dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2018)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2018-08-17
Pobierz cytowanie

Leki wpływające na mechanizmy epigenetyczne w ostrej białaczce szpikowej

Kamil Wiśniewski, Joanna Góra-Tybor
DOI: 10.5603/Hem.2018.0014
·
Hematologia 2018;9(2):110-122.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2018)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2018-08-17

Streszczenie

Lekami epigenetycznymi wykorzystywanymi obecnie w leczeniu chorych na ostrą białaczkę szpiko­wą (AML) są inhibitory metylotransferaz DNA — azacytydyna i decytabina. Mechanizm działa­nia obu związków polega na obniżeniu poziomu metylacji (hipometylacji) DNA i w konsekwencji przywróceniu ekspresji genów supresorowych nowotworzenia. Azacytydyna i decytabina pozwoliły na wydłużenie okresu przeżycia u pacjentów w starszym wieku niekwalifikujących się do intensyw­nej chemioterapii. Prowadzone są badania nad zastosowaniem obu terapeutyków w profilaktyce i w leczeniu wznowy AML po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzy­stych. W artykule przedstawiono mechanizm działania leków hipometylujących oraz dokonano przeglądu badań klinicznych z zastosowaniem azacytydyny i decytabiny u chorych na AML. Omó­wiono także nowe leki epigenetyczne pozostające obecnie w fazie badań klinicznych.

Streszczenie

Lekami epigenetycznymi wykorzystywanymi obecnie w leczeniu chorych na ostrą białaczkę szpiko­wą (AML) są inhibitory metylotransferaz DNA — azacytydyna i decytabina. Mechanizm działa­nia obu związków polega na obniżeniu poziomu metylacji (hipometylacji) DNA i w konsekwencji przywróceniu ekspresji genów supresorowych nowotworzenia. Azacytydyna i decytabina pozwoliły na wydłużenie okresu przeżycia u pacjentów w starszym wieku niekwalifikujących się do intensyw­nej chemioterapii. Prowadzone są badania nad zastosowaniem obu terapeutyków w profilaktyce i w leczeniu wznowy AML po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzy­stych. W artykule przedstawiono mechanizm działania leków hipometylujących oraz dokonano przeglądu badań klinicznych z zastosowaniem azacytydyny i decytabiny u chorych na AML. Omó­wiono także nowe leki epigenetyczne pozostające obecnie w fazie badań klinicznych.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

ostra białaczka szpikowa, metylacja DNA, leki hipometylujące, azacytydyna, decytabina

Informacje o artykule
Tytuł

Leki wpływające na mechanizmy epigenetyczne w ostrej białaczce szpikowej

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 9, Nr 2 (2018)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

110-122

Data publikacji on-line

2018-08-17

DOI

10.5603/Hem.2018.0014

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2018;9(2):110-122.

Słowa kluczowe

ostra białaczka szpikowa
metylacja DNA
leki hipometylujące
azacytydyna
decytabina

Autorzy

Kamil Wiśniewski
Joanna Góra-Tybor

Referencje (108)
 1. Oran B, Weisdorf DJ. Survival for older patients with acute myeloid leukemia: a population-based study. Haematologica. 2012; 97(12): 1916–1924.
 2. Burnett A, Wetzler M, Löwenberg B. Therapeutic advances in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2011; 29(5): 487–494.
 3. Klepin HD. Elderly acute myeloid leukemia: assessing risk. Curr Hematol Malig Rep. 2015; 10(2): 118–125.
 4. Jones PA, Baylin SB. The epigenomics of cancer. Cell. 2007; 128(4): 683–692.
 5. Esteller M. Epigenetics in cancer. N Engl J Med. 2008; 358(11): 1148–1159.
 6. Pleyer L, Burgstaller S, Girschikofsky M, et al. Azacitidine in 302 patients with WHO-defined acute myeloid leukemia: results from the Austrian Azacitidine Registry of the AGMT-Study Group. Ann Hematol. 2014; 93(11): 1825–1838.
 7. Bhatnagar B, Duong VuH, Gourdin TS, et al. Ten-day decitabine as initial therapy for newly diagnosed patients with acute myeloid leukemia unfit for intensive chemotherapy. Leuk Lymphoma. 2014; 55(7): 1533–1537.
 8. Falkenberg KJ, Johnstone RW. Histone deacetylases and their inhibitors in cancer, neurological diseases and immune disorders. Nat Rev Drug Discov. 2014; 13(9): 673–691.
 9. Nebbioso A, Clarke N, Voltz E, et al. Tumor-selective action of HDAC inhibitors involves TRAIL induction in acute myeloid leukemia cells. Nat Med. 2005; 11(1): 77–84.
 10. Nassereddine S, Lap CJ, Haroun F, et al. The role of mutant IDH1 and IDH2 inhibitors in the treatment of acute myeloid leukemia. Ann Hematol. 2017; 96(12): 1983–1991.
 11. Rius M, Stresemann C, Keller D, et al. Human concentrative nucleoside transporter 1-mediated uptake of 5-azacytidine enhances DNA demethylation. Mol Cancer Ther. 2009; 8(1): 225–231.
 12. Damaraju VL, Mowles D, Yao S, et al. Role of human nucleoside transporters in the uptake and cytotoxicity of azacitidine and decitabine. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2012; 31(3): 236–255.
 13. Qin T, Jelinek J, Si J, et al. Mechanisms of resistance to 5-aza-2'-deoxycytidine in human cancer cell lines. Blood. 2009; 113(3): 659–667.
 14. Li LH, Olin EJ, Buskirk HH, et al. Cytotoxicity and mode of action of 5-azacytidine on L1210 leukemia. Cancer Res. 1970; 30(11): 2760–2769.
 15. Van Rompay AR, Norda A, Lindén K, et al. Phosphorylation of uridine and cytidine nucleoside analogs by two human uridine-cytidine kinases. Mol Pharmacol. 2001; 59(5): 1181–1186.
 16. Momparler RL, Derse D. Kinetics of phosphorylation of 5-aza-2'-deoxyycytidine by deoxycytidine kinase. Biochem Pharmacol. 1979; 28(8): 1443–1444.
 17. Qin T, Castoro R, El Ahdab S, et al. Mechanisms of resistance to decitabine in the myelodysplastic syndrome. PLoS One. 2011; 6(8): e23372.
 18. Galmarini CM, Thomas X, Graham K, et al. Deoxycytidine kinase and cN-II nucleotidase expression in blast cells predict survival in acute myeloid leukaemia patients treated with cytarabine. Br J Haematol. 2003; 122(1): 53–60.
 19. Eliopoulos N, Cournoyer D, Momparler RL. Drug resistance to 5-aza-2'-deoxycytidine, 2',2'-difluorodeoxycytidine, and cytosine arabinoside conferred by retroviral-mediated transfer of human cytidine deaminase cDNA into murine cells. Cancer Chemother Pharmacol. 1998; 42(5): 373–378.
 20. Mahfouz RZ, Jankowska A, Ebrahem Q, et al. Increased CDA expression/activity in males contributes to decreased cytidine analog half-life and likely contributes to worse outcomes with 5-azacytidine or decitabine therapy. Clin Cancer Res. 2013; 19(4): 938–948.
 21. Karahoca M, Momparler RL. Pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of 5-aza-2'-deoxycytidine (decitabine) in the design of its dose-schedule for cancer therapy. Clin Epigenetics. 2013; 5(1): 3.
 22. Savona MR, Odenike O, Amrein PC, et al. Results of first in human (FIH) phase 1 pharmacokinetic (PK) guided dose-escalation study of ASTX727, a combination of the oral cytidine deaminase inhibitor (CDAi) E7727 with oral decitabine in subjects with myelodysplastic syndromes (MDS). Blood. 2015; 126: abstract.
 23. Tsai CT, Yang PM, Chern TR, et al. AID downregulation is a novel function of the DNMT inhibitor 5-aza-deoxycytidine. Oncotarget. 2014; 5(1): 211–223.
 24. Santi DV, Norment A, Garrett CE. Covalent bond formation between a DNA-cytosine methyltransferase and DNA containing 5-azacytosine. Proc Natl Acad Sci USA. 1984; 81(22): 6993–6997.
 25. Christman JK. 5-Azacytidine and 5-aza-2'-deoxycytidine as inhibitors of DNA methylation: mechanistic studies and their implications for cancer therapy. Oncogene. 2002; 21(35): 5483–5495.
 26. Stresemann C, Lyko F. Modes of action of the DNA methyltransferase inhibitors azacytidine and decitabine. Int J Cancer. 2008; 123(1): 8–13.
 27. Ghoshal K, Datta J, Majumder S, et al. 5-Aza-deoxycytidine induces selective degradation of DNA methyltransferase 1 by a proteasomal pathway that requires the KEN box, bromo-adjacent homology domain, and nuclear localization signal. Mol Cell Biol. 2005; 25(11): 4727–4741.
 28. Aimiuwu J, Wang H, Chen P, et al. RNA-dependent inhibition of ribonucleotide reductase is a major pathway for 5-azacytidine activity in acute myeloid leukemia. Blood. 2012; 119(22): 5229–5238.
 29. Derissen EJB, Hillebrand MJX, Rosing H, et al. Quantitative determination of azacitidine triphosphate in peripheral blood mononuclear cells using liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal. 2014; 90: 7–14.
 30. Jansen RS, Rosing H, Wijermans PW, et al. Decitabine triphosphate levels in peripheral blood mononuclear cells from patients receiving prolonged low-dose decitabine administration: a pilot study. Cancer Chemother Pharmacol. 2012; 69(6): 1457–1466.
 31. Liu Z, Marcucci G, Byrd JC, et al. Characterization of decomposition products and preclinical and low dose clinical pharmacokinetics of decitabine (5-aza-2'-deoxycytidine) by a new liquid chromatography/tandem mass spectrometry quantification method. Rapid Commun Mass Spectrom. 2006; 20(7): 1117–1126.
 32. Hollenbach PW, Nguyen AN, Brady H, et al. A comparison of azacitidine and decitabine activities in acute myeloid leukemia cell lines. PLoS One. 2010; 5(2): e9001.
 33. Santini V. Azacitidine: activity and efficacy as an epigenetic treatment of myelodysplastic syndromes. Expert Rev Hematol. 2009; 2(2): 121–127.
 34. Choi SiHo, Byun HM, Kwan JM, et al. Hydroxycarbamide in combination with azacitidine or decitabine is antagonistic on DNA methylation inhibition. Br J Haematol. 2007; 138(5): 616–623.
 35. Christman JK, Mendelsohn N, Herzog D, et al. Effect of 5-azacytidine on differentiation and DNA methylation in human promyelocytic leukemia cells (HL-60). Cancer Res. 1983; 43(2): 763–769.
 36. Mund C, Hackanson B, Stresemann C, et al. Characterization of DNA demethylation effects induced by 5-aza-2'-deoxycytidine in patients with myelodysplastic syndrome. Cancer Res. 2005; 65(16): 7086–7090.
 37. Wong YF, Jakt LM, Nishikawa SI. Prolonged treatment with DNMT inhibitors induces distinct effects in promoters and gene-bodies. PLoS One. 2013; 8(8): e71099.
 38. Shen L, Kantarjian H, Guo Yi, et al. DNA methylation predicts survival and response to therapy in patients with myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol. 2010; 28(4): 605–613.
 39. Yang AS, Doshi KD, Choi SW, et al. DNA methylation changes after 5-aza-2'-deoxycytidine therapy in patients with leukemia. Cancer Res. 2006; 66(10): 5495–5503.
 40. Fandy TE, Herman JG, Kerns P, et al. Early epigenetic changes and DNA damage do not predict clinical response in an overlapping schedule of 5-azacytidine and entinostat in patients with myeloid malignancies. Blood. 2009; 114(13): 2764–2773.
 41. Daskalakis M, Nguyen TT, Nguyen C, et al. Demethylation of a hypermethylated P15/INK4B gene in patients with myelodysplastic syndrome by 5-aza-2'-deoxycytidine (decitabine) treatment. Blood. 2002; 100(8): 2957–2964.
 42. Maegawa S, Gough SM, Watanabe-Okochi N, et al. Age-related epigenetic drift in the pathogenesis of MDS and AML. Genome Res. 2014; 24(4): 580–591.
 43. Zhu ZZ, Hou L, Bollati V, et al. Predictors of global methylation levels in blood DNA of healthy subjects: a combined analysis. Int J Epidemiol. 2012; 41(1): 126–139.
 44. Saiki JH, McCredie KB, Vietti TJ, et al. 5-azacytidine in acute leukemia. Cancer. 1978; 42(5): 2111–2114.
 45. Karon M, Sieger L, Leimbrock S, et al. 5-Azacytidine: a new active agent for the treatment of acute leukemia. Blood. 1973; 42(3): 359–365.
 46. Silverman LR, Demakos EP, Peterson BL, et al. Randomized controlled trial of azacitidine in patients with the myelodysplastic syndrome: a study of the cancer and leukemia group B. J Clin Oncol. 2002; 20(10): 2429–2440.
 47. Fenaux P, Mufti GJ, Hellstrom-Lindberg E, et al. International Vidaza High-Risk MDS Survival Study Group. Efficacy of azacitidine compared with that of conventional care regimens in the treatment of higher-risk myelodysplastic syndromes: a randomised, open-label, phase III study. Lancet Oncol. 2009; 10(3): 223–232.
 48. Arber DA, Brunning RD, Brunning A. et al. Acute myeloid leukaemaia with myelodysplastic-related changes. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL. et al. ed. WHO classifi cation of tumors of haematopoietic and lympohoid tissues. 4th edn. International Agency for Research on Cancer, Lyon 2008.
 49. Silverman LR, McKenzie DR, Peterson BL, et al. Cancer and Leukemia Group B. Further analysis of trials with azacitidine in patients with myelodysplastic syndrome: studies 8421, 8921, and 9221 by the Cancer and Leukemia Group B. J Clin Oncol. 2006; 24(24): 3895–3903.
 50. Fenaux P, Mufti GJ, Hellström-Lindberg E, et al. Azacitidine prolongs overall survival compared with conventional care regimens in elderly patients with low bone marrow blast count acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2010; 28(4): 562–569.
 51. Silverman LR, Fenaux P, Mufti GJ, et al. The effects of continued azacitidine (AZA) treatment cycles on response in higher-risk patients (Pts) with myelodysplastic syndromes (MDS). Blood. 2008; 112: 227.
 52. Dombret H, Seymour JF, Butrym A, et al. International phase 3 study of azacitidine vs conventional care regimens in older patients with newly diagnosed AML with >30% blasts. Blood. 2015; 126(3): 291–299.
 53. Gore SD, Fenaux P, Santini V, et al. A multivariate analysis of the relationship between response and survival among patients with higher-risk myelodysplastic syndromes treated within azacitidine or conventional care regimens in the randomized AZA-001 trial. Haematologica. 2013; 98(7): 1067–1072.
 54. Cabrero M, Jabbour E, Ravandi F, et al. Discontinuation of hypomethylating agent therapy in patients with myelodysplastic syndromes or acute myelogenous leukemia in complete remission or partial response: retrospective analysis of survival after long-term follow-up. Leuk Res. 2015; 39(5): 520–524.
 55. Kantarjian H, O'Brien S, Cortes J, et al. Results of intensive chemotherapy in 998 patients age 65 years or older with acute myeloid leukemia or high-risk myelodysplastic syndrome:. Cancer. 2006; 106(5): 1090–1098.
 56. Cashen AF, Schiller GJ, O'Donnell MR, et al. Multicenter, phase II study of decitabine for the first-line treatment of older patients with acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2010; 28(4): 556–561.
 57. Blum W, Garzon R, Klisovic RB, et al. Clinical response and miR-29b predictive significance in older AML patients treated with a 10-day schedule of decitabine. Proc Natl Acad Sci USA. 2010; 107(16): 7473–7478.
 58. Kantarjian HM, Thomas XG, Dmoszynska A, et al. Multicenter, randomized, open-label, phase III trial of decitabine versus patient choice, with physician advice, of either supportive care or low-dose cytarabine for the treatment of older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2012; 30(21): 2670–2677.
 59. Sureda A, Bader P, Cesaro S, et al. Indications for allo- and auto-SCT for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2015. Bone Marrow Transplant. 2015; 50(8): 1037–1056.
 60. Bejanyan N, Weisdorf DJ, Logan BR, et al. Survival of patients with acute myeloid leukemia relapsing after allogeneic hematopoietic cell transplantation: a center for international blood and marrow transplant research study. Biol Blood Marrow Transplant. 2015; 21(3): 454–459.
 61. Ruutu T, de Wreede LC, van Biezen A, et al. European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Second allogeneic transplantation for relapse of malignant disease: retrospective analysis of outcome and predictive factors by the EBMT. Bone Marrow Transplant. 2015; 50(12): 1542–1550.
 62. Bolaños-Meade J, Smith BD, Gore SD, et al. 5-azacytidine as salvage treatment in relapsed myeloid tumors after allogeneic bone marrow transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2011; 17(5): 754–758.
 63. Goodyear OC, Dennis M, Jilani NY, et al. Azacitidine augments expansion of regulatory T cells after allogeneic stem cell transplantation in patients with acute myeloid leukemia (AML). Blood. 2012; 119(14): 3361–3369.
 64. Choi J, Ritchey J, Prior JL, et al. In vivo administration of hypomethylating agents mitigate graft-versus-host disease without sacrificing graft-versus-leukemia. Blood. 2010; 116(1): 129–139.
 65. Santourlidis S, Trompeter HI, Weinhold S, et al. Crucial role of DNA methylation in determination of clonally distributed killer cell Ig-like receptor expression patterns in NK cells. J Immunol. 2002; 169(8): 4253–4261.
 66. Craddock C, Labopin M, Robin M, et al. Clinical activity of azacitidine in patients who relapse after allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia. Haematologica. 2016; 101(7): 879–883.
 67. Schroeder T, Rautenberg C, Haas R, et al. Hypomethylating agents after allogeneic blood stem cell transplantation. Stem Cell Investig. 2016; 3(2): 84–150.
 68. Steinmann J, Bertz H, Wäsch R, et al. 5-Azacytidine and DLI can induce long-term remissions in AML patients relapsed after allograft. Bone Marrow Transplant. 2015; 50(5): 690–695.
 69. Tessoulin B, Delaunay J, Chevallier P, et al. Azacitidine salvage therapy for relapse of myeloid malignancies following allogeneic hematopoietic SCT. Bone Marrow Transplant. 2014; 49(4): 567–571.
 70. Schroeder T, Rachlis E, Bug G, et al. Azacitidine and donor lymphocyte infusions as first salvage therapy for relapse of AML or MDS after allogeneic stem cell transplantation. Leukemia. 2013; 27(6): 1229–1235.
 71. Lübbert M, Bertz H, Wäsch R, et al. Efficacy of a 3-day, low-dose treatment with 5-azacytidine followed by donor lymphocyte infusions in older patients with acute myeloid leukemia or chronic myelomonocytic leukemia relapsed after allografting. Bone Marrow Transplant. 2010; 45(4): 627–632.
 72. Schroeder T, Czibere A, Platzbecker U, et al. 5-Azacytidine for the treatment of patients with acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome who relapse after allo-SCT: a retrospective analysis. Bone Marrow Transplant. 2010; 45(5): 872–876.
 73. Ganguly S, Amin M, Divine C, et al. Decitabine in patients with relapsed acute myeloid leukemia (AML) after allogeneic stem cell transplantation (allo-SCT). Ann Hematol. 2013; 92(4): 549–550.
 74. Singh SN, Cao Q, Gojo I, et al. Durable complete remission after single agent decitabine in AML relapsing in extramedullary sites after allo-SCT. Bone Marrow Transplant. 2012; 47(7): 1008–1009.
 75. El-Cheikh J, Massoud R, Fares E, et al. Low-dose 5-azacytidine as preventive therapy for relapse of AML and MDS following allogeneic HCT. Bone Marrow Transplant. 2017; 52(6): 918–921.
 76. de Lima M, Giralt S, Thall PF, et al. Maintenance therapy with low-dose azacitidine after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for recurrent acute myelogenous leukemia or myelodysplastic syndrome: a dose and schedule finding study. Cancer. 2010; 116(23): 5420–5431.
 77. Craddock C, Jilani N, Siddique S, et al. Tolerability and clinical activity of post-transplantation azacitidine in patients allografted for acute myeloid leukemia treated on the RICAZA Trial. Biol Blood Marrow Transplant. 2016; 22(2): 385–390.
 78. Pusic I, Choi J, Fiala MA, et al. Maintenance therapy with decitabine after allogeneic stem cell transplantation for acute myelogenous leukemia and myelodysplastic syndrome. Biol Blood Marrow Transplant. 2015; 21(10): 1761–1769.
 79. Oshikawa G, Kakihana K, Saito M, et al. Post-transplant maintenance therapy with azacitidine and gemtuzumab ozogamicin for high-risk acute myeloid leukaemia. Br J Haematol. 2015; 169(5): 756–759.
 80. Griffiths EA, Choy G, Redkar S, et al. SGI-110: DNA methyltransferase inhibitor oncolytic. Drugs Fut. 2013; 38(8): 535–543.
 81. Yoo CB, Jeong S, Egger G, et al. Delivery of 5-aza-2'-deoxycytidine to cells using oligodeoxynucleotides. Cancer Res. 2007; 67(13): 6400–6408.
 82. Kantarjian HM, Roboz GJ, Kropf PL, et al. Guadecitabine (SGI-110) in treatment-naive patients with acute myeloid leukaemia: phase 2 results from a multicentre, randomised, phase 1/2 trial. Lancet Oncol. 2017; 18(10): 1317–1326.
 83. Roboz G, Kantarjian H, Yee K, et al. Dose, schedule, safety, and efficacy of guadecitabine in relapsed or refractory acute myeloid leukemia. Cancer. 2017; 124(2): 325–334.
 84. Schneider-Stock R, Ocker M. Epigenetic therapy in cancer: molecular background and clinical development of histone deacetylase and DNA methyltransferase inhibitors. IDrugs. 2007; 10(8): 557–561.
 85. Dokmanovic M, Clarke C, Marks PA. Histone deacetylase inhibitors: overview and perspectives. Mol Cancer Res. 2007; 5(10): 981–989.
 86. Witt O, Deubzer HE, Milde T, et al. HDAC family: what are the cancer relevant targets? Cancer Lett. 2009; 277(1): 8–21.
 87. Christiansen AJ, West A, Banks KM, et al. Eradication of solid tumors using histone deacetylase inhibitors combined with immune-stimulating antibodies. Proc Natl Acad Sci USA. 2011; 108(10): 4141–4146.
 88. Noureen N, Rashid H, Kalsoom S. Identification of type-specific anticancer histone deacetylase inhibitors: road to success. Cancer Chemother Pharmacol. 2010; 66(4): 625–633.
 89. Scott GK, Mattie MD, Berger CE, et al. Rapid alteration of microRNA levels by histone deacetylase inhibition. Cancer Res. 2006; 66(3): 1277–1281.
 90. Bose P, Grant S. Rational combinations of targeted agents in AML. J Clin Med. 2015; 4(4): 634–664.
 91. Shao W, Growney JD, Feng Y et al. Potent anticancer activity of the pan-deacetylase inhibitor panobinostat (LBH589) as a single agent in in vitro and in vivo tumor models. In: 99th American Association of Cancer Research.
 92. Wahaib K, Beggs AE, Campbell H, et al. Panobinostat: A histone deacetylase inhibitor for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma. Am J Health Syst Pharm. 2016; 73(7): 441–450.
 93. Giles F, Fischer T, Cortes J, et al. A phase I study of intravenous LBH589, a novel cinnamic hydroxamic acid analogue histone deacetylase inhibitor, in patients with refractory hematologic malignancies. Clin Cancer Res. 2006; 12(15): 4628–4635.
 94. DeAngelo DJ, Spencer A, Bhalla KN, et al. Phase Ia/II, two-arm, open-label, dose-escalation study of oral panobinostat administered via two dosing schedules in patients with advanced hematologic malignancies. Leukemia. 2013; 27(8): 1628–1636.
 95. Tan P, Wei A, Mithraprabhu S, et al. Dual epigenetic targeting with panobinostat and azacitidine in acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome. Blood Cancer J. 2014; 4: e170.
 96. Ocio EM, Herrera P, Olave MT, et al. PETHEMA Group. Panobinostat as part of induction and maintenance for elderly patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia: phase Ib/II panobidara study. Haematologica. 2015; 100(10): 1294–1300.
 97. Byrd JC, Marcucci G, Parthun MR, et al. A phase 1 and pharmacodynamic study of depsipeptide (FK228) in chronic lymphocytic leukemia and acute myeloid leukemia. Blood. 2005; 105(3): 959–967.
 98. Klimek VM, Fircanis S, Maslak P, et al. Tolerability, pharmacodynamics, and pharmacokinetics studies of depsipeptide (romidepsin) in patients with acute myelogenous leukemia or advanced myelodysplastic syndromes. Clin Cancer Res. 2008; 14(3): 826–832.
 99. Gojo I, Jiemjit A, Trepel JB, et al. Phase 1 and pharmacologic study of MS-275, a histone deacetylase inhibitor, in adults with refractory and relapsed acute leukemias. Blood. 2007; 109(7): 2781–2790.
 100. Quintás-Cardama A, Santos FPS, Garcia-Manero G. Histone deacetylase inhibitors for the treatment of myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. Leukemia. 2011; 25(2): 226–235.
 101. Ley TJ, Miller C, Ding Li, et al. Cancer Genome Atlas Research Network. Genomic and epigenomic landscapes of adult de novo acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2013; 368(22): 2059–2074.
 102. Patel JP, Gönen M, Figueroa ME, et al. Prognostic relevance of integrated genetic profiling in acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2012; 366(12): 1079–1089.
 103. Marcucci G, Maharry K, Wu YZ, et al. IDH1 and IDH2 gene mutations identify novel molecular subsets within de novo cytogenetically normal acute myeloid leukemia: a Cancer and Leukemia Group B study. J Clin Oncol. 2010; 28(14): 2348–2355.
 104. Lu C, Ward PS, Kapoor GS, et al. IDH mutation impairs histone demethylation and results in a block to cell differentiation. Nature. 2012; 483(7390): 474–478.
 105. Gross S, Cairns RA, Minden MD, et al. Cancer-associated metabolite 2-hydroxyglutarate accumulates in acute myelogenous leukemia with isocitrate dehydrogenase 1 and 2 mutations. J Exp Med. 2010; 207(2): 339–344.
 106. Reitman ZJ, Parsons DW, Yan H. IDH1 and IDH2: not your typical oncogenes. Cancer Cell. 2010; 17(3): 215–216.
 107. Fathi AT, DiNardo CD, Kline I, et al. AG221-C-001 Study Investigators. Enasidenib in mutant relapsed or refractory acute myeloid leukemia. Blood. 2017; 130(6): 722–731.
 108. DiNardo CD, de Bo, Stein EM, et al. Ivosidenib (AG-120) in mutant IDH1 AML and advanced hematologic malignancies: results of a phase 1 dose escalation and expansion study. Blood. 2017; 130: 725.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl