dostęp otwarty

Tom 7, Nr 3 (2016)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2017-02-23
Pobierz cytowanie

Praktyczne aspekty leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Krystyna Zawilska, Klaudia Zawilska
DOI: 10.5603/Hem.2016.0018
·
Hematologia 2016;7(3):231-242.

dostęp otwarty

Tom 7, Nr 3 (2016)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2017-02-23

Streszczenie

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE) jest często występującym groźnym schorzeniem, o zwiększającej się zachorowalności w związku ze starzeniem się społeczeństw. Leczenie VTE zmieniło się zasadniczo po wprowadzeniu bezpośrednio działających doustnych antykoagulantów (DOAC), do których należą inhibitory czynnika krzepnięcia Xa — apiksaban, riwaroksaban, i edo­ksaban, oraz bezpośredni inhibitor trombiny — dabigatran. W porównaniu z leczeniem standardo­wym (antykoagulant stosowany parenteralnie z doustnym antykoagulantem z grupy antagonistów witaminy K) DOAC wykazują podobną skuteczność w zapobieganiu nawrotom VTE, powodując przy tym mniej powikłań krwotocznych. W artykule określono, którzy pacjenci kwalifikują się do leczenia z zastosowaniem DOAC, jaki lek z tej grupy wybrać w określonych sytuacjach klinicznych i jaki jest zalecany optymalny czas leczenia. Omówiono także leczenie powikłań krwotocznych związanych ze stosowaniem DOAC z uwzględnieniem leków swoiście odwracających ich działanie. W artykule zawarto także aktualne, praktyczne zalecenia dotyczące leczenia pacjentów z VTE zwią­zaną z chorobą nowotworową, pacjentów z małopłytkowością, niewydolnością nerek, a także lecze­nia zakrzepicy żylnej o nietypowej lokalizacji — żył trzewnych, żył mózgowych i żył siatkówki oka.

Streszczenie

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE) jest często występującym groźnym schorzeniem, o zwiększającej się zachorowalności w związku ze starzeniem się społeczeństw. Leczenie VTE zmieniło się zasadniczo po wprowadzeniu bezpośrednio działających doustnych antykoagulantów (DOAC), do których należą inhibitory czynnika krzepnięcia Xa — apiksaban, riwaroksaban, i edo­ksaban, oraz bezpośredni inhibitor trombiny — dabigatran. W porównaniu z leczeniem standardo­wym (antykoagulant stosowany parenteralnie z doustnym antykoagulantem z grupy antagonistów witaminy K) DOAC wykazują podobną skuteczność w zapobieganiu nawrotom VTE, powodując przy tym mniej powikłań krwotocznych. W artykule określono, którzy pacjenci kwalifikują się do leczenia z zastosowaniem DOAC, jaki lek z tej grupy wybrać w określonych sytuacjach klinicznych i jaki jest zalecany optymalny czas leczenia. Omówiono także leczenie powikłań krwotocznych związanych ze stosowaniem DOAC z uwzględnieniem leków swoiście odwracających ich działanie. W artykule zawarto także aktualne, praktyczne zalecenia dotyczące leczenia pacjentów z VTE zwią­zaną z chorobą nowotworową, pacjentów z małopłytkowością, niewydolnością nerek, a także lecze­nia zakrzepicy żylnej o nietypowej lokalizacji — żył trzewnych, żył mózgowych i żył siatkówki oka.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, bezpośrednie doustne antykoagulanty, zakrzepica żylna związana z chorobą nowotworową, małopłytkowość, niewydolność nerek, zakrzepica żył trzewnych, zakrzepica żył mózgowych, niedrożność żył siatkówki oka

Pliki uzupełniające/dodatkowe (1)
Pytania testowe
Pobierz
16KB
Informacje o artykule
Tytuł

Praktyczne aspekty leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czasopismo

Hematologia

Numer

Tom 7, Nr 3 (2016)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

231-242

Data publikacji on-line

2017-02-23

DOI

10.5603/Hem.2016.0018

Rekord bibliograficzny

Hematologia 2016;7(3):231-242.

Słowa kluczowe

żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
bezpośrednie doustne antykoagulanty
zakrzepica żylna związana z chorobą nowotworową
małopłytkowość
niewydolność nerek
zakrzepica żył trzewnych
zakrzepica żył mózgowych
niedrożność żył siatkówki oka

Autorzy

Krystyna Zawilska
Klaudia Zawilska

Referencje (37)
 1. Cohen AT, Agnelli G, Anderson FA, et al. VTE Impact Assessment Group in Europe (VITAE). Venous thromboembolism (VTE) in Europe. The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost. 2007; 98(4): 756–764.
 2. ISTH Steering Committee for World Thrombosis Day. Thrombosis: a major contributor to the global disease burden. J Thromb Haemost. 2014; 12(10): 1580–1590.
 3. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et al. American College of Chest Physicians. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): e419S–e494S.
 4. Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: aktualizacja 2012. Med. Prakt. 2012. Wyd. specj.: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. 2012.
 5. Zawilska K, Bała MM, Błędowski P, et al. Working Group fom the Anticoagulation and Thrombolytic ACCP Conference. Polish guidelines for the prevention and treatment of venous thromboembolism. 2012 update. Pol Arch Med Wewn. 2012; 122 Suppl 2: 3–74.
 6. Zawilska K. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. In: Robak T, Warzocha K. ed. Hematologia. Via Medica, Gdańsk 2016: 507–521.
 7. Kearon C, Akl EA, Ornelas J, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016; 149(2): 315–352.
 8. van der Hulle T, Kooiman J, den Exter PL, et al. Effectiveness and safety of novel oral anticoagulants as compared with vitamin K antagonists in the treatment of acute symptomatic venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2014; 12(3): 320–328.
 9. Weitz J, Jaffer I. Optimizing the safety of treatment for venous thromboembolism in the era of the direct oral anticoagulants. Pol. Arch. Med. Wewn. . 2016; 126: 1–8.
 10. Marlu R, Hodaj E, Paris A, et al. Effect of non-specific reversal agents on anticoagulant activity of dabigatran and rivaroxaban: a randomised crossover ex vivo study in healthy volunteers. Thromb Haemost. 2012; 108(2): 217–224.
 11. Pollack CV, Reilly PA, Eikelboom J, et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. N Engl J Med. 2015; 373(6): 511–520.
 12. Glund S, Moschetti V, Norris S, et al. A randomised study in healthy volunteers to investigate the safety, tolerability and pharmacokinetics of idarucizumab, a specific antidote to dabigatran. Thromb Haemost. 2015; 113(5): 943–951.
 13. Glund S, Stangier J, Schmohl M, et al. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. Lancet. 2015; 386(9994): 680–690.
 14. Siegal DM, Curnutte JT, Connolly SJ, et al. Andexanet Alfa for the Reversal of Factor Xa Inhibitor Activity. N Engl J Med. 2015; 373(25): 2413–2424.
 15. Connors JM. Antidote for Factor Xa Anticoagulants. N Engl J Med. 2015; 373(25): 2471–2472.
 16. Ansell JE, Bakhru SH, Laulicht BE, et al. Use of PER977 to reverse the anticoagulant effect of edoxaban. N Engl J Med. 2014; 371(22): 2141–2142.
 17. Khorana AA. Venous thromboembolism and prognosis in cancer. Thromb Res. 2010; 125(6): 490–493.
 18. Khorana AA. Cancer-associated thrombosis: updates and controversies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012; 2012: 626–630.
 19. Farge D, Bounameaux H, Brenner B, et al. International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. J Thromb Haemost. 2013; 11(1): 56–70.
 20. Khorana AA, Carrier M, Garcia DA, et al. Guidance for the prevention and treatment of cancer-associated venous thromboembolism. J Thromb Thrombolysis. 2016; 41(1): 81–91.
 21. Zawilska K. Profilaktyka i leczenie żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z chorobą nowotworową. Hematologia. 2014; 5: 228–238.
 22. Wojtukiewicz M, Sierko E, Tomkowski W, et al. Guidelines for the prevention and treatment of venous thromboembolism in patients with cancers treated conservatively. Onkologia Clin Pract. 2016; 12: 67–91.
 23. Vedovati MC, Germini F, Agnelli G, et al. Direct oral anticoagulants in patients with VTE and cancer: a systematic review and meta-analysis. Chest. 2015; 147(2): 475–483.
 24. Lee AYY, Levine MN, Baker RI, et al. Randomized Comparison of Low-Molecular-Weight Heparin versus Oral Anticoagulant Therapy for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism in Patients with Cancer (CLOT) Investigators. Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med. 2003; 349(2): 146–153.
 25. Lee AYY, Kamphuisen PW, Meyer G, et al. CATCH Investigators. Tinzaparin vs Warfarin for Treatment of Acute Venous Thromboembolism in Patients With Active Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015; 314(7): 677–686.
 26. Short NJ, Connors JM. New oral anticoagulants and the cancer patient. Oncologist. 2014; 19(1): 82–93.
 27. O'Connell C, Razavi P, Ghalichi M, et al. Unsuspected pulmonary emboli adversely impact survival in patients with cancer undergoing routine staging multi-row detector computed tomography scanning. J Thromb Haemost. 2011; 9(2): 305–311.
 28. Murchison JT, Wylie L, Stockton DL. Excess risk of cancer in patients with primary venous thromboembolism: a national, population-based cohort study. Br J Cancer. 2004; 91(1): 92–95.
 29. Watson HG, Keeling DM, Laffan M, et al. British Committee for Standards in Haematology. Guideline on aspects of cancer-related venous thrombosis. Br J Haematol. 2015; 170(5): 640–648.
 30. Enden T, Haig Y, Kløw NE, et al. CaVenT Study Group. Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. Lancet. 2012; 379(9810): 31–38.
 31. Meissner MH, Gloviczki P, Comerota AJ, et al. Society for Vascular Surgery, American Venous Forum. Early thrombus removal strategies for acute deep venous thrombosis: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg. 2012; 55(5): 1449–1462.
 32. Kahn SR, Comerota AJ, Cushman M, et al. American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease, Council on Clinical Cardiology, and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. The postthrombotic syndrome: evidence-based prevention, diagnosis, and treatment strategies: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2014; 130(18): 1636–1661.
 33. Ageno W, Beyer-Westendorf J, Garcia DA, et al. Guidance for the management of venous thrombosis in unusual sites. J Thromb Thrombolysis. 2016; 41(1): 129–143.
 34. Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2014; 35(43): 3033–69, 3069a.
 35. Brighton TA, Eikelboom JW, Mann K, et al. ASPIRE Investigators. Low-dose aspirin for preventing recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med. 2012; 367(21): 1979–1987.
 36. Andreozzi GM, Bignamini AA, Davì G, et al. SURVET Study Investigators. Sulodexide for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism: The Sulodexide in Secondary Prevention of Recurrent Deep Vein Thrombosis (SURVET) Study: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Circulation. 2015; 132(20): 1891–1897.
 37. Kyrle PA. How I treat recurrent deep-vein thrombosis. Blood. 2016; 127(6): 696–702.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl