open access

Vol 88, No 3 (2017)
Research paper
Published online: 2017-03-31
Get Citation

Assessment of the implementation of the infectious diseases screening programmes among pregnant women in the Lesser Poland region and comparison with similar programmes conducted in other European Union countries

Małgorzata Radoń-Pokracka, Maciej Piasecki, Alicja Lachowska, Sebastian Baczkowski, Joanna Spaczyńska, Magdalena Górecka, Magdalena Nowak, Hubert Huras
DOI: 10.5603/GP.a2017.0029
·
Pubmed: 28397205
·
Ginekol Pol 2017;88(3):151-155.

open access

Vol 88, No 3 (2017)
ORIGINAL PAPERS Obstetrics
Published online: 2017-03-31

Abstract

Objectives: The aim of the study was to assess the level of implementation of recommendations of the Ministry of Health regarding infectious disease screening during pregnancy.

Material and methods: The study included 477 patients who were admitted to the delivery room between December 2015 and February 2016. Data on screening test results were collected based on medical records covering the period before the admission.

Results: The Human Immunodeficiency Virus (HIV) screening was conducted in 410 (86%). 460 (96%) of patients were screened for Hepatitis B Virus (HBV) and 427 (89.5%) for Hepatitis C Virus (HCV). Syphilis screening covered 465 (97.5%) of patients. Immunoglobulin M (IgM) titer against Rubella Virus (RV) was assessed in 218 (45%) patients and immunoglobulin G (IgG) in 319 (66.9%). Screening for Toxoplasma gondii based on assessment of IgM titer was conducted in 440 (92%) patients while IgG titter was assessed in 413 (86.6%). 343 (71.9%) patients had obtained vaginal swabs for Group B Streptococci (GBS) while the anal swabs were taken only from 268 (56.2%) patients.

Conclusions: Coverage of screening for syphilis and HBV was similar to the countries with highest prevalence of conducting such screening, on the other hand RV screening place as among countries with lowest prevalence. There is an increasing trend in conducting HIV screening. Screening for HCV and toxoplasmosis is at satisfactory level and Poland is one of a few European countries offering such screening. The screening for GBS is insufficient which result in excessive use of intrapartum antibiotic prophylaxis.

Abstract

Objectives: The aim of the study was to assess the level of implementation of recommendations of the Ministry of Health regarding infectious disease screening during pregnancy.

Material and methods: The study included 477 patients who were admitted to the delivery room between December 2015 and February 2016. Data on screening test results were collected based on medical records covering the period before the admission.

Results: The Human Immunodeficiency Virus (HIV) screening was conducted in 410 (86%). 460 (96%) of patients were screened for Hepatitis B Virus (HBV) and 427 (89.5%) for Hepatitis C Virus (HCV). Syphilis screening covered 465 (97.5%) of patients. Immunoglobulin M (IgM) titer against Rubella Virus (RV) was assessed in 218 (45%) patients and immunoglobulin G (IgG) in 319 (66.9%). Screening for Toxoplasma gondii based on assessment of IgM titer was conducted in 440 (92%) patients while IgG titter was assessed in 413 (86.6%). 343 (71.9%) patients had obtained vaginal swabs for Group B Streptococci (GBS) while the anal swabs were taken only from 268 (56.2%) patients.

Conclusions: Coverage of screening for syphilis and HBV was similar to the countries with highest prevalence of conducting such screening, on the other hand RV screening place as among countries with lowest prevalence. There is an increasing trend in conducting HIV screening. Screening for HCV and toxoplasmosis is at satisfactory level and Poland is one of a few European countries offering such screening. The screening for GBS is insufficient which result in excessive use of intrapartum antibiotic prophylaxis.

Get Citation

Keywords

prenatal care, infectious diseases in pregnancy, screening programmes

About this article
Title

Assessment of the implementation of the infectious diseases screening programmes among pregnant women in the Lesser Poland region and comparison with similar programmes conducted in other European Union countries

Journal

Ginekologia Polska

Issue

Vol 88, No 3 (2017)

Article type

Research paper

Pages

151-155

Published online

2017-03-31

Page views

1496

Article views/downloads

1597

DOI

10.5603/GP.a2017.0029

Pubmed

28397205

Bibliographic record

Ginekol Pol 2017;88(3):151-155.

Keywords

prenatal care
infectious diseases in pregnancy
screening programmes

Authors

Małgorzata Radoń-Pokracka
Maciej Piasecki
Alicja Lachowska
Sebastian Baczkowski
Joanna Spaczyńska
Magdalena Górecka
Magdalena Nowak
Hubert Huras

References (23)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. , Dz U. ; 12: 1100.
 2. European Centre for Disease Prevention and Control. Antenatal screening for HIV, hepatitis B, syphilis and rubella susceptibility in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2016.
 3. „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu” Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim, Warszawa 2014
 4. UNAIDS. UNAIDS report on the global AIDS epidemic., Geneva, UNAIDS, 2013
 5. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, „Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2015 roku” http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm [access: 2016.08.16]
 6. Volmink J, Marais B. HIV: mother-to-child transmission. BMJ Clin Evid. 2008; 2008.
 7. Lee C, Gong Y, Brok J, et al. Effect of hepatitis B immunisation in newborn infants of mothers positive for hepatitis B surface antigen: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2006; 332(7537): 328–336.
 8. Sieroszewski P, Bober Ł. Kłosiński. Zakażenia podczas ciąży. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2012; 5: 65–84.
 9. Bruś-Chojnicka A, Marszałek A, Moskalik M, et al. Problemy związane z zakażeniem wirusem HBV w kontekście prokreacji i życia seksualnego kobiety. Nowiny Lekarskie 2011, 80. ; 4: 295–298.
 10. Aniszewska M, Kowalik–Mikołajewska B, Pokorska–Lis M, et al. Częstość występowania przeciwciał anty–HCV u kobiet ciężarnych. Analiza czynników ryzyka zakażenia HCV. Przegl Epidemiol. 2009; 63: 293–298.
 11. Kołakowska A, Godzik P, Madaliński K. Zakażenia wirusem HCV u kobiet w ciąży. Med Dośw Mikrobiol. 2014; 66: 215–222.
 12. Chakraborty R, Luck S. Syphilis is on the increase: the implications for child health. Arch Dis Child. 2008; 93(2): 105–109.
 13. Serwin A, Chodynicka B. Diagnostyka bezpośrednia kiły – współczesne standardy i kierunki badań. Przegl Epidemiol. ; 60: 795–801.
 14. Lambert SR. Congenital rubella syndrome: the end is in sight. Br J Ophthalmol. 2007; 91(11): 1418–1419.
 15. Janaszek-Seydlitz W, Bucholc B, Wysokińska T, et al. Stan uodpornienia populacji polskiej przeciw odrze, śwince i różyczce a szczepienia ochronne. Przegl Epidemiol. ; 57: 281–288.
 16. Montoya JG, Liesenfeld O. Toxoplasmosis. Lancet. 2004; 363(9425): 1965–1976.
 17. Remington JS, McLeod R, Thulliez P, Desmonts G. Toxoplasmosis. In: Remington JS, Klein JO, (eds.), Infectious diseases of the fetus and newborn infant, 5th edn. Philadelphia, Saunders, 2001, 204–346.
 18. Kravetz JD, Federman DG. Toxoplasmosis in pregnancy. Am J Med. 2005; 118(3): 212–216.
 19. Nowakowska D, Stray-Pedersen B, Spiewak E, et al. Prevalence and estimated incidence of Toxoplasma infection among pregnant women in Poland: a decreasing trend in the younger population. Clin Microbiol Infect. 2006; 12(9): 913–917.
 20. Bigos M, Łysakowska M, Wasiela M. Zakażenia okołoporodowe o etiologii Streptococcus agalactiae. Post Mikrobiol. ; 51(4): 299–308.
 21. Rekomendacje skiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciązy i zapobiegania zakażeniom u noworodków; Ginekol. Pol. 2008; 79: 221–223.
 22. Kowalska B, Niemiec KT, Drejewicz H, et al. Częstość występowania kolonizacji paciorkowcami hemolizującymi grupy B kobiet ciężarnych i noworodków określona na podstawie badań przesiewowych u pacjentek Polikliniki i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka- badania pilotażowe. Ginekol Pol. 2003; 74: 1223–1227.
 23. Brzychczy-Wloch M, Strus M, Pawlik D, et al. Narastanie stopnia kolonizacji kobiet w ciąży i noworodków przez Streptococcus agalactiae na obszarze Polski południowo-wschodniej. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. ; 60(1): 5–12.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl