Vol 84, No 8 (2013)
ARTICLES

open access

Page views 1014
Article views/downloads 3514
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Effectiveness of multiplex ligation dependent probe amplification (MLPA) in prenatal diagnosis of common aneuploidies

Anna Jóźwiak, Barbara Pawłowska, Alicja Ilnicka, Joanna Bogdanowicz, Katarzyna Masternak-Wasiuk, Julia Bijok, Diana Massalska, Grzegorz Jakiel, Tomasz Roszkowski
DOI: 10.17772/gp/1624
Ginekol Pol 2013;84(8).

Abstract

Cel badania: Ustalenie efektywności metody MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification) w prenatalnej diagnostyce najczęściej występujących aneuploidii (chromosomów 21, 18, 13, X oraz Y) oraz porównanie wyników uzyskanych tą metodą z wynikami rutynowych technik prążkowych. Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie metodą MLPA z zastosowaniem zestawu sond SALSA MLPA P095 (MRC – Holland) na 195 próbkach DNA wyizolowanego z materiału pochodzącego z inwazyjnych badań prenatalnych wykonanych w Pracowni USG SPSK im. Prof. Orłowskiego od października 2008 r. do lipca 2012 r. u pacjentek o podwyższonym ryzyku aberracji chromosomowych u płodu oraz 5 próbkach materiału po poronieniu indukowanym. Jednocześnie prowadzono hodowle komórkowe i oceniano kariotyp klasyczną metodą cytogenetyczną. Wyniki: Kariotyp oznaczono w 192 badaniach prenatalnych (98,5%; 192/195). W 52 przypadkach (26,8%) stwierdzono nieprawidłowy kariotyp płodu – w większości proste aneuploidie chromosomów 13, 18, 21, X i Y (86,5%, 45/52). Wynik metodą MLPA udało się uzyskać w 180 próbkach DNA z materiału pobranego prenatalnie (92,3 180/195). Bezwzględna czułość i swoistość metody MLPA wyniosła 100%. W dziewięciu próbkach pobranych prenatalnie metodą MLPA nie zidentyfikowano aberracji wykrytych klasyczną metodą prążkową lub FISH. W żadnym z tych przypadków nie było możliwe uzyskanie rzeczywistego wyniku stosowanym zestawem sond. We wszystkich próbkach materiału po poronieniu udało się przeprowadzić reakcję MLPA. Wnioski: MLPA jest skuteczną metodą wykrywania najczęstszych aneuploidii w diagnostyce prenatalnej. Ze względu na małą ilość przeprowadzonych reakcji na materiale po poronieniu, ocena przydatności metody w tych przypadkach wymaga dalszych badań.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file