dostęp otwarty

Tom 8, Nr 2 (2017)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2017-09-06
Pobierz cytowanie

Zachorowalność i chorobowość na nowotwory układu krwiotwórczego w Polsce (2009–2015) określone na podstawie analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystanych w projekcie „Mapy potrzeb zdrowotnych — baza analiz systemowych i wdrożeniowych”

Bożena Katarzyna Budziszewska, Barbara Więckowska, Ewa Lech-Marańda, Tomasz Mikołajczyk, Janusz Dagiel, Wiesław Wiktor Jędrzejczak
DOI: 10.5603/Hem.2017.0013
·
Hematologia 2017;8(2):89-104.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 2 (2017)
PRACA ORYGINALNA
Opublikowany online: 2017-09-06

Streszczenie

W Polsce brakuje danych statystycznych dotyczących nowotworów układu krwiotwórczego. Zapotrzebowanie na dane epidemiologiczne dotyczące tych nowotworów wynika zarówno z potrzeb systemowych, jak i naukowych. Ponieważ wszystkie świadczenia udzielane chorym na te nowotwory są sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), celem pracy była próba wykorzystania danych NFZ do oceny zachorowalności i chorobowości na nowotwory mielopoetycznej części układu krwiotwórczego w Polsce, a także określenia całkowitego przeżycia (OS) chorych na te nowotwory. Analizę wykonano w ramach projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych — baza analiz systemowych i wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współczynnik zapadalności rejestrowanej na ostre białaczki szpikowe (AML) wyniósł w 2014 roku 4,1/100 tys., a wskaźnik chorobowości rejestrowanej — 10,9/100 tys. Mediana OS chorych zarejestrowanych w systemie NFZ w latach 2009–2015 z rozpoznaniami AML wynosiła 6 miesięcy, szacowane 3- i 5-letnie OS osiągnęło, odpowiednio, 26,5% i 23,4% chorych. W 2014 roku współczynnik zapadalności i chorobowości na przewlekłą białaczkę szpikową (CML) wyniósł odpowiednio 1,0/100 tys. i 7,2/100 tys., na nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia-ujemne (MPN Ph–) — 8,9/100 tys. i 55,9/100 tys., a na zespoły mielodysplastyczne (MDS) — 3,8/100 tys. i 11,5/100 tys. Dla chorych zarejestrowanych w systemie NFZ kodem CML prawdopodobieństwo 3- i 5-letniego OS wynosiło odpowiednio 76,2% i 68,1%. Dla chorych rejestrowanych kodami MPN Ph(–) prawdopodobieństwo 3- i 5-letniego OS oszacowano odpowiednio na 86,6% oraz 78,6%. Z kolei mediana OS u chorych raportowanych kodem MDS wynosiła 30 miesięcy, prawdopodobieństwo 3-letniego OS osiągnęło 45,8%, a 5-letniego OS — 36,1% chorych. Dane sprawozdawane do NFZ w celu uzyskania refundacji świadczeń wydają się najbardziej rzetelnymi danymi obejmującymi tak dużą populację chorych. Jednak nawet sprawozdawczość do NFZ może być obarczona błędem wynikającym z niedostatecznej jakości systemu kodowania chorób nowotworowych oraz niedostosowaniem X Rewizji ICD-10 (International Classification of Diseases) do obowiązujących klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Tym niemniej uzyskane wyniki są zbliżone do danych z rejestrów europejskich i amerykańskich w odniesieniu do AML i MDS, a w zakresie MPN (z wyjątkiem CML) wymagają dalszej weryfikacji.

Streszczenie

W Polsce brakuje danych statystycznych dotyczących nowotworów układu krwiotwórczego. Zapotrzebowanie na dane epidemiologiczne dotyczące tych nowotworów wynika zarówno z potrzeb systemowych, jak i naukowych. Ponieważ wszystkie świadczenia udzielane chorym na te nowotwory są sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), celem pracy była próba wykorzystania danych NFZ do oceny zachorowalności i chorobowości na nowotwory mielopoetycznej części układu krwiotwórczego w Polsce, a także określenia całkowitego przeżycia (OS) chorych na te nowotwory. Analizę wykonano w ramach projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych — baza analiz systemowych i wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współczynnik zapadalności rejestrowanej na ostre białaczki szpikowe (AML) wyniósł w 2014 roku 4,1/100 tys., a wskaźnik chorobowości rejestrowanej — 10,9/100 tys. Mediana OS chorych zarejestrowanych w systemie NFZ w latach 2009–2015 z rozpoznaniami AML wynosiła 6 miesięcy, szacowane 3- i 5-letnie OS osiągnęło, odpowiednio, 26,5% i 23,4% chorych. W 2014 roku współczynnik zapadalności i chorobowości na przewlekłą białaczkę szpikową (CML) wyniósł odpowiednio 1,0/100 tys. i 7,2/100 tys., na nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia-ujemne (MPN Ph–) — 8,9/100 tys. i 55,9/100 tys., a na zespoły mielodysplastyczne (MDS) — 3,8/100 tys. i 11,5/100 tys. Dla chorych zarejestrowanych w systemie NFZ kodem CML prawdopodobieństwo 3- i 5-letniego OS wynosiło odpowiednio 76,2% i 68,1%. Dla chorych rejestrowanych kodami MPN Ph(–) prawdopodobieństwo 3- i 5-letniego OS oszacowano odpowiednio na 86,6% oraz 78,6%. Z kolei mediana OS u chorych raportowanych kodem MDS wynosiła 30 miesięcy, prawdopodobieństwo 3-letniego OS osiągnęło 45,8%, a 5-letniego OS — 36,1% chorych. Dane sprawozdawane do NFZ w celu uzyskania refundacji świadczeń wydają się najbardziej rzetelnymi danymi obejmującymi tak dużą populację chorych. Jednak nawet sprawozdawczość do NFZ może być obarczona błędem wynikającym z niedostatecznej jakości systemu kodowania chorób nowotworowych oraz niedostosowaniem X Rewizji ICD-10 (International Classification of Diseases) do obowiązujących klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Tym niemniej uzyskane wyniki są zbliżone do danych z rejestrów europejskich i amerykańskich w odniesieniu do AML i MDS, a w zakresie MPN (z wyjątkiem CML) wymagają dalszej weryfikacji.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

zapadalność rejestrowana, chorobowość rejestrowana, prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego, ostre białaczki szpikowe, nowotwory mieloproliferacyjne, zespół mielodysplastyczny

Informacje o artykule
Tytuł

Zachorowalność i chorobowość na nowotwory układu krwiotwórczego w Polsce (2009–2015) określone na podstawie analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystanych w projekcie „Mapy potrzeb zdrowotnych — baza analiz systemowych i wdrożeniowych”

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 8, Nr 2 (2017)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

89-104

Data publikacji on-line

2017-09-06

DOI

10.5603/Hem.2017.0013

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2017;8(2):89-104.

Słowa kluczowe

zapadalność rejestrowana
chorobowość rejestrowana
prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego
ostre białaczki szpikowe
nowotwory mieloproliferacyjne
zespół mielodysplastyczny

Autorzy

Bożena Katarzyna Budziszewska
Barbara Więckowska
Ewa Lech-Marańda
Tomasz Mikołajczyk
Janusz Dagiel
Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Referencje (28)
 1. Więckowska B, Koń B, Dagiel J. et al. Choroby onkologiczne w Polsce — wyniki modelu prognostycznego na lata 2015–2025. In: Więckowska B. ed. Onkologia. Vol. 1. Proces leczenia w Polsce — analizy i modele. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015: 292.
 2. http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/ (30.06.2017).
 3. R Core Team. R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2016. https://www.R-project.org/ (30.06.2017).
 4. RStudio Team. RStudio: integrated development for R. RStudio Inc., Boston. http://www.rstudio.com/ (30.06.2017).
 5. Dowle M, Srinivasan A. data.table: Extension of 'data.frame'. R package version 1.10.4. https://CRAN.R-project.org/package=data.table (30.06.2017).
 6. Wickham H. ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer-Verlag, New York 2016. http://ggplot2.org (30.06.2017).
 7. Therneau T. A package for survival analysis in S. version 2.38. 2015. http://CRAN.R-project.org/package=survival (30.06.2017).
 8. Therneau T, Grambsch PM. Modeling survival data: extending the Cox model. Springer, New York 2000.
 9. https://seer.cancer.gov/ (30.06.2017).
 10. Sant M, Allemani C, Tereanu C, et al. HAEMACARE Working Group. Incidence of hematologic malignancies in Europe by morphologic subtype: results of the HAEMACARE project. Blood. 2010; 116(19): 3724–3734.
 11. Seferyńska I, Warzocha K. Raport z rejestru zachorowań na ostre białaczki u osób dorosłych w Polsce w latach 2004–2010 prowadzonego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w imieniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). Hematologia. 2014; 5: 162–172.
 12. Juliusson G, Lazarevic V, Hörstedt AS, et al. Swedish Acute Leukemia Registry Group. Acute myeloid leukemia in the real world: why population-based registries are needed. Blood. 2012; 119(17): 3890–3899.
 13. Gangatharan SA, Grove CS, P'ng S, et al. Acute myeloid leukaemia in Western Australia 1991–2005: a retrospective population-based study of 898 patients regarding epidemiology, cytogenetics, treatment and outcome. Intern Med J. 2013; 43(8): 903–911.
 14. Bhayat F, Das-Gupta E, Smith C, et al. The incidence of and mortality from leukaemias in the UK: a general population-based study. BMC Cancer. 2009; 9: 252.
 15. Maynadié M, De Angelis R, Marcos-Gragera R, et al. HAEMACARE Working Group. Survival of European patients diagnosed with myeloid malignancies: a HAEMACARE study. Haematologica. 2013; 98(2): 230–238.
 16. Thein MS, Ershler W, Jemal A, et al. Outcome of older patients with acute myeloid leukemia. Cancer. 2013; 119(15): 2720–2727.
 17. Medeiros BC, Satram-Hoang S, Hurst D, et al. Big data analysis of treatment patterns and outcomes among elderly acute myeloid leukemia patients in the United States. Ann Hematol. 2015; 94(7): 1127–1138.
 18. Moulard O, Mehta J, Fryzek J, et al. Epidemiology of myelofibrosis, essential thrombocythemia, and polycythemia vera in the European Union. Eur J Haematol. 2014; 92(4): 289–297.
 19. Srour SA, Devesa SS, Morton LM, et al. Incidence and patient survival of myeloproliferative neoplasms and myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms in the United States, 2001–12. Br J Haematol. 2016; 174(3): 382–396.
 20. Rollison DE, Howlader N, Smith MT, et al. Epidemiology of myelodysplastic syndromes and chronic myeloproliferative disorders in the United States, 2001–2004, using data from the NAACCR and SEER programs. Blood. 2008; 112(1): 45–52.
 21. Titmarsh GJ, Duncombe AS, McMullin MF, et al. How common are myeloproliferative neoplasms? A systematic review and meta-analysis. Am J Hematol. 2014; 89(6): 581–587.
 22. Mehta J, Wang H, Iqbal SU, et al. Epidemiology of myeloproliferative neoplasms in the United States. Leuk Lymphoma. 2014; 55(3): 595–600.
 23. Roman E, Smith A, Appleton S, et al. Myeloid malignancies in the real-world: occurrence, progression and survival in the UK's population-based Haematological Malignancy Research Network 2004–15. Cancer Epidemiol. 2016; 42: 186–198.
 24. Cartwright R, Ricketts T. Leukaemias and lymphoma: an atlas of distribution within areas of England and Wales 1984–88. Leukaemia Research Fundation, London 1990.
 25. Aul C, Gattermann N, Schneider W, et al. [Myelodysplastic syndromes. The epidemiological and etiological aspects]. Dtsch Med Wochenschr. 1992; 117(33): 1223–1231.
 26. Rådlund A, Thiede T, Hansen S, et al. Incidence of myelodysplastic syndromes in a Swedish population. Eur J Haematol. 1995; 54(3): 153–156.
 27. Maynadié M, Verret C, Moskovtchenko P, et al. Epidemiological characteristics of myelodysplastic syndrome in a well-defined French population. Br J Cancer. 1996; 74(2): 288–290.
 28. Drozd-Sokołowska JE, Mądry K, Waszczuk-Gajda A, et al. Are myelodysplastic syndromes underdiagnosed in Poland? A report by the Polish Adult Leukaemia Group. Eur J Haematol. 2017; 98(2): 154–159.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl