dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2018)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2018-08-17
Pobierz cytowanie

Miejsce ruksolitynibu w leczeniu chorych na mielofibrozę

Aleksandra Gołos, Joanna Góra-Tybor
DOI: 10.5603/Hem.2018.0011
·
Hematologia 2018;9(2):90-99.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2018)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2018-08-17

Streszczenie

Ruksolitynib, inhibitor kinazy JAK1/JAK2, jest pierwszym i dotychczas jedynym zarejestrowanym lekiem w leczeniu chorych na mielofibrozę (MF). Zmniejsza on wymiary śledziony oraz objawy ogólne choroby, takie jak świąd skóry, poty nocne czy utrata masy ciała. Głównymi działaniami nie­pożądanymi leku są małopłytkowość i niedokrwistość, a niehematologicznymi — immunosupresja i częstsze występowanie infekcji, w tym oportunistycznych. Ruksolitynib jako lek zmniejszający śledzionę i objawy ogólne choroby można stosować jako pomost przed procedurą przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. W Polsce ruksolitynib jest dostępny w ra­mach programu lekowego dla chorych na MF z grup ryzyka pośredniego-2 i wysokiego z objawową splenomegalią i objawami ogólnymi.

Streszczenie

Ruksolitynib, inhibitor kinazy JAK1/JAK2, jest pierwszym i dotychczas jedynym zarejestrowanym lekiem w leczeniu chorych na mielofibrozę (MF). Zmniejsza on wymiary śledziony oraz objawy ogólne choroby, takie jak świąd skóry, poty nocne czy utrata masy ciała. Głównymi działaniami nie­pożądanymi leku są małopłytkowość i niedokrwistość, a niehematologicznymi — immunosupresja i częstsze występowanie infekcji, w tym oportunistycznych. Ruksolitynib jako lek zmniejszający śledzionę i objawy ogólne choroby można stosować jako pomost przed procedurą przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. W Polsce ruksolitynib jest dostępny w ra­mach programu lekowego dla chorych na MF z grup ryzyka pośredniego-2 i wysokiego z objawową splenomegalią i objawami ogólnymi.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

mielofibroza, inhibitory JAK, ruksolitynib

Informacje o artykule
Tytuł

Miejsce ruksolitynibu w leczeniu chorych na mielofibrozę

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 9, Nr 2 (2018)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

90-99

Data publikacji on-line

2018-08-17

DOI

10.5603/Hem.2018.0011

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2018;9(2):90-99.

Słowa kluczowe

mielofibroza
inhibitory JAK
ruksolitynib

Autorzy

Aleksandra Gołos
Joanna Góra-Tybor

Referencje (58)
 1. Incyte Corporation. Jakafi (ruxolitinib) tablets [prescribing information]. http://www ema europa eu/ema/index jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002464/human_med_001568 jsp&mid=WC0b01ac058001d124 2014 (12.06.2018).
 2. Novartis Pharma GmbH. Jakavi Charakterystyka Produktu Leczniczego. http://www ema europa eu/ema/index jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002464/human_med_001568 jsp&mid=WC0b01ac058001d124 2012 (12.06.2018).
 3. Emanuel RM, Dueck AC, Geyer HL, et al. Myeloproliferative neoplasm (MPN) symptom assessment form total symptom score: prospective international assessment of an abbreviated symptom burden scoring system among patients with MPNs. J Clin Oncol. 2012; 30(33): 4098–4103.
 4. Kuter DJ, Bain B, Mufti G, et al. Bone marrow fibrosis: pathophysiology and clinical significance of increased bone marrow stromal fibres. Br J Haematol. 2007; 139(3): 351–362.
 5. Rampal R, Al-Shahrour F, Abdel-Wahab O, et al. Integrated genomic analysis illustrates the central role of JAK-STAT pathway activation in myeloproliferative neoplasm pathogenesis. Blood. 2014; 123(22): e123–e133.
 6. Campbell PJ, Scott LM, Baxter EJ, et al. Cancer Genome Project. Acquired mutation of the tyrosine kinase JAK2 in human myeloproliferative disorders. Lancet. 2005; 365(9464): 1054–1061.
 7. Pikman Y, Lee BH, Mercher T, et al. MPLW515L is a novel somatic activating mutation in myelofibrosis with myeloid metaplasia. PLoS Med. 2006; 3(7): e270.
 8. Nangalia J, Massie CE, Baxter EJ, et al. Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N Engl J Med. 2013; 369(25): 2391–2405.
 9. Tefferi A, Wassie EA, Lasho TL, et al. CALR vs JAK2 vs MPL-mutated or triple-negative myelofibrosis: clinical, cytogenetic and molecular comparisons. Leukemia. 2014; 28(7): 1472–1477.
 10. Funakoshi-Tago M, Pelletier S, Matsuda T, et al. The Janus protein tyrosine kinase family and its role in cytokine signaling. Adv Immunol. 1995; 60(52): 1–35.
 11. Tefferi A, Guglielmelli P, Lasho TL, et al. CALR and ASXL1 mutations-based molecular prognostication in primary myelofibrosis: an international study of 570 patients. Leukemia. 2014; 28(7): 1494–1500.
 12. Huang LJ, Constantinescu SN, Lodish HF. The N-terminal domain of Janus kinase 2 is required for Golgi processing and cell surface expression of erythropoietin receptor. Mol Cell. 2001; 8(6): 1327–1338.
 13. Toms AV, Deshpande A, McNally R, et al. Structure of a pseudokinase-domain switch that controls oncogenic activation of Jak kinases. Nat Struct Mol Biol. 2013; 20(10): 1221–1223.
 14. Leroy E, Constantinescu SN, Leroy E, et al. Rethinking JAK2 inhibition: towards novel strategies of more specific and versatile Janus kinase inhibition. Leukemia. 2017; 31(5): 1023–1038.
 15. Koppikar P, Bhagwat N, Kilpivaara O, et al. Heterodimeric JAK-STAT activation as a mechanism of persistence to JAK2 inhibitor therapy. Nature. 2012; 489(7414): 155–159.
 16. Bhagwat N, Levine RL, Koppikar P. Sensitivity and resistance of JAK2 inhibitors to myeloproliferative neoplasms. Int J Hematol. 2013; 97(6): 695–702.
 17. Shi JG, Chen X, McGee RF, et al. The pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of orally dosed INCB018424 phosphate in healthy volunteers. J Clin Pharmacol. 2011; 51(12): 1644–1654.
 18. Shi JG, Chen X, Emm T, et al. The effect of CYP3A4 inhibition or induction on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of orally administered ruxolitinib (INCB018424 phosphate) in healthy volunteers. J Clin Pharmacol. 2012; 52(6): 809–818.
 19. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. COMFORT-I investigators, COMFORT Investigators, COMFORT-I investigators. Safety and efficacy of INCB018424, a JAK1 and JAK2 inhibitor, in myelofibrosis. N Engl J Med. 2010; 363(12): 1117–1127.
 20. Kvasnicka HM, Thiele J, Bueso-Ramos C. Effects of five-years of ruxolitinib therapy on bone marrow morphology in patients with myelofibrosis and comparison with best available therapy. Blood. 2013; 122: 4055.
 21. Kvasnicka HM, Thiele J, Bueso-Ramos CE, et al. Long-term effects of ruxolitinib versus best available therapy on bone marrow fibrosis in patients with myelofibrosis. J Hematol Oncol. 2018; 11(1): 42.
 22. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. COMFORT-I investigators. A double-blind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis. N Engl J Med. 2012; 366(9): 799–807.
 23. Tefferi A, Barosi G, Mesa RA, et al. IWG for Myelofibrosis Research and Treatment (IWG-MRT). International Working Group (IWG) consensus criteria for treatment response in myelofibrosis with myeloid metaplasia, for the IWG for Myelofibrosis Research and Treatment (IWG-MRT). Blood. 2006; 108(5): 1497–1503.
 24. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. Efficacy, safety and survival with ruxolitinib in patients with myelofibrosis: results of a median 2-year follow-up of COMFORT-I. Haematologica. 2013; 98(12): 1865–1871.
 25. Mesa RA, Gotlib J, Gupta V, et al. Effect of ruxolitinib therapy on myelofibrosis-related symptoms and other patient-reported outcomes in COMFORT-I: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Oncol. 2013; 31(10): 1285–1292.
 26. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. The clinical benefit of ruxolitinib across patient subgroups: analysis of a placebo-controlled, Phase III study in patients with myelofibrosis. Br J Haematol. 2013; 161(4): 508–516.
 27. Harrison C, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, et al. JAK inhibition with ruxolitinib versus best available therapy for myelofibrosis. N Engl J Med. 2012; 366(9): 787–798.
 28. Harrison CN, Mesa RA, Kiladjian JJ, et al. Health-related quality of life and symptoms in patients with myelofibrosis treated with ruxolitinib versus best available therapy. Br J Haematol. 2013; 162(2): 229–239.
 29. Cervantes F, Vannucchi AM, Kiladjian JJ, et al. COMFORT-II investigators. Three-year efficacy, safety, and survival findings from COMFORT-II, a phase 3 study comparing ruxolitinib with best available therapy for myelofibrosis. Blood. 2013; 122(25): 4047–4053.
 30. Vannucchi AM, Kantarjian HM, Kiladjian JJ, et al. COMFORT Investigators. A pooled analysis of overall survival in COMFORT-I and COMFORT-II, 2 randomized phase III trials of ruxolitinib for the treatment of myelofibrosis. Haematologica. 2015; 100(9): 1139–1145.
 31. Marchetti M, Barosi G, Cervantes F, et al. Which patients with myelofibrosis should receive ruxolitinib therapy? ELN-SIE evidence-based recommendations. Leukemia. 2017; 31(4): 882–888.
 32. Martí-Carvajal AJ, Anand V, Solà I. Janus kinase-1 and Janus kinase-2 inhibitors for treating myelofibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2015(4): CD010298.
 33. Barosi G, Rosti V, Gale RP. Critical appraisal of the role of ruxolitinib in myeloproliferative neoplasm-associated myelofibrosis. Onco Targets Ther. 2015; 8: 1091–1102.
 34. Cervantes F, Pereira A. Does ruxolitinib prolong the survival of patients with myelofibrosis? Blood. 2017; 129(7): 832–837.
 35. Guglielmelli P, Biamonte F, Rotunno G, et al. COMFORT-II Investigators, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro Gruppo Italiano Malattie Mieloproliferative (AGIMM) Investigators. Impact of mutational status on outcomes in myelofibrosis patients treated with ruxolitinib in the COMFORT-II study. Blood. 2014; 123(14): 2157–2160.
 36. Passamonti F, Caramazza D, Maffioli M. JAK inhibitor in CALR-mutant myelofibrosis. N Engl J Med. 2014; 370(12): 1168–1169.
 37. Palandri F, Palumbo GA, Bonifacio M, et al. Baseline factors associated with response to ruxolitinib: an independent study on 408 patients with myelofibrosis. Oncotarget. 2017; 8(45): 79073–79086.
 38. Pieri L, Paoli C, Arena U, et al. Safety and efficacy of ruxolitinib in splanchnic vein thrombosis associated with myeloproliferative neoplasms. Am J Hematol. 2017; 92(2): 187–195.
 39. Al-Ali HK, Griesshammer M, le Coutre P, et al. Safety and efficacy of ruxolitinib in an open-label, multicenter, single-arm phase 3b expanded-access study in patients with myelofibrosis: a snapshot of 1144 patients in the JUMP trial. Haematologica. 2016; 101(9): 1065–1073.
 40. Mead AJ, Milojkovic D, Knapper S, et al. Response to ruxolitinib in patients with intermediate-1-, intermediate-2-, and high-risk myelofibrosis: results of the UK ROBUST Trial. Br J Haematol. 2015; 170(1): 29–39.
 41. Lancman G, Mascarenhas J. Should we be treating lower risk myelofibrosis patients with a JAK2 inhibitor? Expert Rev Hematol. 2017; 10(1): 23–28.
 42. Bjørn ME, Holmström MO, Hasselbalch HC. Ruxolitinib is manageable in patients with myelofibrosis and severe thrombocytopenia: a report on 12 Danish patients. Leuk Lymphoma. 2016; 57(1): 125–128.
 43. Grunwald MR, Spivak JL. Ruxolitinib enhances platelet production in patients with thrombocytopenic myelofibrosis. J Clin Oncol. 2016; 34(5): e38–e40.
 44. Heine A, Held SA, Daecke SN, et al. The JAK-inhibitor ruxolitinib impairs dendritic cell function in vitro and in vivo. Blood. 2013; 122(7): 1192–1202.
 45. Caocci G, Murgia F, Podda L, et al. Reactivation of hepatitis B virus infection following ruxolitinib treatment in a patient with myelofibrosis. Leukemia. 2014; 28(1): 225–227.
 46. Colomba C, Rubino R, Siracusa L, et al. Disseminated tuberculosis in a patient treated with a JAK2 selective inhibitor: a case report. BMC Res Notes. 2012; 5: 552.
 47. Hopman RK, Lawrence SJ, Oh ST. Disseminated tuberculosis associated with ruxolitinib. Leukemia. 2014; 28(8): 1750–1751.
 48. Wysham NG, Sullivan DR, Allada G. An opportunistic infection associated with ruxolitinib, a novel janus kinase 1,2 inhibitor. Chest. 2013; 143(5): 1478–1479.
 49. Goldberg RA, Reichel E, Oshry LJ. Bilateral toxoplasmosis retinitis associated with ruxolitinib. N Engl J Med. 2013; 369(7): 681–683.
 50. Wathes R, Moule S, Milojkovic D. Progressive multifocal leukoencephalopathy associated with ruxolitinib. N Engl J Med. 2013; 369(2): 197–198.
 51. Lussana F, Cattaneo M, Rambaldi A, et al. Ruxolitinib-associated infections: A systematic review and meta-analysis. Am J Hematol. 2018; 93(3): 339–347.
 52. Gupta V, Gotlib J, Radich JP, et al. Janus kinase inhibitors and allogeneic stem cell transplantation for myelofibrosis. Biol Blood Marrow Transplant. 2014; 20(9): 1274–1281.
 53. Masarova L, Popat UR, Bose P, et al. Allogeneic stem cell transplantation versus medical therapy in patients with advanced myelofibrosis: matched survival analysis and the effect of JAK2 inhibitor therapy. Blood. 2016; 128: 4687.
 54. Shanavas M, Popat U, Michaelis LC, et al. Outcomes of allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients with myelofibrosis with prior exposure to Janus kinase 1/2 Inhibitors. Biol Blood Marrow Transplant. 2016; 22(3): 432–440.
 55. Jaekel N, Behre G, Behning A, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for myelofibrosis in patients pretreated with the JAK1 and JAK2 inhibitor ruxolitinib. Bone Marrow Transplant. 2014; 49(2): 179–184.
 56. Stübig T, Alchalby H, Ditschkowski M, et al. JAK inhibition with ruxolitinib as pretreatment for allogeneic stem cell transplantation in primary or post-ET/PV myelofibrosis. Leukemia. 2014; 28(8): 1736–1738.
 57. Kröger N, Giorgino T, Scott BL, et al. Impact of allogeneic stem cell transplantation on survival of patients less than 65 years of age with primary myelofibrosis. Blood. 2015; 125(21): 3347–50; quiz 3364.
 58. Kröger NM, Deeg JH, Olavarria E, et al. Indication and management of allogeneic stem cell transplantation in primary myelofibrosis: a consensus process by an EBMT/ELN international working group. Leukemia. 2015; 29(11): 2126–2133.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl