open access

Vol 84, No 8 (2013)
ARTICLES
Get Citation

Effectiveness of multiplex ligation dependent probe amplification (MLPA) in prenatal diagnosis of common aneuploidies

Anna Jóźwiak, Barbara Pawłowska, Alicja Ilnicka, Joanna Bogdanowicz, Katarzyna Masternak-Wasiuk, Julia Bijok, Diana Massalska, Grzegorz Jakiel, Tomasz Roszkowski
DOI: 10.17772/gp/1624
·
Ginekol Pol 2013;84(8).

open access

Vol 84, No 8 (2013)
ARTICLES

Abstract

Cel badania: Ustalenie efektywności metody MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification) w prenatalnej diagnostyce najczęściej występujących aneuploidii (chromosomów 21, 18, 13, X oraz Y) oraz porównanie wyników uzyskanych tą metodą z wynikami rutynowych technik prążkowych. Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie metodą MLPA z zastosowaniem zestawu sond SALSA MLPA P095 (MRC – Holland) na 195 próbkach DNA wyizolowanego z materiału pochodzącego z inwazyjnych badań prenatalnych wykonanych w Pracowni USG SPSK im. Prof. Orłowskiego od października 2008 r. do lipca 2012 r. u pacjentek o podwyższonym ryzyku aberracji chromosomowych u płodu oraz 5 próbkach materiału po poronieniu indukowanym. Jednocześnie prowadzono hodowle komórkowe i oceniano kariotyp klasyczną metodą cytogenetyczną. Wyniki: Kariotyp oznaczono w 192 badaniach prenatalnych (98,5%; 192/195). W 52 przypadkach (26,8%) stwierdzono nieprawidłowy kariotyp płodu – w większości proste aneuploidie chromosomów 13, 18, 21, X i Y (86,5%, 45/52). Wynik metodą MLPA udało się uzyskać w 180 próbkach DNA z materiału pobranego prenatalnie (92,3 180/195). Bezwzględna czułość i swoistość metody MLPA wyniosła 100%. W dziewięciu próbkach pobranych prenatalnie metodą MLPA nie zidentyfikowano aberracji wykrytych klasyczną metodą prążkową lub FISH. W żadnym z tych przypadków nie było możliwe uzyskanie rzeczywistego wyniku stosowanym zestawem sond. We wszystkich próbkach materiału po poronieniu udało się przeprowadzić reakcję MLPA. Wnioski: MLPA jest skuteczną metodą wykrywania najczęstszych aneuploidii w diagnostyce prenatalnej. Ze względu na małą ilość przeprowadzonych reakcji na materiale po poronieniu, ocena przydatności metody w tych przypadkach wymaga dalszych badań.

Abstract

Cel badania: Ustalenie efektywności metody MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification) w prenatalnej diagnostyce najczęściej występujących aneuploidii (chromosomów 21, 18, 13, X oraz Y) oraz porównanie wyników uzyskanych tą metodą z wynikami rutynowych technik prążkowych. Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie metodą MLPA z zastosowaniem zestawu sond SALSA MLPA P095 (MRC – Holland) na 195 próbkach DNA wyizolowanego z materiału pochodzącego z inwazyjnych badań prenatalnych wykonanych w Pracowni USG SPSK im. Prof. Orłowskiego od października 2008 r. do lipca 2012 r. u pacjentek o podwyższonym ryzyku aberracji chromosomowych u płodu oraz 5 próbkach materiału po poronieniu indukowanym. Jednocześnie prowadzono hodowle komórkowe i oceniano kariotyp klasyczną metodą cytogenetyczną. Wyniki: Kariotyp oznaczono w 192 badaniach prenatalnych (98,5%; 192/195). W 52 przypadkach (26,8%) stwierdzono nieprawidłowy kariotyp płodu – w większości proste aneuploidie chromosomów 13, 18, 21, X i Y (86,5%, 45/52). Wynik metodą MLPA udało się uzyskać w 180 próbkach DNA z materiału pobranego prenatalnie (92,3 180/195). Bezwzględna czułość i swoistość metody MLPA wyniosła 100%. W dziewięciu próbkach pobranych prenatalnie metodą MLPA nie zidentyfikowano aberracji wykrytych klasyczną metodą prążkową lub FISH. W żadnym z tych przypadków nie było możliwe uzyskanie rzeczywistego wyniku stosowanym zestawem sond. We wszystkich próbkach materiału po poronieniu udało się przeprowadzić reakcję MLPA. Wnioski: MLPA jest skuteczną metodą wykrywania najczęstszych aneuploidii w diagnostyce prenatalnej. Ze względu na małą ilość przeprowadzonych reakcji na materiale po poronieniu, ocena przydatności metody w tych przypadkach wymaga dalszych badań.
Get Citation

Keywords

MLPA - multiplex ligation dependent proba amplification, invasive prenatal tests, rapid molecular methods, karyotype

About this article
Title

Effectiveness of multiplex ligation dependent probe amplification (MLPA) in prenatal diagnosis of common aneuploidies

Journal

Ginekologia Polska

Issue

Vol 84, No 8 (2013)

Page views

847

Article views/downloads

3061

DOI

10.17772/gp/1624

Bibliographic record

Ginekol Pol 2013;84(8).

Keywords

MLPA - multiplex ligation dependent proba amplification
invasive prenatal tests
rapid molecular methods
karyotype

Authors

Anna Jóźwiak
Barbara Pawłowska
Alicja Ilnicka
Joanna Bogdanowicz
Katarzyna Masternak-Wasiuk
Julia Bijok
Diana Massalska
Grzegorz Jakiel
Tomasz Roszkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl