między innymi reprezentowane przez stosowanie chemioterapii w amyloidozie łańcuchów lekkich (amyloidozie AL) lub transplantację wątroby czy próby supresji ekspresji genu transtyretyny u chorych na amyloidozy transtyretynowe (ATTR). Ostatnio jednak coraz aktywniej są rozwijane terapie służące ograniczeniu powstawania amyloidu z krążących prekursorów lub eliminacji już uformowanych depozytów amyloidowych. Do tej grupy metod można zaliczyć przewlekłe stosowanie doksycykliny, powszechnie znanego antybiotyku bakteriostatycznego z grupy tetracyklin. W badaniach przedklinicznych wykazano, że potencjał antyamyloidogenny doksycykliny w amyloidozie AL polega zarówno na interferencji w proces amyloidogenezy, jak i destrukcji depozytów amyloidowych. Kliniczne badania retrospektywne wskazują, że doksycyklina stosowana wraz ze standardową chemioterapią poprawia rokowanie u chorych na amyloidozę AL z zajęciem serca, którzy stanowią najgorzej rokującą grupę pacjentów, zachowując przy tym korzystny profil bezpieczeństwa terapii. Z kolei wydaje się, że w ATTR doksycyklina stablizuje przebieg kliniczny choroby. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego roli doksycykliny w leczeniu chorych na amyloidozy układowe.

Streszczenie

W leczeniu chorych na amyloidozy układowe dominują obecnie strategie ukierunkowane na zmniejszenie produkcji białek prekursorowych amyloidu. Takie podejście jest między innymi reprezentowane przez stosowanie chemioterapii w amyloidozie łańcuchów lekkich (amyloidozie AL) lub transplantację wątroby czy próby supresji ekspresji genu transtyretyny u chorych na amyloidozy transtyretynowe (ATTR). Ostatnio jednak coraz aktywniej są rozwijane terapie służące ograniczeniu powstawania amyloidu z krążących prekursorów lub eliminacji już uformowanych depozytów amyloidowych. Do tej grupy metod można zaliczyć przewlekłe stosowanie doksycykliny, powszechnie znanego antybiotyku bakteriostatycznego z grupy tetracyklin. W badaniach przedklinicznych wykazano, że potencjał antyamyloidogenny doksycykliny w amyloidozie AL polega zarówno na interferencji w proces amyloidogenezy, jak i destrukcji depozytów amyloidowych. Kliniczne badania retrospektywne wskazują, że doksycyklina stosowana wraz ze standardową chemioterapią poprawia rokowanie u chorych na amyloidozę AL z zajęciem serca, którzy stanowią najgorzej rokującą grupę pacjentów, zachowując przy tym korzystny profil bezpieczeństwa terapii. Z kolei wydaje się, że w ATTR doksycyklina stablizuje przebieg kliniczny choroby. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego roli doksycykliny w leczeniu chorych na amyloidozy układowe.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

amyloidoza łańcuchów lekkich; amyloidoza serca; amyloidoza transtyretynowa; doksycyklina

Informacje o artykule
Tytuł

Doksycyklina w terapii amyloidozy układowej z zajęciem serca

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 9, Nr 3 (2018)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

202-207

Data publikacji on-line

2018-10-17

DOI

10.5603/Hem.2018.0027

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2018;9(3):202-207.

Słowa kluczowe

amyloidoza łańcuchów lekkich
amyloidoza serca
amyloidoza transtyretynowa
doksycyklina

Autorzy

Justyna Łyczkowska-Piotrowska
Aleksander Salomon-Perzyński
Agnieszka Końska
Krzysztof Jamroziak

Referencje (40)
 1. Milani P, Merlini G, Palladini G. Novel Therapies in Light Chain Amyloidosis. Kidney Int Rep. 2018; 3(3): 530–541.
 2. Westermark P, Benson MD, Buxbaum JN, et al. Nomenclature Committee of the International Society of Amyloidosis. Amyloid: toward terminology clarification. Report from the Nomenclature Committee of the International Society of Amyloidosis. Amyloid. 2005; 12(1): 1–4.
 3. Zhang C, Huang X, Li J. Light chain amyloidosis: Where are the light chains from and how they play their pathogenic role? Blood Rev. 2017; 31(4): 261–270.
 4. Quock TP, Yan T, Chang E, et al. Epidemiology of AL amyloidosis: a real-world study using US claims data. Blood Adv. 2018; 2(10): 1046–1053.
 5. Milani P, Merlini G, Palladini G. Light Chain Amyloidosis. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2018; 10(1): e2018022.
 6. Palladini G, Merlini G. What is new in diagnosis and management of light chain amyloidosis? Blood. 2016; 128(2): 159–168.
 7. Ton VK, Mukherjee M, Judge DP. Transthyretin cardiac amyloidosis: pathogenesis, treatments, and emerging role in heart failure with preserved ejection fraction. Clin Med Insights Cardiol. 2014; 8(Suppl 1): 39–44.
 8. Hemminki K, Li X, Försti A, et al. Incidence and survival in non-hereditary amyloidosis in Sweden. BMC Public Health. 2012; 12: 974.
 9. Rocha A, Lobato L, Lobato L, et al. Transthyretin amyloidosis and the kidney. Clin J Am Soc Nephrol. 2012; 7(8): 1337–1346.
 10. Hörnsten R, Pennlert J, Wiklund U, et al. Heart complications in familial transthyretin amyloidosis: impact of age and gender. Amyloid. 2010; 17(2): 63–68.
 11. Dispenzieri A, Buadi F, Kumar SK, et al. Treatment of Immunoglobulin Light Chain Amyloidosis: Mayo Stratification of Myeloma and Risk-Adapted Therapy (mSMART) Consensus Statement. Mayo Clin Proc. 2015; 90(8): 1054–1081.
 12. Gavriatopoulou M, Musto P, Caers Jo, et al. European myeloma network recommendations on diagnosis and management of patients with rare plasma cell dyscrasias. Leukemia. 2018; 32(9): 1883–1898.
 13. Guan J, Mishra S, Falk RH, et al. Current perspectives on cardiac amyloidosis. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2012; 302(3): H544–H552.
 14. Dahm CN, Cornell RF, Lenihan DJ. Advances in Treatment of Cardiac Amyloid. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2018; 20(5): 37.
 15. Dispenzieri A, Gertz M, Kyle R, et al. Serum Cardiac Troponins and N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide: A Staging System for Primary Systemic Amyloidosis. Journal of Clinical Oncology. 2004; 22(18): 3751–3757.
 16. Wechalekar AD, Schonland SO, Kastritis E, et al. A European collaborative study of treatment outcomes in 346 patients with cardiac stage III AL amyloidosis. Blood. 2013; 121(17): 3420–3427.
 17. Dubrey SW, Cha K, Anderson J, et al. The clinical features of immunoglobulin light-chain (AL) amyloidosis with heart involvement. QJM. 1998; 91(2): 141–157.
 18. Rapezzi C, Merlini G, Quarta CC, et al. Systemic cardiac amyloidoses: disease profiles and clinical courses of the 3 main types. Circulation. 2009; 120(13): 1203–1212.
 19. Ng B, Connors LH, Davidoff R, et al. Senile systemic amyloidosis presenting with heart failure: a comparison with light chain-associated amyloidosis. Arch Intern Med. 2005; 165(12): 1425–1429.
 20. Falk RH, Alexander KM, Liao R, et al. AL (Light-Chain) Cardiac Amyloidosis: A Review of Diagnosis and Therapy. J Am Coll Cardiol. 2016; 68(12): 1323–1341.
 21. Mishra S, Guan J, Plovie E, et al. Human amyloidogenic light chain proteins result in cardiac dysfunction, cell death, and early mortality in zebrafish. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2013; 305(1): H95–H103.
 22. Lavatelli F, Imperlini E, Orrù S, et al. Novel mitochondrial protein interactors of immunoglobulin light chains causing heart amyloidosis. FASEB J. 2015; 29(11): 4614–4628.
 23. Oberti L, Rognoni P, Barbiroli A, et al. Concurrent structural and biophysical traits link with immunoglobulin light chains amyloid propensity. Sci Rep. 2017; 7(1): 16809.
 24. Havens MA, Hastings ML. Splice-switching antisense oligonucleotides as therapeutic drugs. Nucleic Acids Res. 2016; 44(14): 6549–6563.
 25. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018; 379(11): 1007–1016.
 26. Edwards CV, Gould J, Langer AL, et al. Final analysis of the phase 1a/b study of chimeric fibril-reactive mono-clonaL ANTIBODY 11-1F4 in patients with relapsed or refractory AL amyloidosis. Am Soc Hematol. 2017; 130(Suppl 1): 509.
 27. Wechalekar AD, Whelan C. Encouraging impact of doxycycline on early mortality in cardiac light chain (AL) amyloidosis. Blood Cancer J. 2017; 7(3): e546.
 28. Salomon-Perzyński A, Końska A, Puła B. Jak leczyć pacjenta z nowo rozpoznaną amyloidozą łańcuchów lekkich pośredniego ryzyka? Rola doksycykliny w terapii amyloidozy z zajęciem serca. Hematologia. 2018; 9(3): XX–XX, doi: 10. Hem. 2018; 9(3): 26.
 29. Obici L, Cortese A, Lozza A, et al. Doxycycline plus tauroursodeoxycholic acid for transthyretin amyloidosis: a phase II study. Amyloid. 2012; 19(Suppl 1): 34–36.
 30. Ward JE, Ren R, Toraldo G, et al. Doxycycline reduces fibril formation in a transgenic mouse model of AL amyloidosis. Blood. 2011; 118(25): 6610–6617.
 31. Hata H, Sugimoto T, Ueda M, et al. Amyloid Fibril Formation of Immunoglobulin Light Chain Peptide from IHC-Negative AL Amyloidosis and Its Inhibition By Doxycycline and Epigallocatechin. Blood. 2017; 130(Suppl 1): 5331.
 32. Diomede L, Rognoni P, Lavatelli F, et al. A Caenorhabditis elegans-based assay recognizes immunoglobulin light chains causing heart amyloidosis. Blood. 2014; 123(23): 3543–3552.
 33. Cardoso I, Saraiva MJ. Doxycycline disrupts transthyretin amyloid: evidence from studies in a FAP transgenic mice model. FASEB J. 2006; 20(2): 234–239.
 34. Cardoso I, Martins D, Ribeiro T, et al. Synergy of combined doxycycline/TUDCA treatment in lowering Transthyretin deposition and associated biomarkers: studies in FAP mouse models. J Transl Med. 2010; 8(1): 74.
 35. Giorgetti S, Raimondi S, Pagano K, et al. Effect of tetracyclines on the dynamics of formation and destructuration of beta2-microglobulin amyloid fibrils. J Biol Chem. 2011; 286(3): 2121–2131.
 36. Kumar SK, Dispenzieri A, Lacy MQ, et al. Doxycycline used as post transplant antibacterial prophylaxis improves survival in patients with light chain amyloidosis undergoing autologous stem cell trans- plantation. Blood ; 120. 2012; 120(21): 3138.
 37. D'Souza A, Flynn K, Chhabra S, et al. Rationale and design of DUAL study: Doxycycline to Upgrade response in light chain (AL) amyloidosis (DUAL): A phase 2 pilot study of a two-pronged approach of prolonged doxycycline with plasma cell-directed therapy in the treatment of AL amyloidosis. Contemp Clin Trials Commun. 2017; 8: 33–38.
 38. Wixner J, Pilebro B, Lundgren HE, et al. Effect of doxycycline and ursodeoxycholic acid on transthyretin amyloidosis. Amyloid. 2017; 24(Suppl 1): 78–79.
 39. Montagna G, Cazzulani B, Obici L, et al. Benefit of doxycycline treatment on articular disability caused by dialysis related amyloidosis. Amyloid. 2013; 20(3): 173–178.
 40. Piccoli GB, Hachemi M, Molfino I, et al. Doxycycline treatment in dialysis related amyloidosis: discrepancy between antalgic effect and inflammation, studied with FDG-positron emission tomography: a case report. BMC Nephrol. 2017; 18(1): 285.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl